PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

 VOEDSELBANK ACTIE.


Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december wordt er weer een Supermarktactie gehouden ten bate van de Voedselbank. De gezamenlijke kerken in Rockanje en Tinte zullen hieraan meedoen.
Op deze dagen zal Plusmarkt Slingerland meewerken aan de inzameling van producten voor mensen die dit hard nodig hebben.
Wij zoeken vrijwilligers die 2,5 uur tijd willen vrijmaken en mee willen helpen met deze inzameling.
De bedoeling is dat u mensen die de Plusmarkt bezoeken aanspreekt en een briefje geeft met daarop artikelen die zij kunnen kopen en vervolgens bij u afleveren.
Zo worden er dozen gevuld en verspreid onder mensen die te weinig te besteden hebben om zelf boodschappen te doen.
Bent u niet in de gelegenheid om te helpen bij de distributie, dan kunt u toch meedoen door boodschappen aan de vrijwilligers te geven.


De tijden waarop wij bij de Plusmarkt aanwezig zullen zijn :
Vrijdag 8 december van 9.30 uur –19.30 uur in 4 blokken van 2,5 uur :
9.30-12.00 uur,
12.00-14.30 uur,
14.30-17.00 uur,
17.00-19.30 uur

Zaterdag 9 december van 9.30 uur -17.00 uur in 3 blokken van 2,5 uur :
9.30-12.00 uur,
12.00-14.30 uur,
14.30-17.00 uur.


Per blok zijn er 2 personen aanwezig, u kunt zelf aangeven welk blok u het beste uitkomt.


Wanneer u aan deze actie wilt meedoen, wilt u zich dan opgeven bij
Ans Zwart, tel.nr. 402930 of e-mail: ans_zwart@hotmail.com


Namens de diaconie van de Dorpskerk
Joop Fonteijne

 
 
 

Collecterooster

Woensdag 1 november – Dankdag – Voedselbank
O p dankdag is de voedselbank te Brielle ons vaste collectedoel. Vanuit de uitgiftelocatie ’t Woud, worden elke vrijdag de pakketten uitgedeeld. Voedselbank Brielle –uitdeelpost van Nissewaard- draagt daarbij zorg voor de cliënten in Brielle, Oostvoorne en Rockanje. Met de hoogoplopende prijzen zijn onze giften meer dan nodig.


Zondag 5 november – Shalva biedt onderdak aan vluchtelingen uit Zuid-Israël
D e organisatie Shalva (=gemoedsrust) in Jeruzalem is er normaal gesproken voor de dagelijks zorg voor ongeveer duizend (meervoudig) gehandicapte kinderen en jongeren.
In de noodsituatie waarin Israël nu verkeert, biedt Shalva echter ook (tijdelijk) onderdak aan mensen die hun huis in het zuiden van Israël noodgedwongen hebben moeten verlaten. Hieronder zijn ook honderd meisjes uit Eden Karmia, een opvangcentrum voor meisjes met een (thuis)achtergrond van onveiligheid en misbruik. Met uw gift zorgt u ervoor dat Shalva hen een warm thuis kan bieden, weg van huis.
Shalva is een van de projecten die gesteund worden door Christenen voor Israël.
Zie ook: https://www.christenenvoorisrael.nl/


Zondag 12 november – Help bij het stichten van nieuwe gemeenten in Egypte
I n Egypte trekken elke dag honderden mensen vanuit de dorpen naar de stad. Ze zijn op zoek naar werk en een veilig bestaan. Daaronder zijn veel christenen. Ze vinden vaak een plek in de arme wijken aan de rand van de stad. Omdat hier vaak geen gemeente is, wil de Egyptische kerk juist hier aanwezig zijn en nieuwe gemeenten stichten. Tegelijkertijd is er het verlangen om plattenlandsgemeente die leeglopen weer tot bloei te brengen.
Wat houdt het project in?
De Presbyteriaanse Kerk van Egypte zet zich daarom in voor het stichten van nieuwe gemeenten in deze wijken. De GZB ondersteunt jaarlijks 14 van deze nieuwe gemeenten. Per gemeente wordt een plan opgesteld. Wat heeft deze gemeente nodig? Samen met lokale organisaties wordt aan de realisatie van dit plan gewerkt. De gemeenten ontvangen materiaal. Kerkleiders krijgen extra toerusting. De gemeenten worden geholpen om diaconale activiteiten op te zetten. En op plekken waar nog geen kerkgebouw is, gaat de Presbyteriaanse Kerk nieuwe kerken bouwen. Zo ontstaan er getuigende gemeenten die van betekenis willen zijn voor hun omgeving.
Ouderling Magdy: ‘Mensen trekken van het platteland naar Caïro, in de hoop op werk en een beter bestaan. Vaak vinden ze helemaal geen werk of worden ze slecht betaald. Ze komen in arme wijken terecht. Lang niet altijd is er een christelijke gemeente. Als mensen hier gaan wonen, zijn ze vooral druk met overleven, dat geldt ook voor de christenen. Maar zonder kerk verliezen zij het contact met andere gelovigen en daardoor vaak ook hun geloof. Daarom starten we in deze wijken nieuwe gemeenten.’
https://www.gzb.nl/
https://www.gzb.nl/projecten/egypte-gemeentestichtingZondag 19 november – Hulp voor kwetsbaren in Lelystad
Het project Zuiderlicht heeft als missie om mensen in de Zuiderzeewijk in contact met Jezus te brengen. Ze willen samen met hen zoeken naar wie God is en met een open houding en op een eenvoudige manier met hen over God s preken. Dit doen zij door hun leven met hen te delen en naast hen te staan. Vanuit de huidige activiteiten – kinderwerk en vrouwenwerk – wordt voornamelijk gefocust op jonge gezinnen en eenzamen (mensen in sociaal isolement). Het lange-termijn doel is christelijke gemeenschapsvorming in de Zuiderzeewijk.
De Zuiderzeewijk is een woonwijk met bijna 6.000 inwoners. Kenmerkend voor de wijk is dat er relatief veel mensen wonen met een lage koopkracht en weinig of geen scholing hebben gehad. Daarnaast heeft de wijk veel problemen gekend met jongeren. Mede door het jongerenwerk vanuit de kerken is er de laatste jaren verbetering opgetreden. Tegelijk zijn er nog steeds veel problemen die de aandacht nodig hebben.
De mate van onkerkelijkheid onder deze bewoners is hoog, wellicht nog het laagste onder mensen van Surinaamse of Afrikaanse afkomst. Aangezien er geen kerkelijke presentie in de wijk is, gaan christenen naar kerken in andere delen van de stad.
Er zijn in de wijk ook veel ouderen, die er al hun hele leven wonen. Zij hebben hun eigen netwerken, maar er komt onder hen ook veel eenzaamheid voor.
A l jarenlang is Annemieke van de Dool betrokken bij de kinderclub. Zij ontmoet daar kinderen die veel aandacht nodig hebben. “De kinderen genieten enorm van een knuffel of op schoot zitten. Daarnaast merk ik dat het voor de oudere kinderen zo belangrijk is om een praatje te maken. Zo kunnen ze delen wat hen bezighoudt.“ Naast de kinderclub is Annemieke ook betrokken bij het vrouwenwerk. “Wat voor de kinderen geldt is ook zo voor deze vrouwen. Veel van hen komen alleen de deur uit voor boodschappen”. Mede door gezondheidsproblemen speelt eenzaamheid een grote rol. Bij de inloop van Zuiderlicht kunnen deze vrouwen elkaar ontmoeten. Ze worden gehoord en creatief bezig zijn geeft afleiding. “Door iets creatiefs te doen loopt het gesprek vanzelf. Het gaat over het dagelijkse leven maar ook ons geloof komt ter sprake. Maar het is vooral belangrijk dat we er zijn”.
Over de vraag waarom Annemiek bij dit werk betrokken is ze duidelijk: “Het is geweldig om liefde te delen en te zien dat dit bij deze kinderen en vrouwen zo welkom is. Ik heb ook op andere plekken kinderwerk gedaan en dat was ook goed. Maar hier is het anders, hier is de noodzaak glashelder!”
https://www.project1027.nl/
https://www.project1027.nl/project/pioniersplek-zuiderlicht-lelystad/Zondag 26 november – Diaconie algemeen
Alle collectedoelen kunt u via de ‘link’ uitgebreid bekijken op onze web-site
https://www.hervormdegemeenterockanje.nl/


U kunt uw collecte of gift natuurlijk overmaken naar het banknummer van de diaconie, , (RABObank: NL67 RABO 0355 7005 65 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rockanje). Wilt u er de zondag of collectedoel bijzetten?


Namens de diaconie, hartelijk dank voor al uw bijdragen.
 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
        Bidstond
       lees hier....

 


  
     Voedselbankactie
     lees   hier.....
           Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.