PKN
  » Activiteiten 
Hervormde Gemeente Rockanje
PCOB PCOB

Theologische Vorming
Persbericht

Cursusaanbod TVG Rotterdam

Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam   (TVG)  biedt een
seizoenscursus  aan in een niet-kerkelijk verband voor mensen die meer
willen weten over achtergronden van Bijbelse literatuur.
Plaats:  Alexanderkerk, Springerstraat  340,  Rotterdam.
Tijd:  wekelijks  op dinsdag 10.00-13.00  uur.

Seizoenscursus:  2023-2024
Overzicht van theologische vakken:
Oude Testament,  Nieuwe Testament, Ethiek,  Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Dogmatiek, Liturgiek en Wereldgodsdiensten.       Er zijn ook cursussen van enkele dagdelen.
   Oudtestamentische wortels  van het Opstandingsgeloof

   Drs.  Adri van der Wal
   9-23 en 30 januari 2024

   Zorg voor de ziel   Drs Hermie Hummel
   6 en 13 februari 2024

   Josef,  de tsaddik   Drs Elsebeth Schorer
   20 februari en 5 - 12 en 26 maart 2024   Filosofie van de hoop   Dr Jan de Bas
   2- 9 en 23 april 2024

   Voor uitgebreide informatie, prijs  en opgave:  
www.tvgrotterdam.nlTel. 0167-536671  (Mw. M. Koole-Godeschalk) 
NOG STEEDS TE JONG???

Alhoewel het niet iedereen gegeven is om in gezondheid oud te worden, blijkt toch in de praktijk van alle dag en zoals we allemaal om ons heen zien gebeuren of zelfs zelf meemaken dat velen van ons steeds ouder worden. Mijn eigen oma overleed in de zestiger jaren op 74 jarige leeftijd en dat werd heel normaal gevonden. Een mooi leven gehad en ook nog eens een mooie leeftijd bereikt.
Nou, zo staan we er nu niet meer in. Degenen van ons die redelijk gezond en fit blijven, fietsen, wan- delen, kaarten en wat dan ook blijven doen, vinden zichzelf weliswaar op leeftijd, maar zeker niet oud. Dat wordt haast een besmet woord, een besmet begrip. Jong en actief, dat is het motto.
Met zo’n gedachten gang/ zo’n aanname in het achterhoofd, zeggen praktisch alle zestigers en ook zelfs zeventigers moeiteloos dat ze (veel) te jong zijn om bij de ouderen te behoren, laat staan dat ze lid zouden willen worden van een organisatie als het PCOB, oftewel de Protestants Christelijke Ouderen Bond (die overigens nauw, in feite steeds nauwer samenwerkt met haar katholieke zustervereniging KBO).
Wat een jammerlijk misverstand. Iedereen, onafhankelijk van iemands leeftijd, overigens ook stellen, hebben geregeld menselijk contact van node, het liefst van leeftijdsgenoten. En laat nu de PCOB een ideale club zijn om dat te bewerkstelligen! DE PCOB is beslist geen club die exclusief voor 80-plussers het een en ander organiseert, zodat die zielige oudjes toch nog wat vertier hebben. Niets daarvan, de activiteiten van de afdeling Westvoorne van de PCOB behelzen veel meer dan dat. Een korte kennismakings opsomming per seizoen:

 • We hebben momenteel rond de 180 leden uit Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Hellevoetsluis en Brielle en de gemiddelde leeftijd ligt zeker niet boven in de 80, eerder in tweede helft 70 en beginnend bij 60 plus.
 • Drie keer per jaar is er een themaonderwerp met een spreker.
 • Twee middagtochten per bus of boot, met interessante of leuke reisdoelen.
 • Een vakantieweek in een hotel ergens in Nederland in september/oktober, volledig verzorgd met mooie excursies.
 • Gezellige bijeenkomsten waar u andere leden ontmoet.
 • We houden een Openingsbijeenkomst met een lezing, een Nieuwjaarsbijeenkomst en een Kerst- en een Paasbijeenkomst met een overdenking. Deze bijeenkomsten sluiten we af met een heerlijke lunch.
 • Bij het lidmaatschap behoort 10x per jaar de eigen Nieuwsbrief en het KBO/PCOB Magazine.
 • Leden kunnen rekenen op landelijke belangenbehartiging en ledenvoordeel.
 • Het omzien naar en contact met de leden onderling is hartverwarmend .
Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat u, zestiger en/of zeventiger(s) wordt opgeroepen om van onze vereniging lid te worden. Eenmaal lid geworden is er nauwelijks of feitelijk nooit iemand die zegt : dat vond ik niets, ik stop er mee.
Mocht dit u nu wel aanspreken, dan kunt u nadere informatie krijgen bij Tineke Vriend, secr. PCOB Westvoorne. (tel. 0181-404434 of 06-2535 7858). Of misschien kent u wel iemand uit uw omgeving die al lid is en kunt u bij hem/haar informatie opvragen. U mag tenslotte altijd eerst eens komen sfeerproeven op een bijeenkomst. U bent van harte welkom!Nico Hanemaayer

   

 
 
2024 2024
Uitnodiging Paasbijeenkomst op 20-03-2024
PCOB Westvoorne


Op woensdag, 20 maart houden we onze Paasbijeenkomst in de Welkomkerk.
Aanvang 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)


De meditatie zal verzorgd worden door de dames Koster en Monster en er zal door mevrouw Boukje Otten een Paasverhaal worden voorgelezen.


Rond 11.30 uur zal de viering afgelopen zijn en krijgt u een drankje aangeboden.
Daarna wordt de soep geserveerd met de broodjes.


Voor de onkosten laten wij het lief-en leedbusje rondgaan.


We hopen samen op een mooie paasbijeenkomst en zien u graag op 20 maart!


Namens het bestuur,
Tineke Vriend
 

    
Algemene Ledenvergadering

Woensdag 14 februari 2024. Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Agenda
 1. Welkom, opening en mededelingen
 2. Herdenken van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden
 3. Financieel jaarverslag en begroting
 1. Verklaring kascontrolecommissie en voorstel dechargeverlening
 2. Exploitatierekening 2023
 3. Balans 2023
 4. Begroting 2024
 5. Benoeming kascontrolecommissie 2024
 1. Aftredend bestuurslid en herkiesbaar lid: Tineke Vriend
 2. Mededelingen over de geplande bijeenkomsten en reizen 2024 en de midweek naar den Rijp
 3. Rondvraag en sluiting officiële deel
Pauze
Na de pauze willen we d.m.v. een powerpoint presentatie van foto’s stilstaan bij het afgelopen verenigingsjaar.
U wordt van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.
N.B. de jaarstukken worden op de bijeenkomst uitgedeeld, maar kunnen ook door de leden worden opgevraagd bij de penningmeester, tel. 06 20599598 of per email jelle@allied.nlNamens het bestuur PCOB Westvoorne,
Tineke Vriend

 
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


  


        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
        Bidstond
       lees hier....

 


  
          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.