PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant


 
LEVEN IN DE EINDTIJD


Velen zijn bezorgd over de toekomst. Er is ook alle reden om je hart vast te houden. Het wereldtoneel, dat altijd al onrustig was, lijkt vandaag aan de dag nog meer onrust te vertonen. Er zijn veel dreigingen. De klimaatverandering en de alarmerende gevolgen daarvan. Als je het onlangs gepubliceerde rapport leest van het KNMI, dan staat ook ons nog heel wat te wachten. De tijd dringt in de ogen van wetenschappers, ook al zitten lang niet alle wetenschappers op één lijn. Vervolgens kijken we naar de vele geweldsuitbarstingen. Dicht bij huis de oorlog in Oekraïne en iets verder weg de verschrikkingen waar wij de afgelopen weken mee zijn geconfronteerd in Israël en Gaza, die ons raken, maar waarbij wij onze ogen ook niet moeten sluiten voor de goedwillende Palestijnen. Dit alles is nog maar een topje van de ijsberg. Oekraïne, Israël en Gaza staan op ons netvlies gegrift, maar laten wij er niet aan voorbijzien dat er in deze wereld nog veel meer plekken zijn waar geweld en onderdrukking de toon aangeven. Ook in ons eigen land is het niet altijd pais en vree. Er is een sterke polarisatie. We zien dat ook nu weer als het gaat om Israël en de Palestijnen. Er zijn veel korte lontjes en mensen staan snel tegenover elkaar. Kortom: dat je bezorgd bent over de toekomst is zo vreemd nog niet. Wat staat ons, onze kinderen en kleinkinderen nog allemaal te wachten? Welke rampen zullen ons nog treffen? Ja, waar gaat het heen met deze wereld? Technologische vooruitgang, om nog maar iets te noemen, is mooi, maar kent elke vooruitgang geen twee kanten? Vragen te over.


Leven in de eindtijd. Velen denken daarbij aan de woorden van Jezus dat er vreselijke dingen staan te gebeuren. Want eerst zullen alle volken en landen oorlog tegen elkaar voeren. Er zal hongersnood komen, en overal zullen aardbevingen zijn. Dat is het begin van de grote rampen. Je krijgt dus bij dat begrip ‘eindtijd’ niet direct een vrolijk gevoel. Zeker niet, wanneer je het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes, leest als een soort spoorboekje. Zij die dit boek op deze manier interpreteren, kunnen precies aangeven wat ons allemaal nog te wachten staat en hoever wij inmiddels verwijderd zijn van het grote ingrijpen van God. Er is al heel veel gebeurd én er moet nog heel wat gebeuren totdat dat moment is aangebroken. Maak je borst maar nat. We zijn er nog niet. Het zal in de eindtijd nog veel erger worden!


Bladerend in mijn Bijbel kwam ik in Hand.2 vers 17 die prachtige woorden van Petrus tegen, die hij op Pinksteren heeft uitgesproken: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen’. Petrus zegt dus, zo’n tweeduizend jaar geleden, dat wij al in de eindtijd leven, omdat kenmerkend voor die tijd de uitstorting van de Geest is. Petrus zegt niet dat hij hoort van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen en dat hij daarom verkondigt dat het einde van de tijden is gekomen, nee, hij wijst op de komst van de Geest. De profeten uit het Oude Testament hadden die komst al aangekondigd. Na Jezus kruis, opstanding en verhoging én op basis van deze feiten, mag er de zekerheid zijn dat Gods Geest bij ons is. De Geest die ons troost en leidt en die ons vergezichten doet zien. De Geest als gave van de eindtijd en tevens ook als een voorschot op datgene wat ons wacht, namelijk het definitieve ingrijpen van God, waarover het laatste Bijbelboek zo prachtig spreekt: ‘En ik (Johannes) zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee (het kwaad met al haar bedreigingen) was er niet meer’. En vervolgens: ‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij die op de troon zat, zei: ‘Ik maak alle dingen nieuw. Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde’ (Openb. 21).


Het is geschied, hoort u het? We hoeven er niet aan te twijfelen, het gaat gebeuren. Het is in feite al gebeurd en dus is Gods toekomst naar ons onderweg en worden wij uitgenodigd om te zien op Gods Geest, die ons mee wil nemen en ons dromen en vergezichten wil geven over alle verschrikkingen en moeiten heen. Dat sluit onze ogen niet voor het heden, maar geeft ons juist in het heden veerkracht en hoop.


Velen zijn bezorgd over de toekomst. Er is inderdaad alle reden toe. Het is goed om er met elkaar over te praten. Maar laten wij dan ook met elkaar voor ogen houden wat God ons heeft beloofd en dat Hij ons de Geest heeft gegeven als een bemoedigend teken en een innerlijke Helper om in de eindtijd vanuit Gods beloften in het leven te kunnen staan.


Help ons spreken als in dromen,
stamelen desnoods
dat Uw Rijk eenmaal zal komen,
koninklijk en groots.


Ds. William Quak


 
    
 
   God in ons midden


  God in ons midden,
  Heer, wij aanbidden
  met al uw kinderen wereldwijd,
  uw trouw aan mensen,
  uw onbegrensde,
  uw ongekende Majesteit.


  Lam dat de zonden draagt,
  Lam dat de leeuw verjaagt,
  uw wieg een kribbe, uw troon een kruis-
  Gij spreidt geen macht ten toon,
  Gij zijt, o mensenzoon,
  onder een open hemel thuis.


  Koning der volken,
  kom op de wolken,  
  keer al het kwade ten goede om,
  kom, lam dat voor ons bloedt,
  kom, licht in overvloed,
  kom spoedig, Heere Jezus, kom!


  God in ons midden,
  Heer, wij aanbidden
  met alle heiligen uw beleid,
  uw trouw aan mensen,
  uw onbegrensde,
  uw ongekende majesteit.


  Lied 121 uit de Bundel “Weerklank”
  Tekst ; A.F. Troost. 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
        Bidstond
       lees hier....

 


  
     Voedselbankactie
     lees   hier.....
           Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.