PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

 

Van de voorzitter

Aanpassen

 

De coronapandemie heerst nog volop. Dit heersen heeft tot gevolg dat het ons leven zowel persoonlijk als maatschappelijk en kerkelijk beheerst.

Voor onze veiligheid moeten we nog altijd leefregels in acht nemen zeker nu er op het moment van dit schrijven ( 11 sept. ) weer meer besmettingen zijn.

Kortom, we moeten ons aanpassen aan de realiteit en dat zal voorlopig nog zo blijven.

 

Een aantal aspecten van dat aanpassen springen ook kerkelijk in het oog en zullen we onderstaand bezien:

1- In onze kerk is het al weer enige tijd mogelijk om erediensten te houden maar dan wel met aanpassingen in de toewijzing van zitplaatsen, iedereen kan weliswaar zitten maar wel met de discipline van de juiste afstand.. Het is voor de meesten van ons al een automatisme geworden waardoor het plaatsnemen naar tevredenheid verloopt. Dank voor uw begrip en medewerking. De verhouding van het volume van onze kerk t.o.v. het aantal bezoekers laat op dit moment toe dat we mogen zingen. Een absolute voorwaarde daarbij is dat we ventileren, de mate waarin we dat doen hangt af van temperatuur en windkracht.

We proberen er zo lang mogelijk mee door te gaan maar als het ventileren niet meer mogelijk is dan zullen we wederom een aanpassing moeten doorvoeren in de zin van niet zingen of (en daar gaat de gedachte naar uit) de liederen ten gehore brengen door enkele voorzangers. Ook de optie van CD is nog mogelijk. Zo kan zingen door een ieder worden beleefd. Zingen zorgt voor saamhorigheid en het versterkt de betrokkenheid (ook juist met de tekst). Daarnaast is zingen gezond, het vermindert onze stress en versterkt onze natuurlijke afweer (dus ook tegen corona !!!). Bovenal mogen we er vanuit gaan dat een ieder de wil heeft om de lofzang gaande te houden.

2- Aanpassingen die ons wat meer hinderen en dus knellen zijn de afgelastingen. Denk aan de huisgroepen, de wandelgroep en andere groepsbijeenkomsten.

Catechisatie en belijdeniscatechisatie kunnen wel doorgang vinden, hier speelt het aantal deelnemers een rol. Corona zorgt er dus wel degelijk voor dat we zowel persoonlijk alsmede als gemeente niet vrijuit kunnen gaan. Zoals gezegd dat knelt en beklemt nogal.

3- Het beklemmen op zich vraagt ook weer om een aanpassing , daarom is het goed om hier even op door te gaan:

Een beklemming kan fysiek ervaren worden, denk hierbij aan letterlijk bekneld zitten (bv met de hand) of wat vaak voorkomt: een bekneld gevoel hebben op de borst (verdenking hartinfarct).

Een beklemming kan ook mentaal ervaren worden, dan zit je geestelijk vast tussen wat je kunt/wilt dragen en wat er daadwerkelijk van je gevraagd wordt. Dan is er een innerlijke aanpassing nodig, dan moeten we innerlijk de weg vrij maken richting een oplossing om uit het spanningsveld te komen. Trekken we deze geestelijke beklemming door naar ons Kerk-zijn en ons kerkelijk beleven dan mogen we gelukkig constateren dat corona ons als gemeente niet echt klem heeft gezet en dat het met wat aanpassingen geen grote beknelling heeft opgeleverd.

Overigens, als we in tijden van beknelling komen is er behalve een aanpassing van onze kant of een handeling van onze kant (denk aan het vaccin tegen Covid) een veel grotere kracht waar we op mogen vertrouwen, we mogen ons immers te allen tijde verlost en bevrijd weten door Jezus Christus. Niet door het aanbieden van een arm voor een injectie maar door het in geloof aanbieden van onze gehele persoonlijkheid (overgave). Dat is dus eigenlijk geen aanpassing meer maar een totale verandering, een totaal innerlijk de weg vrij maken. De oplossing ligt hier niet in een menselijk vaccin met beperkt effect maar in een (overdrachtelijk gezegd) in een goddelijke vaccinatie met eeuwigheidswaarde. De “werkzame stof”in deze is Jezus Christus.

Voor alle duidelijkheid: uw voorzitter wil geen enkele afbreuk doen aan het belang van vaccinaties.

 

In Psalm 66 lezen we over de overgave ten leven en de bevrijding uit beknelling:

“ Loof volken onze God

Laat het geluid van Zijn roem horen

Die onze ziel weer het leven geeft

en niet toelaat dat onze voet wankelt

U hebt ons beproefd , o God

U had een knellende band om ons middel gelegd

Maar u hebt ons uitgeleid naar de overvloed”.

 

U leest het, God zorgt voor de juiste aanpassing, een aanpassing die ons denken te boven gaat.

 

Ook in het Nieuwe Testament worden we op aanpassingen gewezen.

Zo lezen we in Markus 3 dat Jezus een verschrompelde hand geneest. Er werd op Jezus gelet of dat Hij toch niet op de sabbat genezen zou zodat men hem kon beschuldigen. Na de genezing zegt Jezus: “ is het geoorloofd om op sabbatdagen

goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen”.

 

Hier wijst Jezus de Farizeeën op een aanpassing van hun wettische uitleg.

Dat moeten we ons aantrekken. Ook wij leggen onszelf nogal eens een beknelling op daar waar het gaat om de uitleg van de Schrift en onze christelijke levenshouding. Geen enkele uitleg kan de Liefde van God overstijgen. Onze aanpassingen moeten hun kracht en legitimiteit ontlenen aan diezelfde Liefde. Dat betekent in geloof zoeken en de regie aan God overlaten.

 

De omstandigheden kunnen aanpassingen van ons eisen, soms moeten we aanpassingen in onszelf aanbrengen. God laat echter niet los wat Zijn hand begonnen is. Jezus Christus was en is ons in Zijn leven, in Zijn sterven, in Zijn dood en sinds Zijn opstanding tot een bewijs daarvan.

 

Al ons vormgeven en aanpassen is betrekkelijk binnen Zijn absolute heerschappij.

 

Daarbinnen mogen we bidden dat Hij onze ziel leven geeft.

 

Met hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.
 

 

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 

       Elke  zondag  09.45uur   
       aanvang van de Dienst.

       
     


       

    De Dienst direkt of later
                          beluisteren

      

           
    

 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
                Gaat niet door.


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....
             Gaat niet door.       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
               
 

uitnodiging
         

 


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg 
                       gesloten !

  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.