PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635
                                                       
                               [ email:  quakwilliam@hotmail.com  ]

                      Uit de pastorie     hier     leest u meer
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

 

Van de voorzitter


Krassen


U heeft het wellicht al gezien. Het hek rond de kerk is gedemonteerd terwijl het nog niet zo lang geleden fonkelnieuw geplaatst is.
Wat is het verhaal?
Na de plaatsing van het hek vorig jaar bleek dat er vele verfspatten vanaf de zilveren punten op het onderliggende hekwerk terecht waren gekomen. Dat konden wij niet accepteren en de betreffende schilder bekende meteen schuld: hij had niet zorgvuldig genoeg gewerkt ( niet goed afgedekt ).Hij wilde de spatten met een oplosmiddel verwijderen en wij vonden dat we gezien zijn opstelling hieraan tegemoet moesten komen. Het resultaat was echter zeer teleurstellend omdat het hek nu geheel onder de krassen zat met even later beginnende roestvorming. Wederom gaf de schilder toe dat zijn inspanning mislukt was, er was een bekrast hekwerk te zien, eigenlijk een hekwerk met littekens waardoor het niet toekomstbestendig zou zijn.
Nadat diverse verzekeringen zich over de situatie, de schuldvraag en de betaling hadden gebogen is er na overeenstemming op 7 juni overgegaan tot de enig juiste actie : demontage en een geheel nieuwe behandeling(verzinken, coaten etc.). Er is beloofd dat dit ongeveer 4 weken zal duren.
Al met al heeft het driekwart jaar van overleg gekost, overigens in goede harmonie met de leverancier die er niet voor wegliep.
Moraal van dit verhaal:
Ons handelen kan op momenten van onbedachtzaamheid of onwelwillendheid schadelijk krassen (insnijden, inkerven) op datgene waartoe het handelen betrekking had, dat kunnen materialen zijn (zoals het hekwerk) maar zo als u weet zeker ook medemensen. U kent de uitdrukking wel:” Hij/zij/die gebeurtenis heeft een kras op mijn ziel bewerkstelligd” En eenmaal bekrast komt het toekomstperspectief in het geding.(Heel veel mensen dragen heel veel trauma's met zich mede omdat ze ooit van krassen zijn voorzien).


Als mens, zeker ook als kerkganger worden we opgeroepen in liefde met elkaar om te gaan, elkaar niet te bekrassen, elkaar geen littekens te bezorgen. Het hoeft geen betoog dat dit in de praktijk geen makkelijke opgave is.
Mensen doen elkaar soms pijn, soms veel pijn. Soms kunnen de krassen nog wel weer worden weggepoetst maar vaak zijn er zichtbare littekens met blijvende schade in relaties.
Ook kerkelijke gemeenten, hoewel één in Christus, hebben soms de neiging om elkaars beeldvorming van krassen te voorzien terwijl ze de opdracht hebben om Christus beeltenis zo zuiver (onaangetast) mogelijk te bewaren en door te geven.
Anders gezegd:
Het interpreteren door mensen maakt soms oneffen wat effen bedoeld is.


Met dit laatste zijn we aangekomen bij struikelblokken in de intermenselijke en interkerkelijke verhoudingen.
We moeten onszelf tekens ter verantwoording roepen dat we geen struikelblokken opwerpen in onze onderlinge verhoudingen en zeker geen struikelblokken die het zoeken van Christus bemoeilijken of de eenheid in Christus in de weg staan.
In Lukas 17 zegt Jezus daarover: “ Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen”.
Voorafgaand had Jezus een kind bij zich geroepen en de status van de volwassenen rondom hem(kind) hieraan afgemeten: “Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen”.
In Christus bekras je een ander niet, ben je geen struikelblok maar ben je nederig en vol overgave.


Maar we maken ons er allemaal wel eens schuldig aan een ander te laten struikelen, dat is dus een ernstige zaak die door Jezus hoog wordt opgenomen. Maar Hij getuigt van Zijn liefde als Hij ons het wapen van de vergevingsgezindheid in handen geeft:
“ Als nu uw broeder tegen u zondigt , bestraf hem. Maar als hij tot inkeer komt vergeef hem. Ondanks het feit dat we elkaar soms bekladden en bekrassen worden we opgeroepen om hier openlijk afstand van te nemen en vervolgens ons te verzoenen.


Christus zelf heeft zich onvoorstelbaar door de mensen laten bekrassen om vervolgens uit liefde, genade en vergeving de mensheid een toekomst te bieden.
Hij kwam om onze schuld te dragen, wij hebben Hem tot schuldenaar gemaakt door hem te veroordelen en Hem te voorzien van geestelijke en fysieke krassen: Hij kreeg de status van misdadiger ( Johannes 18 ) en Hij werd met spijkers aan het kruis geslagen
Eerst dan wordt ons de Goddelijke bedoeling duidelijk:
Na de opstanding heeft Hij de krassen , de littekens, aan de discipelen laten zien, zeker ook aan Thomas die twijfelde of Jezus wel was opgestaan. Thomas wilde eerst zien dan geloven ( herkenbaar en een veel gehoorde uitdrukking), maar Jezus zegt:
“ zalig zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven “.


We leren hiervan:
– Dat er troost en hoop is:
In onze wereld wordt er veel gekrast, wordt er veel beschadigd. Degenen die
krassen moeten innerlijk vernieuwd worden, degenen die beschadigd zijn hebben
liefde en perspectief nodig.
In het lichaam van Christus, eerst bekrast (littekens) later opgestaan , komen deze
dingen samen:
Beschadigd werd Hij volmaakt en het baken voor onze hoop.
Het is niet zo als bij het hek dat onze behandelingen ons toekomstbestendig maken.
Onze vernieuwing en onze toekomst is Jezus Christus.


We worden niet zalig door te krassen maar door te geloven.


Een goede vakantieperiode toegewenst vanuit de zekerheid dat we in al ons struikelen worden opgevangen door de liefde van God.


Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E. 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               

----------------------------------

  De liturgie voor de eredienst
  vindt u 
hier....


 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
               
               
Gaat niet door.


     
             
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen
 
     Doorstart 
           
 lees snel !!!!
      
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

     Bericht van de 
                     Snuffellloods
       
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.