PKN
  » Welkom 
Hervormde Gemeente Rockanje
Meditatie Meditatie
PINKSTEREN


Het is de vijftigste dag van Pasen - Pinksteren betekent de vijftigste dag - als het graan van Pasen, dat tot brood is geworden, in de tempel wordt gebracht. Het is een oogstfeest, evenals Pasen. Gaat het op Pasen om het begin van de oogst, op Pinksteren staat de voltooide oogst centraal. Het feest markeert het einde van al het werk dat op het land was verricht. Pinksteren betekent echter meer, zoals ook Pasen. Had Jezus dat laatste feest niet heel bewust uitgekozen, wanneer het gaat om de ultieme daad van Zijn kruisiging en opstanding? Is Pasen (Pesach) niet het feest waarop de Israëlieten hun Egyptische slavernij voorgoed achter zich lieten? Heeft Jezus zo niet de weg geopend uit de slavernij van de Zonde, de weg naar vergeving en een nieuw begin voor de hele wereld? Wij bevinden ons nu vijftig dagen na Pasen. Opstanding én Hemelvaart liggen achter ons. Jezus verkeert inmiddels in de dimensie van Gods werkelijkheid.


Wat gebeurt er met de Israëlieten, vijftig dagen na Pasen? Men komt bij de berg Sinaï aan. Mozes die de berg opgaat en terugkomt met de wet, Gods gave aan Zijn volk over de manier van leven waardoor ze in staat zullen zijn te laten zien dat ze echt bij Hem horen. Trek de lijnen nu eens door en je begrijpt wat Pinksteren betekent. Net als Mozes komt Jezus naar beneden, in en door de Geest, om het vernieuwde verbond te bekrachtigen en die manier van leven te schenken, geschreven niet op steen maar in mensenharten, waardoor Zijn volgelingen dankbaar kunnen laten zien dat zij Zijn volk zijn.


Dít nu is de achterliggende gedachte waarmee het opmerkelijke verschijnsel van Pinksteren, zoals Lucas ons dat vertelt - de wind, het vuur, de tongen en de plotselinge krachtige verkondiging over Jezus aan de verbaasde menigte - zijn diepste betekenis krijgt. Zij in wie de Geest komt wonen, worden mensen die leven op het snijpunt van hemel en aarde. Anders gezegd: in Jezus, en dan met name in Zijn opstanding, is Gods nieuwe wereld aan het licht gekomen. Het is nog vroeg in de morgen, maar de Zon is opgegaan om nooit meer onder te gaan. In Jezus is de levende God op een nieuwe manier in deze wereld aanwezig, zodat in Hem Gods toekomst nu al naar ons toekomt. Gods toekomst die inhoudt dat de wereld volledig nieuw zal worden, een nieuwe schepping. Toen Jezus opstond uit de dood, stond Hij op als het begin van dat wat God altijd al had beloofd en ook zou gaan realiseren. De verrezen Jezus is zo het prototype van die nieuwe schepping. Het leven van de hemel is doorgebroken op aarde. Je zou ook kunnen zeggen dat het nu lente is in Gods schepping. De schepping heeft het winterdek van zich afgeschud. Er is een uitbarsting van nieuw leven. De Geest nu is Gods adem van dat nieuwe leven. Wij lezen dan ook in Handelingen 2 dat er plotseling uit de hemel een geluid klonk als van een hevige windvlaag.
Nee, Gods adem van het nieuwe leven, is er niet op gericht om ons spiritueler te maken, in die zin dat de aardse dingen voor ons minder belangrijk worden. Integendeel. Het gaat er juist om dat de wereld waarin wij leven getransformeerd wordt met de kracht van de hemel, zodat Gods toekomst in het heden al zijn uitwerking krijgt en dan allereerst in onze harten en levens, maar ook als het gaat om ons, zoals wij een gemeenschap vormen. Wij lezen immers heel kenmerkend in dat eerste vers van Hand.2 dat zij allen bij elkaar waren. Ergens, op één plek, waarschijnlijk in een van de bijgebouwen van de tempel. Zijn het de apostelen met enige vrouwen of gaat het om een grotere groep? Men wordt beheerst door de belofte die Jezus vlak voor Zijn hemelvaart had uitgesproken: ‘Binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest’. Biddend en wachtend, is men intensief met deze belofte bezig.


Pinksteren: Gods adem van het nieuwe leven. Scherm je niet voor de Geest af, maar stel je voor Zijn werk open. Leef ook niet van een minimum. Pinksteren is het feest van de overvloed. Horen wij het Jezus niet zeggen, volgens het evangelie naar Johannes:
‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’.
Doelt Hij hiermee niet op de Geest? Kan het dan, geloven in Jezus en leven van een minimum? Ja, het komt voor. God geeft weliswaar niet mondjesmaat, maar er kan wel mondjesmaat geleefd worden. Velen leven, terwijl ze rijk zijn, in geestelijke armoede. Men leeft van een minimum, terwijl er een maximum aan geestelijke uitkeringen ontvangen kan worden. Zo wordt de Geest tegengestaan. ‘Laat de Geest u vervullen’, zo horen wij Paulus uitroepen in Efeziërs 5. Anders gezegd: stel je open voor het werk van de Geest, bid erom. Leer je over te geven aan God en laat er het verlangen zijn om meer te zien, te ervaren en ook uit te leven wat ons door het geloof in Jezus Christus is geschonken.
‘Ja, Kom Heilige Geest, stort op mij én stort op ons Uw vuur!’
Wanneer dat ons gebed is, persoonlijk en met elkaar, dan mogen wij er van overtuigd zijn, op grond van Gods beloften, dat wij ook in het heden nog rijke dingen mogen verwachten én dat wij onze roeping om op het snijpunt van hemel en aarde te leven daadwerkelijk steeds meer gestalte kunnen geven.


Ds. William Quak

 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     
      
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.