PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635
                                                       
                               [ email:  quakwilliam@hotmail.com  ]

                      Uit de pastorie     hier     leest u meer
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

 

Gemeenteavond 8 november a.s.


De kerkenraad is verheugd dat we na de coronaperiode weer een gemeenteavond kunnen houden en hoopt op een grote opkomst.
Het is het moment van het jaar voor samenspraak met de gemeente , voor uitleg, voor opheldering van onduidelijkheden en voor voeding vanuit de gemeente voor het uitzetten van komend beleid.
Kerkenraadswerk is van belang voor de instandhouding, bouw en voortgang van de gemeente. Dit werk is derhalve geladen met verantwoordelijkheid. In de wisselwerking met de gemeente kan op zo een avond verantwoording worden afgelegd en kunnen er nieuwe verantwoordelijkheden worden aangegaan.
Zo blijft er balans tussen de verwachting van de gemeente en de taakstelling van de kerkenraad. Het gaat erom dat we de hechtheid van de gemeente bevorderen, daarbij zijn woorden als communicatie en betrokkenheid essentieel voor de mate van verbondenheid.
We moeten elkaar serieus nemen en we moeten vanuit een positieve grondhouding met elkaar omgaan. We zijn immers gezinsleden van elkaar (kerkelijk gezien ) met Jezus Christus als hoofd van het gezin . Dit gezin bestaat vanuit de gratie Gods en heeft als taak om vanuit dankbaarheid te getuigen van Gods grote Liefde voor de wereld, dus ook voor de mensen van onze gemeente.
Door genade mogen we levende stenen zijn die met elkaar een functie hebben binnen Gods gerechtigheid.
Daaruit vloeit voort: Dat we opbouwen en niet afbreken.
In Handelingen 4 staat het als volgt omschreven :” En de menigte van hen die geloofden ( van de eerste christelijke gemeente ) was één van hart en één van ziel”. Dat wijst naar persoonlijke overgave en bescheidenheid. Er is immers een belang aan de orde wat onze individualiteit verre overstijgt.


Op de gemeenteavond gaan we dus gezamenlijk bouwen en de agenda helpt ons bij ons bouwplan. De verschillende invalshoeken die er binnen een gemeente zijn komen aan de orde waardoor bewustwording en oordeelsvorming van de aanwezigen wordt bevorderd.


Momenteel beginnen voor de kerkenraad de contouren van de agenda enigszins zichtbaar te worden, dus onder voorbehoud zullen de volgende agendapunten aan de orde komen:


 

  1. Welkom
  2. Openingsgebed en korte meditatie
  3. Lied
  4. Verslag van de diaconie .
Een verslag met inkomsten, uitgaven en bestemming.
5 – Verslag van de kerkvoogdij .
Ook hier inkomsten en uitgaven alsmede inzicht in de status van de
gebouwen. Tevens een oordeel over de financiële gezondheid van
onze gemeente.
  1. Verslag van pastoraal werk
  2. Pauze
8 - Samenwerking met de Welkomkerk, stand van zaken:
  1. Zoals op papier geformuleerd en overeengekomen. Als fundament
voor een praktische uitwerking.
  1. De samenwerking zoals deze zich tot nu toe heeft ontvouwd en
de aanzet tot enkele initiatieven.
  1. Gelegenheid voor discussie

9- Samenvatting
10- Lied
11- Afsluitend gebed.


Op deze manier denken we het wezen van onze Hervormde Gemeente helder tegen het licht te houden waardoor de ziel van onze gemeente verder kan groeien in kracht en uitstraling.


Om als persoon en als organisatie gezond te blijven moet de draagkracht de draaglast kunnen weerstaan.
In onderlinge verbondenheid mogen we op onze draagkracht vertrouwen in de wetenschap dat Jezus Christus gezegd heeft: “ u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal en u zult Mijn getuigen zijn”.


De stuwende motor van onze kerkelijke gemeente is dus getuigenis en daarvoor hebben we u dringend nodig.


Daarom rekent de kerkenraad op uw komst op 8 november 19.30 uur.


Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.


 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


       Gemeente avond       
    maandag  8 november
          Komt u ook !?
 


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               

----------------------------------

  De liturgie voor de eredienst
  vindt u 
hier....


 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 
 


            
           ??   kijk....  !
               


     
             
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
       
 
worden hervat !

       Iedereen is welkom

    
           
   Struinen door de duinen
 
     Doorstart 
             lees snel !!!!
      
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods
       
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.