PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
predikant predikant


                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635
                                                       
                      
                                                                                         
   [ email:  ]


                      Uit de pastorie     hier     leest u meer
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad


.
 

Van de voorzitter

Corona ( kroon )

De wereld gaat gebukt onder de activiteit van het coronavirus. Op het moment van dit schrijven ( 17 maart) is er een pandemie gaande ( wereldwijde epidemie), met vele besmettingen, nog veel meer dragers en zijn er inmiddels ook duizenden doden te betreuren. De maatschappij, met in het verlengde de economie, raakt ontwricht. Wij hebben onze erediensten moeten afgelasten.

Het woord corona staat voor kroon en krans. .Beide woorden die macht symboliseren. We kunnen dus zeggen dat het virus zich naar haar naam gedraagt. Letterlijk heeft het coronavirus haar naam te danken aan het feit dat er onder de elektronenmicroscoop een krans rondom het virus zichtbaar is.

Er bestaan vele stammen van dit virus waarvan er ongeveer 30 in het laboratorium zijn geïsoleerd ,waarvan er 7 de mens kunnen infecteren echter lang niet altijd ernstig.

In het verleden hadden we Sars ( vanuit Azië) en Mers ( vanuit Midden-Oosten) en nu dan de coronabesmetting vanuit Wuhan ( officieel is de naam : Sars CoV-2) als ernstige varianten.

Een andere manifestatie van het begrip corona vinden we in de lichtkrans rondom de maan bij een volledige zonsverduistering. De corona is dan als een sterk verhitte buitenste gaslaag te zien.

Kroon en krans zijn nauw verbonden, bij een kroon zijn de elementen waarvan hij is gemaakt in een krans gerangschikt terwijl de krans verwijst naar het cirkelvormig aspect.

Verder wordt in ons taalgebruik het woord kroon niet alleen gebruikt als deze als zodanig zichtbaar is maar ook in meer overdrachtelijke zin om respect en vervolmaking uit te drukken, b.v. de kroon op het werk.

 

In ons taaljargon staat een kroon voor een ceremonieel hoofddeksel gedragen door een vorst en behoort tot de regalia ( kroonjuwelen).

Het dragen van een kroon door machthebbers gaat terug tot in de vroege oudheid, tot de Egyptische farao en de Perzische koning alsook de Griekse vorsten. Deze laatsten droegen een kroon in de vorm van een diadeem. Europese kronen zijn hierop geïnspireerd. In de middeleeuwen kenden we de koningskroon, een gouden diadeem met opstaande figuren en naar de top krommende beugels ter ondersteuning van de rijksappel. Dit laatste is een wereldbol met een kruis erop, een symbool van de macht van een wereldwijd regerende christelijke heerser, vaak ook afgebeeld met een scepter in de enen hand en de rijksappel in de andere hand.

Onze regalia stammen uit de tijd van koning Willem 1. Al moet daar bij gezegd worden dat de koning ze nooit in de hand nam, wel lagen zij zichtbaar op een tafel bij de kroning. In bestuurlijk opzicht kennen we het begrip “ de Kroon “ als de combinatie van de koning en de verantwoordelijke ministers.

Ook godsdienstig zijn er in de geschiedenis de symbolen van een kroon. De Romeinse priester droeg kleding met een krans van korenaren alsook het offerdier was er mee bedekt ( corona spicea voor de godin Ceres).

Verder kennen we binnen de katholieke traditie de pauselijke kroning, een ritus om bij bijzondere gebeurtenissen de afbeeldingen van Maria en Christus ( zgn. genadebeeld) van een kroon te voorzien. Wereldwijd zijn er tientallen beelden pauselijk gekroond.

 

We zijn op weg naar Pasen, dan komt er een geheel andere kroon in beeld, de doornenkroon.

Jezus legde ,eerst zonder kroon, de volgende verklaring af in het Sanhedrin waarvan de mensen niet begrepen dat dit een koninklijke verklaring was:” Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel”.

Nadat Pilatus Jezus had overgeleverd aan de soldaten lezen we vervolgens in Mattheüs 27: ”Ze deden Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechter hand. Ze bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden”.

Gevolgd door de situatie van spuwen en slaan waarbij de kroon, door mensenhanden gemaakt, zal devalueren maar de gekroonde zal evalueren.

Vervolgens werd Hij naar Golgotha geleid om gekruisigd te worden.

Hij hing naast twee misdadigers waarvan er één het verband zag tussen de doornenkroon en het Koninkrijk der Hemelen :” Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent”. De vernedering van de doornenkroon wordt door Jezus uit genade omgebogen in een perspectief en vervolgens verwoord:” Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn”.

Als laatste verwijst Hij, die de doornenkroon draagt, naar de kroon en de troon van God: “Vader, in uw handen beveel ik Mijn Geest”.

 

Doornenkroon en ruw houten kruis waren de kroonjuwelen voor onze Vredevorst.

Vernedering en onrecht heeft Hij moeten ondergaan om Gods Kroon op de schepping te zijn. Dit allemaal uit genade voor ons schepselen.

 

In geloof mogen wij ons onderdanen van het Koninkrijk der Hemelen weten omdat

Hij gekroond is . Zijn kroonjuwelen in de mensenwereld zijn niet van goud maar van hout, maar Zijn kroonjuweel bij God is liefde.

 

Door Christus als koning te aanvaarden mogen we dat kroonjuweel mede dragen.

Gezegende Paasdagen.

 

Met hartelijke groet, mede namens de kerkendaad, A.P. v. E.

 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       De kerkdienst  is via
       Kerkomroep.nl  te
       beluisteren..
       

     


       

     de Dienst direct of later 
                        beluisteren 

klik hier ,,,,,
      

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
             Gaat niet door.


            
           ??   kijk....  !
                Gaat niet door.


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....
             Gaat niet door.       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
    Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
   
   Zingen in de Stuifakkers

     
  Gaat niet door.
 
    
               
 

uitnodiging
           
Gaat niet door.

 


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg 
                       gesloten !

  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.