PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635   of      06-19559747
                                                                                   
                                   [ email:  quakwilliam@hotmail.com  ]

       

                        
  Meer info :  klik op "lees meer"

 
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
VAN DE KERKVOOGDIJ:


Actie Kerkbalans 2024


Geacht gemeentelid,


Namens de Hervormde Gemeente Rockanje wil ik u allereerst bedanken voor uw bijdrage aan kerkbalans 2023. Wat fijn dat u eraan bijdraagt dat onze parochie van waarde kan blijven voor haar leden en de samenleving daaromheen.


De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag? De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is!


Met deze brief doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage voor Actie Kerkbalans 2024! Uw bijdrage kan niet gemist worden voor het voortbestaan van onze kerk!


En ook al rust veel van het werk van de kerk op de schouders van (onmisbare!) vrijwilligers, toch kost samen kerk-zijn ook gewoon geld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het kerkgebouw, kosten voor verwarming en verlichting of het pastoraat. Dit geld dragen veel leden via de Actie Kerkbalans vrijwillig bij.


Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op NL46RABO0355702398 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rockanje.
Met hartelijke groet,


Namens het College van Kerkrentmeesters


Arjen van Erkel, Hanns van Kruijl en René Burgers


Het RSIN (ANBI ) nummer van de kerkvoogdij is 002685784.

  


Van de Voozitter

Reflectie


U kent ze wel, de reflectoren op paaltjes en afzettingen langs de weg of reflectoren op de fiets , ze weerkaatsen licht om de verkeersdeelname veiliger te maken. Reflecteren is hier weerspiegelen, zichtbaar maken.
Ook in ons persoonlijk leven gaan we reflecterend met elkaar om. Als u iemand begroet zal de betreffende persoon u op een bepaalde manier antwoorden. Dat kan vreugdevol zijn maar ook gereserveerd. In de reflectie is de voorgeschiedenis met die persoon te herkennen.
We kunnen ons ontwikkelen in het leven doordat we informatie krijgen aangeboden waarna we tot denken en handelen worden aangezet. Dit begint al als baby en dat proces loopt eigenlijk ons gehele leven door totdat we de informatie niet meer kunnen opnemen of meteen vergeten. Dit betekent in de praktijk dat we hetgeen wordt waargenomen gaan imiteren(denk aan onze motorische ontwikkeling) of dat we erover gaan nadenken (denk aan schoolopleiding en onze maatschappelijke leerprocessen) om het vervolgens te projecteren op onze omgeving (dus eigenlijk je presentatie)
Dat continue reflecteren op mensen of dingen om ons heen resulteert in een uniek persoon (want dat zijn we allemaal) met een eigen manier van zijn, een eigen manier van oordelen en handelen.


Anders gezegd: We reflecteren op hetgeen we op onze levenswandel tegenkomen (waarnemen en kennisnemen) met een geheel persoonlijke reflectie. We voegen waarde toe aan de informatie die langs en door ons heen gaat. In je reflectie ben je dan als persoon een toegevoegde waarde.
Het is belangrijk dat er op deze manier veel economisch of moreel toegevoegde waarden ontstaan want dat zal de gemeenschap als geheel verheffen , we spreken dan van een culturele vooruitgang.


De openbaring van het Goddelijke in deze wereld , Jezus Christus , wijst ons dan ook tijdens zijn verblijf in de wereld constant op het beschouwend reflecteren
Dat wil zeggen dat we pas moeten oordelen en handelen na eerst alles goed te overdenken en van een hogere morele status (verenigbaar met Gods liefde) te voorzien. Hij is ons grote voorbeeld , Hij roept ons op tot navolging, Hij zet ons aan Hem in ons te spiegelen, te reflecteren. Dit lukt ons natuurlijk in de verste verte niet, maar toch……we worden geroepen het te proberen.
Zo lezen we in Lukas 11:
“ De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er dus op toe , dat het licht dat in u is, geen duisternis is”.


Dit betekent dat we oprecht moeten reageren op datgene wat we waarnemen in de wereld om ons heen. Dus dat we oprecht (positief) moeten reflecteren.
Het oog kan slechts te allen tijde oprecht zijn als ons gehele lichaam oprecht en dus verlicht is. Het evangelie wijst ons de weg om oprecht te kunnen zijn en als een lichtend licht te kunnen stralen. In deze straling zal de bedoeling van God met de wereld zichtbaar en voelbaar zijn, zoals Zijn bedoeling ook zichtbaar is in de komst, het werk , de kruisiging en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus. De liefde voor de wereld en de mensheid is voelbaar in deze Goddelijke straling.


In Lukas 10 wordt uitgelegd hoe we naar Gods bedoeling moeten reflecteren aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Het verhaal dat iemand beroofd wordt en halfdood achterblijft. Achtereenvolgens passeren er een priester en een Leviet die hem straal voorbij lopen maar dan komt er een Samaritaan langs die met innerlijk ontferming wordt bewogen. Jezus zegt dan samengevat: “ In het Koninkrijk van God heeft u God lief met alles wat in u is en heeft u de naaste lief als u zelf . Sta in het leven met dezelfde ontferming en barmhartigheid als die Samaritaan”.


Liefdevol reflecteren , liefdevol met elkaar omgaan, het is niet altijd makkelijk maar zeker wel Gods bedoeling met onze schepping.
Het gaat heel snel mis in de wereld, we schieten tekort in het ons toebedeelde liefhebben. Daarmee doen we dus ook God tekort.
Het besef van dit laatste moet ons aanzetten om met een oprecht oog door de wereld te gaan. Of we gezond zijn of ziek, het is altijd mogelijk om oprecht te reflecteren met de wetenschap dat oprechte pogingen zich altijd verzekerd mogen weten van Gods genade, ook als de poging gebrekkig is.


Laten we de hoop uitspreken dat in het reflecteren tussen mensen er altijd een Goddelijke weerspiegeling te herkennen valt. Dat we er naar streven dat Christus traceerbaar is in onze onderlinge reflectie .


Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.


 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


  


         
       2024 komt eraaan

        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
        Bidstond
       lees hier....

 


  
          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.