PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

 

Van de voorzitter

 

Verstaan

 

We moeten heel wat verstaan in ons leven.

Zowel in de betekenis van horen wat er gezegd wordt (functioneren van het gehoor) als in de diepere betekenis van begrijpen, het kunnen volgen met je verstand.

In de vorige aflevering van Een Vaste Burcht hebben we het gehad over horen en zien en in dat verband hebben ook stilgestaan bij de handicap van slechthorendheid, daar gaan we nu niet verder op in.

 

Als we luisteren komt het verstaan in het leven van alle dag in beide betekenissen op ons af. Naast lezen en spreken vervult het een belangrijke plaats binnen de sociale communicatie.

 

In het gezin wordt er veel gesproken en dat kunnen we aanhoren (b.v. wat iemand heeft beleefd) of verstaan (als er een boodschap in zit) Op deze manier krijgt onze vorming en groei als mens voeding via de luisterfunctie.

Op school wordt er veel kennis aangedragen en wij worden geacht dat te verstaan en er vervolgens uiting aan te geven met onze individuele vaardigheden.

Op het werk moeten we begrijpen wat we doen om zodoende een persoonlijke inzet te transformeren tot iets wat als nuttig gewaardeerd wordt.

Dus in de menselijke samenleving en in de intermenselijke omgang is goed verstaan uitermate belangrijk.

Ieder individu heeft een mening en we leven in een tijd dat er weinig taboes zijn op de uiting daarvan. De mening van de één roept op tot het verstaan door de ander.

Dit gaat vaak mis. In het gunstigste geval spreken we dan van een misverstand maar het kan ook mensen van elkaar verwijderen en tegen elkaar opzetten.

Bij verstaan (iets dat van buiten komt) is er dan ook nog een heel belangrijk aspect en dat is onze luisterhouding (deze komt van binnenuit).

Een boodschap komt alleen over als we ons er voor openstellen en er respect voor hebben.

De verstaander moet de boodschapper en de boodschap serieus nemen.

Helaas moeten we in de praktijk constateren dat we in het verstaan van elkaar vaak veraf staan van de ander, dat de wil de ander te zoeken het verliest van onze vooringenomenheid en dus onszelf te zoeken.

 

Kerkelijke gemeente

Ook hier moeten we ons de vraag stellen of we elkaar altijd proberen te verstaan en of we ons voldoende inzetten om Gods woorden te begrijpen en er vervolgens naar handelen.

 

Elkaar verstaan:

Ontmoetingen in en buiten de kerk en het besef gemeenschappelijke waarden te vertegenwoordigen moeten het onderling respect bevorderen en de luisterhouding activeren. Ook in onze gemeente werken we op deze manier aan de bevordering van het elkaar verstaan door samen te zijn in eredienst met koffiedrinken, groepsactiviteiten en anderszins.

Overigens wil het onderling verstaan niet zeggen dat er hetzelfde wordt gedacht, ook niet in de kerkelijke gemeente. Verstaan loopt immers via het menselijk verstand en wij mensen zijn allemaal verschillend, allemaal uniek in wereldse zin.

Het is al heel bijzonder als we er alles aan doen om elkaar te verstaan, dat vraagt om een stukje inlevingsinzet vanuit jezelf.

 

Gods Woord verstaan:

We hebben gezien dat met Pinksteren de Geest werd uitgestort en ieder in zijn eigen taal begon te spreken. Een eenduidige boodschap werd over talen en vervolgens onder mensen verspreid.

Als we het eigene uit het menselijk verstand zouden wegdenken dan zou de Geest bij een ieder op dezelfde manier binnenkomen en haar uitwerking hebben. We mogen ook zeggen, dan zou Jezus Christus bij een ieder op dezelfde manier binnenkomen en navolging hebben. Maar we kunnen het menselijk verstand niet wegdenken en dus ook het menselijk verstaan niet. In de uitwerking van het verstaan zullen Gods bedoelingen “vaak gekleurd en soms vertroebeld” worden door individualistische gedachten en voornemens.

Toch moeten we de werking van de Geest in de mens in principe positief labelen, we zijn een schepsel van God met een opdracht Hem te verstaan via zijn Zoon. Elementen van De vrucht van de Geest (Galaten) zijn zeker ook in veel menselijk handelen terug te vinden.

Met het uitstrooien van de Geest onder de mensen wordt het verstaan en dus ook het handelen echter divers gemaakt.

Alle mensen zijn verschillend dus zal dat verstaan zich divers manifesteren, eigenlijk niet zo erg, het houdt ons scherp, het houdt ons bij de tijd en het vraagt een inspanningsverplichting tegenover God.

We vinden dit ook terug in de vele interpretaties en levenshoudingen van kerken, predikanten en kerkgangers.

We weten ook dat we blijvend tekort zullen schieten.

Wat een geluk dat Jezus Christus voor ons garant heeft willen staan en de menselijke “ vervuiling” voor ons heeft willen uitwassen . Ja dat God ons in Zijn liefde onbevlekt wil verstaan. Door Jezus Christus wordt ons de mogelijkheid geboden dat Hij als verstaander de boodschapper serieus wil nemen.

In Jakobus 1 worden we dan ook tot het volgende opgeroepen:” Leg daarom af alle vuilheid en elk uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf”.

 

U zult begrepen hebben dat een goed verstaan op eigen kracht niet gaat lukken maar dat we er op mogen vertrouwen dat met hulp van de kracht van de Geest een nieuwe begripvolle wereld binnen bereik is.

 

Het is vakantietijd, veel ontspanning toegewenst alsmede een goed verstaan.

 

Hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E. 

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 

       Elke  zondag  09.45uur   
       aanvang van de Dienst.

       
     


       

    De Dienst direkt of later
                          beluisteren

      

           
    

 

            Jeugdclub

         
          
      meer
             Gaat niet door.


            
           ??   kijk....  !
                Gaat niet door.


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....
             Gaat niet door.       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
               
 

uitnodiging
         

 


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg 
                       gesloten !

  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.