PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant

 UIT DE PASTORIE

             
                

Terugblikkend op de afgelopen tijd zijn er twee vreugdevolle momenten in ons gemeentelijk leven. Allereerst de bevestiging van twee nieuwe ambtsdragers, dhr. Joop Fonteijne en dhr. Hanns van Kruijl. Ja, je schrijft Hanns echt op deze manier. Het is fijn dat het kerkenraadswerk door kan gaan. Een jaar geleden leek het vinden van nieuwe ambtsdragers een lastige zaak. God heeft voorzien! Vervolgens hebben er op zondag 19 maart drie jonge mensen belijdenis van hun geloof afgelegd. Wat heerlijk om dat weer een keer te mogen meemaken. Met heel veel plezier heb ik aan hen anderhalf jaar lang belijdeniscatechese gegeven. Het was mooi om met elkaar heel intensief de Bijbel te bestuderen. Wij hebben veel van elkaar mogen leren. Persoonlijk vind ik het jammer dat er aan deze periode een einde is gekomen. Maar wie weet, zo hebben wij tegen elkaar gezegd, gaan wij toch proberen om af en toe nog eens met elkaar van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen. Vanaf deze plaats wil ik William, Noah en Jesse nogmaals van harte Gods zegen toewensen met de bede in mijn hart dat zij steeds meer mogen toegroeien naar Jezus Christus, hun Heer.


Er zijn er velen die in het verleden belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Ook in ons ledenbestand staan nogal wat belijdende leden. Doen ze nog iets aan het geloof? In onze vriendenkring zijn er die in het verleden enthousiast hun ja-woord hebben gegeven, maar die het geloof hebben losgelaten. Ik blijf me er altijd over verbazen. Hoe kan iemand die zich in het verleden enthousiast over alles heeft uitgelaten wat met het geloof en de kerk te maken heeft, zo ver van dit alles verwijderd raken? Eén van onze vrienden, die toch echt heel erg betrokken was in het verleden bij de kerk, noemt het evangelie inmiddels een sprookje en wil er niets meer van weten. Belijdenis doen is dan ook geen garantie dat je op het spoor van het geloof blijft. Je moet dat spoor ook zelf blijven gaan.


Soms hoor ik ook wel dat men is afgehaakt vanwege allerlei problemen die men met kerkmensen heeft ondervonden. Wij vormen dan wel de gemeenschap der heiligen, maar dat betekent allerminst dat het er altijd heilig aan toe gaat. Wij zijn afgezonderd, dat betekent heilig. Afgezonderd om ook anders in het leven te staan. Helaas is niets menselijks ook binnen de gemeente van Christus vreemd. Daar mogen wij op aangesproken worden. Daar mogen wij ook elkaar in liefde op aanspreken. Hete hoofden en koude harten passen immers niet in de gemeente van Christus. Het luistert nauw in onze omgang. Als er verkeerde signalen worden afgegeven, kan dat blijkbaar grote gevolgen hebben. Aan de andere kant zullen wij met elkaar ook moeten leren beseffen, ook al gaan er soms dingen fout in de omgang met elkaar, dat nog geen reden hoeft te zijn om dan maar met alles te breken. Wij leven in de kerk immers van Gods genade, Zijn geduld en Zijn eindeloze inzet. Wij wijzen elkaar op de liefde van Christus, die geen grenzen kent. Wanneer wij ons daar op richten en ons beseffen dat, door alle gebreken heen, de gemeente toch de gemeente van Jezus Christus is, die door Hem niet wordt afgeschreven, zouden wij daar dan niet van kunnen leren juist ook als kerkmensen ons teleurstellen of in het verleden teleurgesteld hebben?Goede Vrijdag en Pasen


Zoals gebruikelijk in onze gemeente vieren wij op Goede Vrijdag het Avondmaal. Zelf vind ik het mooier en juister, maar dat weet u inmiddels, om het op Witte Donderdag te doen. In tal van gemeenten gebeurt dat dan ook. Het is in ieder geval fijn dat ook de nieuwe belijdende leden al vrij snel na hun belijdenis het Avondmaal kunnen vieren. Centraal staat op Goede Vrijdag de kruisdood van Jezus. In de verkondiging wil ik met name ingaan op al die wonderlijke dingen die plaatsvinden, volgens de evangelist Mattheüs, op het moment dat Jezus sterft, Matth. 27:51-54.


Pasen, het hoogtepunt van alle christelijke feesten. Helaas ligt bij velen het hoogtepunt bij Kerst. Ongetwijfeld heeft dat te maken met de donkere maand december. Licht, gezelligheid…Echter, zonder Pasen zouden alle andere feesten geen meerwaarde hebben, dan enkel dat wij stil zouden staan bij een zekere Jezus die ooit eens heeft geleefd, maar een wrede dood is gestorven.


Dat wij met elkaar Goede Vrijdag en Pasen echt als een feest mogen zien. In ieder geval zal de dienst op Pasen feestelijk uitpakken. Wij hebben een gelegenheidsband uit Spijkenisse met zang en muziek. Kortom: een dienst om naar uit te zien!

Ds. William Quak
 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

     Actuele activiteiten
.3 juni: Kerkfestijn op Voorne.
Zeven kerken openen van 10.00-
16.00uur gezamelijk hun deuren.
In iedere kerkis er 2x een presen-
tatie, voor de Dorpskerk Rockanje
is dit om 11.00 en 14.00 uur. Een 
presentatie in woord en beeld met
verbondenheid als centraal thema.

 


          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
             Struinen door de duinen
                
    nieuw......  Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.