PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant


MEDITATIE

EEN NIEUWE MANIER VAN MENS-ZIJN


Er komt een man bij Jezus. Wij lezen in Marcus 10 dat hij op zijn knieën valt en vraagt: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Nee, de man vraagt niet wat hij moet doen om naar de hemel te kunnen gaan. Deze man ziet uit naar de tijd dat God hemel en aarde gaat samenvoegen en Zijn wil op aarde wordt gedaan zoals in de hemel. Wanneer dat gebeurt, zo vraagt deze man zich af, zal hij er dan bijhoren? Hoe kan hij deel gaan uitmaken van die nieuwe tijd waarin God de oude wereld redt en doet wat Hij altijd heeft beloofd, zoals opgetekend in het Oude Testament? Veel Joden uit de eerste eeuw geloofden namelijk dat er iets zou gaan gebeuren, wat alles anders zou maken. Er zou een grote gebeurtenis komen, die recht en vrede zou brengen, vrijheid voor Israël, straf voor hen die kwaad deden of het nu Joden waren of heidenen, een tijd van welvaart waarin alle profetieën vervuld zouden worden en de hele wereld zou losbarsten in een nieuwe en eeuwige lente.


Er komt een man bij Jezus. Hij gaat er vanuit dat die nieuwe tijd gereserveerd is voor trouwe Joden, die gehoorzaam aan de wet zijn, zoals die is samengevat in de tien geboden. Vaak is gedacht dat het om een leer gaat van verdienste en beloning. Je houdt je aan de regels en zo verdien je de toegang tot die nieuwe wereld. Veeleer echter is het een zaak van Gods overeenkomst met Zijn volk. Omdat Hij Zijn volk had gered, kon dat volk aan de hand van de wet uiting geven aan haar dankbaarheid. Deze man, die bij Jezus komt, lijkt hieraan te hebben voldaan. Toch heeft hij het gevoel dat er nog iets moet zijn. Jezus is het daarmee eens, maar in Zijn verwoording van dat ‘iets’ neemt Hij de man mee naar een totaal nieuw niveau van denken. ‘U kent de geboden’ en dan somt Jezus de laatste zes van de tien geboden op: ‘Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder’. De eerste vier geboden, die ons in een andere wereld brengen, de wereld van het vermijden van afgoderij (op andere krachten en machten je vertrouwen stellen dan op God), het eren van God en Zijn Naam, alsook die van de sabbath, noemt Jezus niet. Althans, Jezus doet het anders. Als een donderslag bij heldere hemel past Hij die eerste drie geboden direct toe op het leven van deze man: Eén ding ontbreekt u, ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij’.


Jezus volgen, betekent dus dat je God op de eerste plaats leert zetten en dat is een kwestie van je hart, want waar je schat is, daar zal immers ook je hart zijn (Matth. 6:21). Zo laat Jezus deze man zien dat hij a.h.w. binnenstebuiten ge-keerd moet worden. Zijn leven moet deel gaan uitmaken van een groter, naar buiten gekeerd doel. Hij moet, anders gezegd, Gods nieuwe wereld op de eerste plaats leren zetten en zijn naaste, vooral zijn arme naaste, belangrijker gaan vin-den dan zijn eigen vooruitzichten. Hij moet dus leren dat er in Jezus daadwer-kelijk een heel nieuwe wereld opengaat waarin hij, in het licht van Jezus, tot een ander mens mag leren worden. Geen mens van wie de leergierigheid enkel op de daad is gericht, maar die in het hart aangegrepen wil worden. Een nieuwe manier van mens-zijn, daar gaat het dus om.


Daarom legt Jezus deze man geen extra geboden op om zo de morele lat net nog iets hoger te leggen. Bijbelse regels zijn belangrijk, maar het gaat niet enkel om die regels. Al die regels zijn wegwijzers naar iets anders, namelijk naar een nieuwe manier van mens-zijn. Ze willen ons vormen tot mensen die vanuit God hun leven inrichten en zo willen laten zien dat er in Jezus inderdaad een nieuwe tijd is aangebroken, een tijd die zal uitlopen op de daadwerkelijke samenvoeging van hemel en aarde in alle volheid. Leven dus in gerichtheid op God, zoals Hij Zich in Jezus laat zien. Mens te zijn, zoals God altijd al heeft bedoeld. Zijn beelddrager, geschapen als een ver-antwoordelijk wezen. Een mens dus die be-doeld is om vanuit het hart antwoord te geven op de stem van zijn Schepper.


Er komt een man bij Jezus. Helaas zien wij hem terneergeslagen weggaan. Zag hij het niet? Wilde hij het niet zien? Was hij te verkrampt als het om zijn bezittingen ging, zodat er geen ruimte kon ontstaan om te ontvangen?


Belangrijker is of wij het zien, zodat Jezus ons leven mag optillen tot een hoger niveau en wij onze roeping leren verstaan: mens te zijn.


Wat is dat met die man uit Nazareth?
Het gaat bij hem zo anders allemaal.
Hij zegt: De laatste wordt het eerst gered.
Wat is dat voor een wereldvreemd verhaal?


De bovenste wordt onderaan gezet.
Het gaat bij hem zo anders allemaal.
De brave burger vist achter het net,
de rover aan de schandpaal vindt een warm onthaal.


De tollenaar, de moordenaar, de slet,
hij laat ze tronen in Gods koningszaal.
Wat moet dat met die man uit Nazareth?
Hij roept maar wat, het lijkt een grof schandaal.


De nette jongeman krijgt op zijn vet.
Wat zegt hij toch, wat is dat voor een taal?
Het wordt revolutie tot en met,
en onvoorspelbaar anders allemaal.


Wat keert hij om, die man uit Nazareth?
De lammen dansen, dat is abnormaal,
de armen krijgen alles bij zijn wet,
hij weegt de dingen op zijn eigen schaal.


Het is het ideaal van een pamflet,
het is van elders, het is Gods klare taal.
Daar is hij weer, die man uit Nazareth,
en het moet anders, anders, allemaal.


Ds. William Quak


 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.