PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
predikant predikant

UIT DE PASTORIE

 

Het inleveren van de kopij voor dit nummer viel precies in onze voorjaarsvakantie, die wij in de Eifel hebben doorgebracht.

Vlak voor onze vakantie zijn twee jonge gezinnen overgegaan naar Zuidland. Wij zullen hun inzet en enthousiasme voor onze gemeente missen en willen hen ook danken voor wat zij voor onze gemeente hebben mogen betekenen. Een gemeente met meer kinderen, dat was mede hun drijfveer. Het is ook een droom van mij, en ik denk van ons allemaal, dat onze gemeente zich mag verjongen. Dat wij de hoop niet opgeven en ook in ons gebed blijven bidden om groeikracht! Die groei heeft uiteraard niet alleen maar met getallen te maken, hoe mooi het ook zou zijn als onze gemeente getalsmatig zich zou uitbreiden, maar ook met diepgang. Dat wij samen dichter mogen toegroeien naar Jezus Christus en ook, van Hem uit, naar elkaar. Dat laatste zie ik overigens steeds meer gebeuren. Wij vormen een gemeente waarvan de leden niet allemaal in Rockanje wonen. Wij heten weliswaar de Dorpskerk, maar veel van onze leden, en dan met name de actieve leden, komen niet uit Rockanje. Liep ik vroeger in Kruiningen door het dorp, dan kwam ik in de regel altijd wel gemeenteleden tegen. Dat is hier anders. Toch merk ik dat de betrokkenheid op elkaar, zeker in vergelijking met toen ik hier pas was, is toegenomen. Het koffiedrinken na de dienst heeft daar zeker toe bijgedragen. Elkaar vasthouden, blijven bemoedigen en met elkaar naar oplossingen zoeken om de gaten die nu geslagen zijn, en dan denk ik aan de zondagsschool, catechese en het andere jeugdwerk, te kunnen dichten.

         

Over jeugdwerk gesproken…de vakantiebijbeldag, donderdag 2 mei, was een groot succes. Wij hadden tegen de 40 kinderen! Enthousiast heeft de leiding zich ingezet. In augustus, week 35, volgen er nog twee dagen. Het vraagt veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Uiteraard is de wens dat jonge kinderen iets mogen oppikken van datgene wat er wordt geprobeerd te zaaien als het gaat om het evangelie. Je kunt dat echter niet meten en een direct resultaat valt doorgaans niet te zien. Wij leggen ook dit werk maar in Zijn handen!

 

 


 

HEMELVAART

 

Kerstfeest: ‘Ik kom jullie goed nieuws brengen’, een wolk van een kind. Gods kind. Immanuël: God met ons.

 

Goede Vrijdag: donkere wolken pakken zich samen boven Golgotha. Donderwolken. De bliksemschichten van Gods toorn raken de Gekruisigde. Hij wordt dodelijk getroffen.

 

Pasen: de wolken zijn weggetrokken, de hemel klaart op. Het leed is geleden. Er is verzoening. Het leven gaat door.

 

Hemelvaartsdag: één in de rij van Christelijke feestdagen. ‘Hij werd opgenomen in een wolk’, maar achter de wolken schijnt De Zon. Jezus blijft Die Hij is: het Licht van de wereld.

 

Pinksteren: het gaat regenen uit de wolk. Het valt bij bakken uit de hemel: hemelwater, het water van de Geest.

De jongste dag: ‘Hij komt te midden van de wolken, dan zal iedereen Hem zien’.

 

Hemelvaartsdag: een feest om in de wolken te zijn!
 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
         
zondag 09.45 uur  
------
     Hemelvaartsdag 
     gezamelijke dienst in
     de Welkomkerk 09.30

------
     


          

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren.

         
              
         Gemeente avond
             over Israel

..

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier  

 


            
           ??   kijk....  !


     
                

              en meer .....   Vrouwengesprekskring
   Iedereen is welkom

    


   
   Struinen door de duinen
   Dorpskerk en welkomkerk
   vieren Hemelvaart

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.