PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635
                                                       
                               [ email:  quakwilliam@hotmail.com  ]

                      Uit de pastorie     hier     leest u meer
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Van de voorzitter


Initiatief


De mensheid heeft sinds haar bestaan heel veel initiatieven genomen.
We bedoelen daarmee dat er veel ondernomen is, dat er veel aanzetten zijn gegeven om iets nieuws in gang te zetten. Historisch wordt dat dan vervolgens beoordeeld als een positieve ontwikkeling ( NB denk aan het woord ontwikkelingswerk ) voor mens en maatschappij waarbij kennis en techniek voor welvaart kunnen zorgen. Of de mens zichzelf heeft ontwikkeld( lees: wijzer geworden) is nog maar de vraag en de crises van deze tijd ( klimaat, stikstof e.d.) confronteren ons met de tegenhanger van al die menselijke initiatieven.


Dat laat onverlet dat we in ons persoonlijk leven , in de profilering van ons bestaan we wel degelijk initiatieven zullen moeten ondernemen om ons te ontwikkelen en een maatschappelijke positie te verwerven. Zonder inzet geen resultaat. De wortels van een initiatief , d.w.z. de situatie en het denkproces dat er aan voorafgaat kunnen nogal uiteenlopend zijn. Dat kan gaan van aan de ene kant van het spectrum bedreiging ( oorlog, honger e.d.) tot aan de andere kant van het spectrum een bijdrage aan de bestaanszekerheid van de mensheid.
Eenvoudiger gezegd: hoe minder mogelijkheden voor initiatieven hoe kwetsbaarder ons aardse leven.
Ook de gemeenschap waarin we leven ( dorp ,stad ,land) heeft initiatieven nodig voor ons voortbestaan. We moeten steeds slimmer omgaan met hetgeen ons gegeven is om gelijkwaardig deel uit te maken van de wereldgemeenschap en onze bevolking voedsel en zekerheid te geven. Nederland is altijd en land van ondernemers geweest en geeft ook veel ruimte aan nieuwe start-ups .


Ook voor onze kerkelijke gemeente is het belangrijk dat er initiatief wordt gesignaleerd. Gelukkig hebben we in ons midden mensen die vooruit denken en handelen. Hoewel we natuurlijk sterk gebonden zijn aan traditie blijft het toch van levensbelang om inhoudelijk zich met de tijd te verstaan zodat de mensen bereikt worden en organisatie alsook materieel eveneens toekomstbestendig te houden. Om het geloof te kunnen blijven doorgeven is een zekere mate van ondernemerszin dus welkom.


Tot dusver deze beschouwing op het menselijk vlak.
Maar aan alles wat wij in onze wereld als eerste stap waarderen gaat een oorspronkelijker initiatief vooraf.
Wat dat is?
Dat is Gods handelen, Gods scheppende kracht.
God is de ultieme initiator.
Hij schiep de wereld, Hij schiep de mens en zag dat het goed was.
Hij had verwachtingen van de mens maar werd daarin teleurgesteld.
Hij mocht verwachten dat al onze initiatieven en de daarop volgende handelingen in lijn zouden zijn met Zijn bedoelingen.
Omgekeerd zou de mens, vanuit dit bewustzijn, zichzelf verplicht moeten voelen om Hem de centrale plek te geven binnen ons rentmeesterschap van de aarde en alles wat daarop leeft.


Om Zijn creatie te redden, om ons te redden nam God een belangrijk vervolginitiatief. Hij betrad de wereld in de menselijke gedaante van Jezus Christus . Deze wees ons de weg in het nemen van goede initiatieven, leefde ons voor hoe dit zou uitpakken en offerde zich op om al het ontbrekende en funeste voortvloeiend uit onze eerdere initiatieven met een liefdesdaad te bedekken.
Na Jezus kunnen we weer vrij ondernemer zijn, kunnen we weer initiatieven ontwikkelen om de weg van de hoop, de weg naar de nieuwe wereld te bewandelen.. Zo mogen we God verstaan als het eerste initiatief, de alpha, maar ook als uitvoerder van het laatste initiatief, de omega.
Als wij verantwoord ondernemen zal God dat liefdevol belonen.


Wat moet dan ons ondernemersplan ( bedrijfsplan ) zijn?
In Romeinen 8 lezen we :” Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”.
“ Het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede”.
Als wij de Geest toelaten in ons leven gaan we de dingen van de Geest bedenken.


Terug naar onszelf, naar onze gemeente:
Een oproep om de Geest toegang te verschaffen in ons denken voorafgaand aan de initiatieven tot behoud, verkondiging , gemeentezijn en levensplan.
Dan gaat de Geest aan het werk, immers:
“ De Geest Zelf getuigt mede aan onze geest dat wij kinderen van God zijn”.


Dat is een geruststellende gedachte, een baken in de uitwerking van onze initiatieven, een stimulans voor de hervormde gemeente van Rockanje( en andere gemeentes ) om alles in ons leven in geloof te aanvaarden als gevolg van het initiatief van God , in Christus met Hem verbonden.


Hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.
 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.