PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
 


MEDITATIE


KERK EN KONINKRIJK


Dat er aan de kerk een menselijke kant zit, bleek al snel na de uitstorting van de Heilige Geest. In Hand.5 komen wij het verhaal tegen van Ananias en Saffira. Ananias, zijn naam betekent God is genadig, maar leefde hij uit Gods genade? Was zijn daad om een eigendom te verkopen, dit in samenwerking met zijn vrouw Saffira – die naam betekent de schone – ingegeven door de liefde van Christus die hij door wilde geven? Een deel van de opbrengst hield dit echtpaar voor zichzelf, terwijl men voor deed komen alsof er een totaal offer werd gebracht.


Doen alsof. Vroomheid etaleren, maar ondertussen.
Iemand zei eens: ‘Jezus heeft een Koninkrijk gewild, maar wat er kwam was de kerk’. Hij bedoelde daarmee dat als je over Gods Koninkrijk (Zijn nieuwe wereld) spreekt, je het hebt over iets dat echt van God is. In Gods Koninkrijk gaat alles precies zoals Hij het wil. Als je echter over de kerk spreekt, zit daar veel meer menselijks aan.


Direct na de uitstorting van de Heilige Geest op het pinksterfeest leek het er allemaal op dat Gods Koninkrijk in de meest optimale gedaante was gekomen. De eerste christenen kwamen dagelijks bij elkaar. Ze deelden hun geld en gaven. Ze waren voortdurend in de tempel om God te loven. Vervuld met de Geest, dát is het beeld van die eerste christelijke gemeente. Maar dan opeens dat echtpaar dat zich, in volle verantwoordelijkheid, laat vervullen met de satan. In de gemeente, waar God Zelf met Zijn Geest woont, zodat de gemeente Gods tempel is, introduceert dit echtpaar de leugen. Ze nemen een loopje met Gods heiligheid. Het leek zo mooi ‘één van hart en één van ziel’, maar Ananias en Saffira halen er als eersten een dikke kras door. Niet zozeer doordat ze mensen bedriegen, maar omdat ze God Zelf tekortdoen. De hemel was blijkbaar nog niet volledig op aarde doorgebroken. Dit bedrog hakte erin bij de eerste christenen. Negatieve reclame!


Nog steeds is Gods Koninkrijk, Zijn nieuwe wereld, nog niet in volheid doorgebroken. Dat zal pas gebeuren, wanneer Jezus in heerlijkheid verschijnt. Tot die tijd is er de kerk waarin veel menselijke trekken te zien zijn. Het is juist dat menselijke dat nogal eens heeft geleid tot teleurstelling in de kerk of zelfs afkeer ervan. ‘Mij zie je niet meer in de kerk!’, zo hoor je nogal eens. ‘Van kerkmensen mag je toch anders verwachten?’ Ja, dat mag ook! Echter, ook kerkmensen zijn gewone mensen. Als het goed is, zijn ze aangeraakt door Gods Geest. Als het goed is, proberen ze zich erin te oefenen om de taal van de Geest te leren spreken. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Het is een proces van dikwijls veel vallen en weer opstaan. Als het goed is…soms is het in de basis niet goed. Dan kom je christenen tegen die zich zo laten noemen, maar die nog nooit echt zijn aangeraakt door de Geest. Het is enkel de buitenkant. De binnenkant spreekt een andere taal.


Je kan teleurgesteld zijn in de kerk of zelfs de kerk de rug hebben toegekeerd vanwege al het menselijke dat je ook daar aantreft, maar de kerk is gelukkig meer. Het is een mix van het mooie werk van God en het dikwijls kleine werk van mensen die nog zo vaak falen.


In de kerk lopen mensenwerk en Gods werk dus door elkaar heen. Wie zich ergert aan het eerste wil ik erop wijzen juist het tweede voor ogen te houden. Uiteindelijk zal Gods werk triomferen, wanneer Zijn nieuwe wereld in volheid doorbreekt.


Help ons spreken als in dromen,
stamelen desnoods
dat Uw Rijk eenmaal zal komen,
koninklijk en groots.


Maar dan óók als gelovigen dít:


Heer, wijs de weg aan onze voeten
in heel ons hachelijk bestaan.
Laat ons de zuiverheid ontmoeten
en zo het leven binnengaan.


Leer onze handen alle dagen
de eerbied voor het zwakke aan.
Laat ons alleen Uw Rijk najagen
en zo het leven binnengaan.


Leer onze ogen U te kiezen
boven de wereld en zijn waan.
Laat ons het leven hier verliezen
en zo het leven binnengaan.


Leer ons ontzag voor al het tere
geloof dat U is toegedaan.
Laat ons het goed vertrouwen leren
en zo het leven binnengaan.


Verlos ons, Heer, dat ons het kwade
nooit in zijn boeien weet te slaan.
Laat ons bestaan in Uw genade
en zo het leven binnengaan.


Immers: wat de kerk nodig heeft, is positieve reclame! Dat juist door al het menselijke heen het werk van Gods Geest eruit springt. Zó wordt Christus verheerlijkt. Wat zou het mooi zijn als wij als kerk, als gemeente, een leesbare brief van Christus zijn (2 Cor.3:3). Een brief die uitnodigt om gelezen te worden. Dat de Geest van Pinksteren ons allen mag bezielen!


Ds. William Quak
 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


  


        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
        Bidstond
       lees hier....

 


  
          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.