PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

          

                   Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.Vanuit de Diaconie willen we graag de volgende oproep doen.
Het coronavirus houdt heel Nederland in de greep, dus ook Rockanje.
Als u hulp nodig heeft voor het halen van boodschappen en/of medicijnen en u heeft niemand in de buurt of buren die u kunnen helpen, neemt u dan contact op met Emmie (402579) of Carla (321789).
                                                                                -***********-
Wilt u een kaartje sturen naar de meest kwetsbare mensen in de “Stuifakkers”, “Leemgaarde” en andere verzorgings- en verpleeghuizen. Maar ook naar het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, degenen die daar moeten blijven, mogen bijna geen bezoek ontvangen. Dus is het erg fijn dat er toch aan hen gedacht wordt.


 

Collecten:


Goede Vrijdag 2 april en
1e paaszondag 4 april: Stichting vrienden van de Hoop


Wat wij doen:
De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en
volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel.
De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige
problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en
beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou
welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische
gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken,
samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is
om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om
hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of
pastorale hulp bij levensvragen.


Zondag 11 april – Evangelie en Moslims
Jezus leren kennen en volgen
Onze visie
Jezus Christus heeft ons de liefde van God laten zien. Hij is het Licht de wereld leven geeft. We geloven dat we als volgelingen van Hem geroepen zijn dat Licht te verspreiden in de ontmoeting met moslims. Het is de Heilige Geest die deze beweging in gang zet en daar mensen bij inschakelt. Evangelie en Moslims wil daar aan bijdragen omdat we geloven dat God ook medelanders met een moslimachtergrond op het oog heeft. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente voor hen een thuis biedt. Samen met gelovigen van moslimachtergrond willen we Jezus grootmaken en volgen als Redder en Heer.


Onze missie
Evangelie en Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in
ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. We helpen
kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie.
We ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen als Redder en
Heer en getuige van Hem te zijn.


Ons werk
In ons werk is de samenwerking met christenen van moslimachtergrond een
essentieel onderdeel in alle facetten van het werk. We willen niet alleen met
wat wij doen, maar ook in hoe wij het doen een voorbeeld zijn voor de kerken.
Ons werk bestaat uit de volgende drie onderdelen:


 

  1. Training en toerusting: We helpen christenen en kerken te ontdekken voor welke missie onder moslims God hen roept, we rusten hen toe voor de ontmoeting met moslims en bieden trainingen aan voor diverse missionaire werkvormen.
  2. Begeleiding van missionair werk: We ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen.
  3. Ondersteuning van nieuwe gelovigen: We verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.Zondag 18 april – Stichting Eleos


Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan
mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we
met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.


In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met
haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk
geloof helpen met hun psychische problematiek. Wij geloven dat werken aan
herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte.
Binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft, wordt daarom gewerkt aan
persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde
zijn belangrijke perspectieven in onze gesprekken.


Bij Eleos ben je welkom. Je mag zijn zoals je bent. We bieden een veilige plek
om te praten over kwetsbare onderwerpen, zoals je geloof. Samen met je
behandelaar en/of begeleider werk je aan het terugdringen of genezen van je
psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk om die op te lossen. Maar
binnen je mogelijkheden zoeken we samen naar nieuw perspectief in je leven.
Je familie, vrienden en kerk kunnen actief worden betrokken in dit proces.


Zondag 25 april – collecte plaatselijk jeugdwerk


U kunt uw gift of collecte natuurlijk overmaken naar het banknummer van de
diaconie
    

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 

       Elke  zondag  09.45uur   
       aanvang van de Dienst.

   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...                     

----------------------------------

 de liturgie voor de eredienst
 vindt u   
hier...

 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
               
               
Gaat niet door.


     
             
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
                        


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg gesloten

                     
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.