PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635
                                                       
                               [ email:  quakwilliam@hotmail.com  ]

                      Uit de pastorie     hier     leest u meer
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad


Van de voorzitter


Fietspad


Nederland wordt wel fietsland genoemd. In vrijwel elk gezin heeft men wel één of meerdere fietsen. Geografisch liggen er door geheel Nederland fietspaden waardoor vrijwel iedere locatie per fiets bereikt kan worden. In 1996 is in de wet het woord rijwiel vervangen door het woord fiets, eerder hadden we het over een rijwielpad nu over een fietspad.
U wordt de weg gewezen door de bekende witte bordjes met rode letters op kruispunten maar we kennen ook uitgestippelde routes voor het meer recreatief fietsen. Deze laatsten worden ook wel knooppuntenroutes genoemd. Een knooppunt is een plek waar twee of meer fietspaden elkaar kruisen, getallen (veelal op een paaltje) en op een knooppunt een plattegrond wijzen u de juiste weg naar de bestemming.
We zullen op onze levensgang vaak de fiets gebruiken om een doel te bereiken. Een bestemming die we van te voren goed overdacht hebben.
Daarnaast kennen we het begrip luchtfietserij, een woord voor iets dat we ons slechts verbeelden en niet uitvoerbaar is, dus buiten de realiteit. (overigens is het een enkeling wel gelukt om met zuiver spierkracht van vliegers en licht materiaal zich een afstand door de lucht te verplaatsen).
Waar het woord fiets vandaan komt is niet geheel duidelijk, mogelijk afgeleid van de Franse woorden vélocipéde (rond 1860 de benaming van een eerste fietsmodel) of vitesse (snelheid), dit laatste verbasterd tot vietsen (1914). NB: In de Duitse benaming Fahrrad herkennen we ons woord rijwiel.


Hoe het ook zij: de gang van ons leven, onze levenswandel laat zich vergelijken met een tocht over onze fietspaden.
Zeker daar waar het gaat over het begrip kruispunt. Een fietspad heeft vele kruispunten (knooppunten) maar ook in de uitvoering van ons leven komen we langs vele kruispunten.
Dat wil zeggen dat we vele malen moeten beslissen welke afslag we zullen nemen, dat we heel vaak (eigenlijk iedere dag) al of niet vrijwillig de juiste weg moeten kiezen onder de gegeven omstandigheden. Een kruispunt doet een beroep op onze verantwoordelijkheid en op onze levenshouding. Het woord knooppunt geeft duidelijker aan dat het maken van een keuze over de voortgang niet altijd even eenvoudig is, je moet soms in jezelf een knoop ontwarren om verder te kunnen.
Vervoersmiddelen na de fiets (auto, trein, vliegtuig) gaan steeds sneller en vragen om een aanpassing van onze besluitvorming.
We leven in een jachtige maatschappij , we leven op de klok en we worden overvoerd door communicatie(media).
Dat betekent weinig rust, veel stress en veel keuzes op de vele kruispunten in ons leven. We worden geconfronteerd met veel moeilijke knopen.
Fietsen over het fietspad is zo langzamerhand een begerenswaardige activiteit geworden ,goed voor lichaam en geest.


In de wegwijzer van ons leven, de bijbel, het woord van God en de woorden van Jezus Christus onderkennen we ook veel kruispunten.
Dat zijn de momenten waarop Gods bedoelingen zijn geopenbaard (zoals de wet) en momenten waarop deze bedoelingen gestalte krijgen in Christus zowel bij leven als na de dood (Pasen).
In het aardse bestaan van Jezus Christus zien we een wandel langs veel kruispunten in een mensenleven waarop Hij ons wijst op de juiste afslag. Aan de ene kant gekenmerkt door onderlinge liefde en nederigheid, aan de andere kant gekenmerkt door de hoogheid van het Koninkrijk der hemelen met als verbindende factor het geloof.
Zijn betekenis is voor ons heel duidelijk en heel bevrijdend als Hij zegt:” Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.
Hierdoor kunnen wij mensen een keuze maken op onze kruispunten teneinde ons leven de juiste bestemming te geven.
Tegen het einde van Zijn leven worden de kruispunten beter omschreven als knooppunten omdat voor Hem de beslissingen dan ook soms zwaar vallen. (Hij weet wat Hem te wachten staat).
Via de vele kruispunten die Hij samen met de discipelen is langsgegaan komt de kruisiging in zicht.


Ook op Golgotha geeft Hij door zijn kruiswoorden aan ons de weg te willen wijzen.
Allereerst het pleidooi voor vergeving en genade:
“ Vader ,vergeef het hun , want zij weten niet wat zij doen”.
Vervolgens gaat Hij ons voor in het einddoel van zijn route:
“ Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest”.


Het kruis zelf laat zich overigens ook vergelijken met een kruispunt:
- de horizontale balk staat dan voor onze afslagen in de wereld , voor
de afslag van de liefde naar elkaar, het tweede gebod.
- de verticale balk staat voor de afslag van onze levensbestemming,
de liefde naar God, het eerste en grote gebod.


Fietsend over onze fietspaden met rustmomenten bij de knooppunten waar we even wat rust nemen en kunnen reflecteren is het goed te bedenken dat:


Om in het leven op de kruispunten de juiste keuzes te maken is de Gekruisigde onze navigatie.


Ik wens u allen de juiste levensrouteplanner toe.


Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.

 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     
      
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.