PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
predikant predikant

 

UIT DE PASTORIE

 

Onlangs zijn wij teruggekeerd van een heerlijke vakantie in Albufeira (Portugal). Elke dag een strak blauwe lucht en gemiddeld zo’n dertig graden. Heerlijk even. Wanneer je daar bent, kun je je niet voorstellen dat het over twee maanden Kerst is en dat dit jaar daarna al snel voorbij is. De voorbereidingen voor de kerstnachtdienst zijn inmiddels al in volle gang!

 

Voordat het zover is, hebben wij, zoals u inmiddels weet, onze gemeenteavond op 4 november. Een belangrijke avond. U vindt de agenda in dit blad. Wij hopen op een goede opkomst en een opbouwend samenzijn. Mocht u in het verleden nog nooit een gemeenteavond hebben bezocht, dan zou ik u willen vragen ditmaal wel te komen. Uw mening telt, mits wij ook met elkaar beseffen dat het van belang is de ander uitnemender te achten dan onszelf, zoals Paulus dat uitspreekt in Phil.2. Ik citeer uit de vertaling van 1951:

Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen’.

Dat ‘indien’ betekent niet dat het voor Paulus een vraagteken is of al deze dingen wel onder de Philippenzen gevonden kunnen worden. Integendeel. Paulus verheugt zich over de gemeente. Zo horen wij hem zeggen aan het begin van deze brief, dat hij in al zijn gebeden met blijdschap voor de gemeenteleden bidt, wegens hun deelhebben aan de prediking van het evangelie (1:4). Paulus gaat er dan ook vanuit dat hij een appèl mag doen op de gemeenteleden, juist vanwege hun betrokkenheid op het evangelie.

Hij spreekt dan over ‘eensgezindheid’. Dat betekent niet dat je allemaal hetzelfde moet denken. In die zin is het in ons westerse christendom maar al te vaak opgevat. Dan ging (of gaat men nog steeds) de eis stellen, dat iedereen in de kerk overal gelijk over moest (moet) denken. Het gevolg was (is), dat de eensgezindheid niet werd (wordt) bevorderd, maar dat de christenheid op een ontstellende wijze versplinterd raakte (raakt).

Eensgezindheid’ betekent dat je met elkaar bedacht bent op hetzelfde. Je zou ook kunnen zeggen: de gezindheid van Christus vertonen en dus elkaar liefhebben. Lees het vervolg maar, waar de gezindheid van Christus ons wordt getoond in die prachtige Christushymne, die wij allemaal wel kennen. Wanneer wij die hymne echt kennen en de betekenis ervan verstaan, ook met het oog op ons eigen leven, onze verlossing, dan zullen wij ook het appél van Paulus verstaan!

 

In diezelfde week van de gemeenteavond, hebben wij op woensdagavond 6 november onze dankstond voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur.

ds. William Quak
 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren.

    
 
     
 

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
                

              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.