PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635
                                                       
                               [ email:  quakwilliam@hotmail.com  ]

                      Uit de pastorie     hier     leest u meer
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Van de voorzitter


Bomen


Beeldbepalend voor de tuin bij de kerk zijn de bomen. Eerder stond er een rij bomen langs de straat en stonden er nog enkele bomen langs het pad naar de consistorie. Er zijn van dit alles nu nog drie bomen over waarvan de middelste min of meer dood is.
We zijn met de Gemeente in overleg om alle bomen die er nog zijn te verwijderen en de bomenrij in de oude staat te herstellen door de aanplant van nieuwe bomen. Dat zal de kerk meer uitstraling geven zeker ook als het schilderen aan de buitenkant voltooid is. Aan de ene kant geeft dit de kerk als monument meer status maar er is ook nog een andere kant.
Die andere kant vinden we terug in een diepere betekenis. Wellicht denkt u soms ook bij het zien van bomen rond een kerk dat er in de Bijbel een cruciale plaats is ingeruimd voor bomen en hun betekenis. We hebben het dan over de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad. Alleen al om de associatie hiermee levend te houden moeten we ons geroepen voelen de bomen goed te verzorgen zodat die diepere Bijbelse betekenis bij ons blijft binnenkomen.
Laten we inzoomen op die betekenis.


Allereerst moet vermeld worden dat we in meerdere culturen het begrip levensboom tegenkomen. Dat staat dan voor wijsheid, kracht, groei, persoonlijke ontwikkeling, schoonheid e.d. In Brabant is het gewoonte geweest om bij geboorte en huwelijk een boom te planten. Al die positieve eigenschappen die er mee bedoeld worden zou je wellicht toch in het verlengde kunnen zien van de christelijke betekenis. In engere zin vinden we de levensboom in de plantkunde terug onder de coniferen uit het geslacht Thuja.


Bomen met christelijke duiding:
In ons geloof vinden we de bomen hun betekenis terug in de Bijbel:
we lezen over de locatie van het paradijs ( hof van Eden) waar Hij ook de mens
geplaatst had.
Genesis 2 vers 9 :” De Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens , in het midden van de Hof, en de boom van kennis van goed en kwaad.
Genesis 3 vers 6 :” en zij (Eva) nam van de boom van kennis van goed en kwaad en at, zij gaf ook wat aan haar man die er eveneens van at”
Schriftuurlijk bezien vinden we hier de oorsprong van de lotsbestemming van de mens en de verhouding tot God.
De boom des levens staat in het midden van de hof van Eden als symbool van Gods levengevende aanwezigheid. Een symbool om in gemeenschap met God te leven met erkenning van afhankelijkheid van Hem en met de overtuiging te worden opgenomen in een eeuwig leven. (dan moet u denken aan Gods Konikrijk c.q. de Nieuwe Wereld).
Dat laatste komen we weer tegen in het Bijbelboek Openbaring, waar de beschrijving van de boom uit Genesis wordt aangehaald maar dan wel nadat we Jezus Christus in Zijn verschijning en verlossend werk hebben mogen kennen.
Er staat dan geschreven: Openbaring 22 vers 14 :” Zalig zijn zij die Zijn geboden doen zodat zij recht mogen hebben op de Boom des Levens”.
Om dit recht te behouden werden Adam en Eva dan ook uit de tuin verdreven om niet het risico te lopen om ook de boom des levens in haar volheid aan te tasten met als gevolg een permanente staat van ongehoorzaamheid
(veroordeling).


Wat roept dit alles bij ons op?
Het geloof mobiliseert in ons een levenshouding en een hoop richting de bescherming door de Boom des Levens. Binnen deze manifestatie van God mogen we schuilen voor te warme en te natte tijden (overdrachtelijk actueel in deze tijd van klimaatverandering). We moeten zelf ook bomen planten, niet alleen in onze tuin, niet alleen rondom de kerk maar een persoonlijke levensboom die kracht, wijsheid en liefde uitstraalt. We moeten er aan werken dat alles wat we planten een weerspiegeling is van die oorspronkelijke Boom des levens.


Onze persoonlijke levensboom moet een eerbewijs zijn aan diezelfde oorspronkelijke boom ( paradijs), midden in ons leven en onaantastbaar in haar waarden.


Goed onderhoud aan uw levensboom


Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E. 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
    


 update

       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.