PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant PredikantMEDITATIE


OPGEWEKT


Je hebt mensen met een opgewekt karakter. Ze zijn doorgaans vrolijk en blij. Het glas, dat nooit volledig gevuld is met mooie dingen, is bij hen niet half leeg, maar half vol. Heerlijk, als je met een dergelijk karakter bent geboren. Je komt ook anderen tegen, ze zijn doorgaans somber van aard. Een optimistische kijk op de werkelijkheid ontbreekt hen. Voor hen is de huidige tijd dan ook verre van gemakkelijk. Ze zien het allemaal somber in.
Opgewekt… met Christus, dát overstijgt ons karakter. Sterker nog, wie de betekenis daarvan tot zich laat doordringen, kan zelfs met een minder opgewekt karakter toch leren opgewekt te worden. Dat opgewekt zijn ligt dan niet in onszelf, maar buiten onszelf, namelijk in de Opgewekte, in Hem in wie het nieuwe van Gods werkelijkheid zichtbaar wordt.
Wat is Pasen? Wordt de betekenis van Pasen vaak niet versmald doordat wij spreken over het leven dat door de dood heen tot stand is gekomen? Versmald, omdat wij in het licht van de dood belijden dat ons het leven is bereid na ons sterven? Dat wij dat mogen geloven, is voor mij een geloofszekerheid die ik ontvang door het zien op Jezus Christus. Maar is het alles? Laat de Opgewekte mij met name ook niet zien dat Hij de eersteling is van Gods nieuwe schepping of, zo u wilt, van Gods nieuwe wereld?
Hemel en aarde raken elkaar in Jezus Christus en wel zo dat de toon van de hemel als het begin van een nieuwe symfonie nu mag klinken op aarde, totdat eens die nieuwe symfonie in volle heerlijkheid zal klinken.
Niet wat de wereld mij laat zien en waardoor ik in verwarring kan raken, maar wat er te zien valt in Jezus Christus.
Niet dat wat met deze wereld samenhangt, aan machten en machtsmisbruik, aan rampen en tegenspoed, aan duistere krachten die in de huidige schepping werken, nee, het nieuwe waarop nu het licht mag vallen. Immers, dat nieuwe is op Pasen aan het licht gekomen.
Het licht is doorgebroken! Het breekt door onze zonde en schuld heen. Je hoeft daar niet in gevangen te zitten. Vraag je niet af of God wel een vergevend God is, want wie je ook bent en hoe je leven ook is verlopen, geen schuld is voor Hem te groot om in Zijn vergeving te mogen delen. Het licht breekt ook door op deze wereld. Deze wereld is niet bestemd voor dood en ondergang, is niet gedoemd te vergaan en af te sterven, de machten van duisternis en ondergang zijn niet oppermachtig.
Nee, geen macht is sterker dan de macht van Gods liefde in Jezus Christus. Het is die liefde waarmee Jezus Zijn leven heeft gegeven, het is ook die liefde die levens verandert en er een nieuwe richting aan geeft.
Opgewekt…met Christus. Wie Hem in het geloof leert aangrijpen en zijn of haar leven leert verankeren in Hem, die is, evenals Hij, ook opgewekt. Die deelt in een nieuw bestaan, een nieuwe werkelijkheid, Gods nieuwe wereld. Je daarvan bewust zijn en de Geest de ruimte geven je daarvan steeds meer bewust te worden, doet dat, naast dat je de nieuwe symfonie leert zingen in je leven, het lied van de liefde allermeest, ook niet opgewekt leven?
Je hebt misschien je karakter tegen, maar is er in het geloof niet alle reden om opgewekt te zijn?
Ook als alles tegen zit? Als je leven zo is ingedeukt dat je op dit moment bij de brokstukken teneerzit? Hoe kan het licht van Pasen dan bij je binnenkomen? Laat Hem binnen, de Opgewekte en zeg het maar hardop tegen jezelf: ‘Niets of niemand kan mij scheiden van Gods liefde, welke is in Christus Jezus, mijn Heer’. Wordt het dan licht? Ga ik het dan voelen en ervaren? Gelukkig is het licht niet afhankelijk van wat ik voel en ervaar. Het licht is er, buiten mezelf in de Opgewekte. Je hoeft iets niet altijd te voelen als waarheid wil het toch waar zijn.


Hij is mijn koning en profeet,
mijn schuilplaats en mijn schild,
de vriend die van mijn vrezen weet
en die mijn honger stilt.


Hij is mij macht, Hij is mijn moed,
mijn toekomst in de tijd,
in Hem is God, Hij is voorgoed
de grote zekerheid.


Een zinvol Pasen toegewenst!


Ds. William Quak

 

 

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 

       Elke  zondag  09.45uur   
       aanvang van de Dienst.

   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...                     

----------------------------------

 de liturgie voor de eredienst
 vindt u   
hier...

 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
               
               
Gaat niet door.


     
             
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
                        


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg gesloten

                     
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.