PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant

UIT DE PASTORIE


Je merkt nog steeds de gevolgen van de coronaperiode binnen ons gemeentelijk leven. Het is anders geworden. Het thema van de startzondag luidde: ‘Samen, met elkaar, groeien naar Christus’. Laten wij dat ook daadwerkelijk in praktijk proberen te brengen en met elkaar de schouders er weer onderzetten. Voordat corona op ons pad kwam, hadden wij de gewoonte om ’s zondags na de dienst, wanneer ik voorging, met elkaar koffie of thee te drinken. Het bleek een goede gewoonte te zijn. Het aantal koffie- of theedrinkers nam toe en de onderlinge band werd erdoor bevorderd. Onlangs is het besluit genomen om deze gewoonte weer in ere te herstellen. Het ‘met elkaar’ is meer dan enkel het bezoeken van de diensten en vervolgens weer naar huis gaan. ‘Met elkaar’ is het besef dat wij samen ergens bij horen, namelijk bij het lichaam van Christus, Zijn gemeente. Wij zijn dan ook in elkaar geïnteresseerd en vinden het van belang dat wij elkaar leren kennen, dat wij elkaar kunnen bemoedigen en elkaar erbij kunnen houden of anders gezegd: dat wij elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. Juist het informele samenzijn na de dienst is daarom van groot belang. Maar dat is niet het enige. Zo hebben wij onlangs ook besloten dat wij weer gespreksavonden willen gaan houden. In de vorige uitgave van dit blad heb ik dat ook gemeld. Naast de gezamenlijke gespreksavonden met de Welkomkerk willen wij ook twee gespreksavonden voor onze eigen gemeente houden. Deze gesprekken, één in januari en één in april, zullen plaats gaan vinden binnen twee huisgroepen. Nadere details ontvangt u t.z.t.
De draad weer oppakken, dát is onze bedoeling. Zo is de draad al weer een tijdje opgepakt door samen te gaan wandelen,’ Struinen door de duinen’, en onlangs heeft ook de eerste koffie-ochtend weer plaatsgevonden. Het is ook verheugend dat op 8 november er een gemeenteavond plaatsvindt. Ook dat is een avond van onderlinge ontmoeting. Dat die avond ook zo beleefd mag worden. ‘Samen, met elkaar, groeien naar Christus’…Is het geen voorrecht dat je erbij mag horen, bij Zijn lichaam?


Over voorrechten gesproken…ik wil nog even refereren aan een paar zinnen uit het gedicht waarmee ik mijn meditatie afsloot:


Ik dank U, omdat U de adem bent waardoor ik leef.
Ik dank U, omdat U degene bent voor wie ik leef.
Ik dank U, omdat U mij hebt geleerd waarom ik leef.
Ik dank U, omdat U er bent.


Die dank willen wij Hem ook toebrengen, wanneer wij op woensdagavond 3 november bij elkaar willen komen in de dankstond voor gewas en arbeid. U komt toch ook?


Wat onze zieken betreft, denken wij in het bijzonder aan Martine Zoon. Zij is onlangs geopereerd. De operatie is voorspoedig verlopen, maar er wachten nog wel een paar spannende uitslagen. Wanneer u dit leest, zijn die uitslagen inmiddels binnen. Wij wensen Martine en Peter van harte Gods zegen en nabijheid toe. Wat fijn dat Ineke Fonteijne onlangs in de kerk was en zij het Avondmaal heeft kunnen vieren. Weliswaar gaat lopen moeizaam, maar op zich gaat het momenteel redelijk met haar.


Dit was het voor deze keer. Ik wens u allen Gods zegen toe.


Ds. William Quak
 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


       Gemeente avond       
    maandag  8 november
          Komt u ook !?
 


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               

----------------------------------

  De liturgie voor de eredienst
  vindt u 
hier....


 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 
 


            
           ??   kijk....  !
               


     
             
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
       
 
worden hervat !

       Iedereen is welkom

    
           
   Struinen door de duinen
 
     Doorstart 
             lees snel !!!!
      
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods
       
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.