PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie
Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.


Nieuwsbrief van Matthijs en Rosa Geluk in Peru.

 

Teamwork

 

Om maar meteen met het goede nieuws te beginnen: we mogen de komende drie jaar in Peru blijven om ons in te zetten voor de Presbyteriaanse kerk! Al langer hadden we gesproken met de GZB over onze wens om langer te blijven, maar de financiële situatie liet dat aanvankelijk niet toe. Toch geloofden we dat onze roeping nog hier in Peru lag. We kunnen niet anders zeggen dat we daarin zijn bevestigd. Samen met de GZB en onze ThuisFront Commissie (TFC) hebben we ons uiterste best gedaan om de benodigde fondsen te werven. We zijn enorm dankbaar dat dat is gelukt! We geloven dat God ons roept om in de komende drie jaar de Presbyteriaanse Kerk te ondersteunen. Samen met hen willen we ons inzetten voor een gedegen programma voor christelijk onderwijs voor kerkleiders en gemeenteleden én voor de opleiding van kerkplanters. We hopen dat de kerk daarmee gaat groeien, inhoudelijk en in omvang. Het nieuws dat onze verlenging door kon gaan gaf ons weer ruimte om ons te richten op de toekomst.

We zijn dankbaar voor de afgelopen maanden. In juli werd een nieuw bestuur gekozen voor de Presbyteriaanse Kerk. Je hebt dan altijd even tijd nodig om elkaar te leren kennen en te zien welke prioriteiten de bestuursleden stellen. Maar we kunnen terugkijken op een zeer vruchtbare samenwerking met het nieuwe bestuur. De nieuwe preses, Rojer Araujo, is een man met jarenlange ervaring, die zich inzet voor vrede en verzoening in een kerk die nog wel eens geplaagd wordt door conflicten. Zijn ervaring heeft ook geholpen om een volgende stap te maken in de projecten voor christelijk onderwijs en kerkplanting. Samen zijn we een proces aangegaan om twee coördinatoren aan te stellen voor de nieuwe projecten. En dat is gelukt! We hebben twee trouwe, ervaren mensen gevonden, die bereid zijn om zich met hart en ziel in te zetten voor de kerk. Samen met hen willen we de schouders zetten onder de landelijke projecten van de kerk. Dat proberen we te doen in een sfeer van teamwork, waarin sterkten en zwakten bespreekbaar worden gemaakt, om elkaar vervolgens te kunnen helpen

in onze persoonlijke groei. Daarmee willen we een voorbeeld te geven in de Peruaanse cultuur, die geneigd is om mensen (te) snel af te rekenen op resultaten, zonder rekening te houden met de talenten die een ieder gegeven is. We proberen dus in onze werkwijze al iets te laten zien van wat het Evangelie betekent – en we hopen dat dat effect zal hebben op het geheel van de kerk. We hopen jullie daarvan in het nieuwe jaar op de hoogte te houden.

Voor nu sluiten we een eerste periode van vier jaar af. Het project Costa Norte komt in de komende maanden tot een afronding en we bezinnen ons op de vorm waarin het project zonder directe financiële steun van de GZB verder kan gaan.

Eerst zullen we nu van eind december tot half februari in Nederland zijn voor verlof en bezoek aan onze Deelgenoten. We zien uit naar een periode waarin we afstand kunnen nemen van het werk; waarin we familie, vrienden en gemeenten kunnen ontmoeten; een periode om nieuwe energie op te doen voor de komende jaren in Peru!

 

De Kids

 

In onze allereerste nieuwsbrief noemden we het even; ‘Chiclayo is de stad van de vriendschap’. We spraken toen uit dat we hoopten dit te mogen ontvangen in Peru. Een ander land, andere cultuur, andere taal. Er moest veel overbrugd worden. En met name taal is in het begin best lastig als je een gesprek wilt voeren. Maar na vier jaar mogen we dan toch wel zeggen dat we ons hierin enorm gezegend voelen. Onze kinderen hebben inmiddels een aantal leuke vrienden om zich heen. Zij leerden de taal spelenderwijs; soms was dat ook helemaal niet nodig. Verstoppertje spelen kennen ze hier ook, daar is geen taal voor nodig! Via de speelafspraakjes en bij ouderbijeenkomsten op school zie je elkaar regelmatig. Uiteindelijk merkten we dat cultuur geen barrière hoeft te zijn, maar juist een aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Om van elkaar te leren en je leefwereld te verbreden. Zo maakten we met verschillende gezinnen een heleboel donuts, of bakten we samen pizza’s. En als het erg warm is nemen we samen een duik in de zee vlakbij.

 

JANUARI 2020 NUMMER 16

 
Zondag 2 februari 2020 | Collecte voor het Werelddiaconaat

MEDISCHE ZORG IN NOORD-INDIA

 

In veel arme dorpen in het noorden van India is weinig aandacht voor reinheid en hygiëne. De gezondheid van de bewoners is vaak ronduit slecht. Een team van artsen en verpleegkundigen in India bezoekt de dorpen regelmatig.

 

India is na China het grootste en meest bevolkte land ter wereld. Er zijn grote verschillen tussen arm en rijk. De Christian Reformed Fellowship of India (CRFI), partner van de GZB, wil via medische en sociale zorg uiting geven aan de liefde van God.


De CRFI bouwt klinieken en verstrekt via toegewijde medici gratis hulp en medicijnen aan zieke mensen en geeft gezondheidsvoorlichting. Vaak is er een mogelijkheid om ook het Evangelie te delen. De meesten in deze hindoeïstische omgeving horen én zien zo meer van de liefde van Jezus Christus.

 

Tutha Hansda is een man uit het dorpje Bihar. Hij kwam na een verwonding in contact met gezondheidswerkers van de CRFI. Na een zorgelijke tijd genas hij van wond en letsel. Door de contacten is nu ook Tutha’s nieuwsgierigheid voor het Evangelie gewekt…

 

 

 

Zondag 9 februari 2020: Wilde Ganzen

Niks ‘helaas pindakaas’ voor deze 100 vrouwen in Ghana

Heel Ghana is gek op pindasoep. Hoe gek is het dan om een fabriek op te starten voor en door vrouwen die pindapasta gaan maken voor de verkoop? Steun dit smeuïge idee!

Pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? In Afrika kennen ze het ook, maar daar is het net even anders en noemen ze het pindapasta (groundnut paste in het Engels). Een supergezond goedje vol vitamines, vezels en vet.

In Ghana is veel vraag naar deze pindapasta. Winkels en restaurant verkopen het graag. Alleen wordt het nog niet op grote schaal en bedrijfsmatig geproduceerd. Het wordt nu nog gemaakt door particulieren met pinda’s uit hun eigen moestuin.

Kansen voor vrouwen door pindapasta

Daar liggen dus kansen! In Bongo, in het noorden van Ghana, is er weinig werkgelegenheid en trekken veel mensen uit wanhoop van het platteland naar de stad. Vooral vrouwen zijn de dupe: ze moeten werken op het land, ze zijn verantwoordelijk voor het huishouden en ze moeten de kinderen opvoeden. En dat terwijl de mannen alle eigendomsrechten in handen hebben.

      Om de armoede in dit deel van Ghana tegen te gaan en de positie van vrouwen te verbeteren wil de Ghanese organisatie Bongo Ateel-Traaba Group samen met de 
     
Ghana Werkgroep     Roden een productiecentrum voor pindapasta opzetten, want pinda’s groeien er genoeg in Bongo.

      Pindapastafabriek

     Honderd vrouwen worden mede-eigenaar en krijgen in deze pindapastafabriek de kans om een goed salaris te verdienen. Zo krijgen ze weer perspectief en vertrekken er hopelijk minder             mensen naar de stedelijke gebieden. Met jouw hulp wordt deze fabriek opgestart. De te verwachten winst wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de fabriek en in de verdere ontwikkeling
     van de vrouwencoöperatie.

     Niks geen ‘helaas pindakaas’ voor deze honderd vrouwen dus! Help je mee dit initiatief groot te laten worden?

== Uitzending zondag 2 februari 2020 om 11.55 op NPO2

 

 

Collecte 23 februari

Missie

De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media zoals internet, zodat levens blijvend veranderd worden. TWR ondersteunt hierbij de kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht zoals de Here Jezus die gaf in Mattheüs 28: 19.

TWR Nederland en België doet dit door massamedia te gebruiken om:

  • het Evangelie van redding aan zoveel mogelijk mensen te verkondigen

  • gelovigen in de Bijbelse leer en het dagelijks navolgen van Christus te onderrichten

De basis voor al het handelen van TWR is:

De Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, dat alleen onfeilbaar gezag heeft en de uiteindelijke autoriteit is voor geloof en leven.

De Drie-enige God, die eeuwig is en zich in Zijn Woord openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

De zondeval en de verloren toestand van de mens, die wedergeboorte noodzakelijk maakt.

De Godheid van Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn plaatsvervangend lijden en sterven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn verhoging waardoor Hij nu gezeten is aan Gods rechterhand en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

De verlossing van de mens door genade, op grond van het geloof in de plaatsvervangende dood en het vergoten bloed van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.

De opstanding van de verlosten tot het eeuwige leven en de opstanding van de niet verlosten tot de eeuwige straf.

De Gemeente als het lichaam en de bruid van Christus, uitsluitend bestaande uit wedergeboren mensen, voor wie Hij nu voorbede doet in de hemel en voor wie Hij weer zal komen.

De grote opdracht van Christus aan de gemeente om uit te gaan in de gehele wereld, het Evangelie te verkondigen aan een ieder en hen die geloven te dopen en te onderwijzen.


 

Wist u dat u ook via https://www.twr.nl mee kunt luisteren ?


 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                      beluisteren...

      
   
         
        Geef voor je Kerk
 

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.