PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635   of      06-19559747
                                                                                   
                                   [ email:  quakwilliam@hotmail.com  ]

       

                        
  Meer info :  klik op "lees meer"

 
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Van de voorzitter


Festijn


Op 3 juni, van 10.00 tot 16.00 uur, openen zeven kerken op Voorne hun deuren voor belangstellend publiek onder de titel ” Kerkenfestijn op Voorne “. Als kerkenraad hebben we gemeend ons te moeten aansluiten bij dit initiatief om laagdrempelig mensen te bereiken..
Er wordt deelgenomen door de PKN-kerken te Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne, Rockanje, Tinte en Zwartewaal.
Het betreft een op elkaar afgestemd programma waarin het woord verbondenheid een centrale plaats inneemt. Ieder van de deelnemende kerken zal op die dag op haar eigen wijze een aspect van die verbondenheid tonen.
Allereerst is er dus de gezamenlijkheid van een presentatie op deze dag, een presentatie ook vanuit onderlinge verbondenheid.
Vervolgens zijn de programma’s op die dag op elkaar afgestemd waarbij er naast permanente opening op de genoemde uren er in iedere kerk twee maal een presentatie zal worden gegeven . Deze presentaties zijn niet gelijktijdig om het bezoeken van meerdere kerken op die dag mogelijk te maken en zij zullen veelal gaan over de functie en de geschiedenis van genoemde kerken . Het is duidelijk dat verbondenheid met het Hogere hier een centrale rol vervult.
Maar ook het culturele besef dat de kerk altijd een centrale plaats heeft ingenomen in het leven van een dorpsgemeenschap zegt iets over haar betekenis
in het licht van verbondenheid.
Hoewel het kerkelijk leven niet meer dezelfde dominantie heeft als vroeger willen we aan een ieder ( gelovig, randkerkelijk, niet-gelovig ) tonen dat de Kerk nog altijd springlevend is en kerken rust en reflectie kunnen bieden in ons veelal onrustige bestaan. Het zou mooi zijn als de kerken zingeving en hoop in ons binnenste zouden oproepen. Dat het feit dat de kerk haar gezicht laat zien tot gevolg heeft dat we onze eigen positie gaan bezien. Dat een kerk centraal in de gemeenschap bij ons het gevoel van veiligheid mag oproepen.


Het woord festijn staat voor een feestelijk evenement.
Een publiek toegankelijke manifestatie met blijheid als ondertoon.


Kerk en feest gaat dat samen?
Jazeker. Denk maar aan het feit dat we kerkelijke hoogtijdagen benoemen als een feest. ( Kerstfeest, Paasfeest, Pinksterfeest ) , ook in de tijd voor Jezus lezen we over feesten ( Pesach, Loofhuttenfeest ed. ).


Kennelijk zijn er binnen het geloofsleven momenten die we met blijdschap mogen vieren. Momenten in de tijdelijkheid van ons aardse bestaan geopenbaard maar wel met eeuwigheidswaarde. Dat roept op tot een permanente blijdschap.


Vinden we aansluiting in de bijbel voor deze blijdschap?
Laten we Johannes 16 bezien en dan het hoofdstuk onder de titel “ blijdschap na droefheid”. Een niet gemakkelijk gedeelte waar Jezus ook nog zegt in beeldspraak te spreken..
Het is de tijd voor Zijn gevangenneming. Kruisiging en opstanding zullen dus spoedig volgen maar over dat tijdsbestek heen lijkt Hij het toch ook over de wederkomst te hebben.
Enkele passages:
“ Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want ik ga heen naar de Vader”
“ Voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden”.
“ Ook u hebt dan nu wel droefheid , maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen”.


Passages waarin we lezen dat geloof ons met permanente blijdschap zal vervullen.


We mogen een presentatie van kerken dan ook Kerkenfestijn noemen, het zijn de plaatsen waar de boodschap ( het Woord ) wordt verkondigd die ten grondslag ligt aan het festijn , een feestelijke stemming die wordt onderhouden door de Geest , de Trooster als tegenhanger van de droefheid zoals boven beschreven.


Kerkelijke feestdagen zijn eigenlijk allemaal geboortedagen.
Met Kerst : de geboorte van Jezus Christus
Met Pasen : de geboorte van overwinnaar van zonde en dood
Met Pinksteren : de geboorte van “de Geest van de waarheid”, die ons de weg
zal wijzen.


Laten we eerlijk zijn, er zijn weinig momenten die ons zo diep raken als een geboorte, de bevestiging van continuïteit van het leven, van het bestaan.
Op de korte termijn wordt ons leven doorgegeven, op de lange termijn wordt het leven feestelijk in stand gehouden tot in der eeuwigheid. Dat mogen we vieren.


Laten we hopen dat het Kerkenfestijn voor alle bezoekers ook een geboortedag mag zijn. Dat er ontvankelijkheid geboren mag worden waarbinnen geloof tot behoud mag rijpen.


Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E. 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

     Actuele activiteiten
.3 juni: Kerkfestijn op Voorne.
Zeven kerken openen van 10.00-
16.00uur gezamelijk hun deuren.
In iedere kerkis er 2x een presen-
tatie, voor de Dorpskerk Rockanje
is dit om 11.00 en 14.00 uur. Een 
presentatie in woord en beeld met
verbondenheid als centraal thema.

 


          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
             Struinen door de duinen
                
    nieuw......  Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.