PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

          

                   Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.Vanuit de Diaconie willen we graag de volgende oproep doen.
Het coronavirus houdt heel Nederland in de greep, dus ook Rockanje.
Als u hulp nodig heeft voor het halen van boodschappen en/of medicijnen en u heeft niemand in de buurt of buren die u kunnen helpen, neemt u dan contact op met Emmie (402579) of Carla (321789).
                                                                                -***********-
Wilt u een kaartje sturen naar de meest kwetsbare mensen in de “Stuifakkers”, “Leemgaarde” en andere verzorgings- en verpleeghuizen. Maar ook naar het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, degenen die daar moeten blijven, mogen bijna geen bezoek ontvangen. Dus is het erg fijn dat er toch aan hen gedacht wordt.


 

Collecterooster juli/augustus 2021


Zondag 4 juli 2021 – Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Visie

Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen.

Missie

Christenen en kerken helpen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap.

Strategie

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen. Daarnaast verbindt Gave christenen die hierin betrokken zijn. Verder is Gave een kenniscentrum omtrent vluchtelingen en komt op voor de rechten van christen-asielzoekers. Ook organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen.

Geschiedenis

Een groep jonge christenen voelde zich in 1992 geroepen met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. In die periode kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Er bestond een lacune: veel vluchtelingen werden niet bereikt met het Evangelie. Ook bleken kerkelijke gemeenten in veel plaatsen behoefte te hebben aan hulp en advies. Hun eigen ervaringen gebruikten zij om kerkelijke gemeenten te adviseren. Ze richtten hiervoor een stichting op met de naam GAVE (Gastvrijheid aan Asielzoekers door Vriendschap en Evangelisatie). Dat groeide binnen enkele jaren uit tot de interkerkelijke Stichting Gave. De naam is bijna hetzelfde, maar gebruiken we niet meer als acroniem.
Het enthousiasme, de gedrevenheid en de praktische kennis kenmerken Gave nog steeds.


Zondag 11 juli 2021 – Alpha cursus Nederland


Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor: de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen. Onze droom is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord hebben via Alpha. Alpha Nederland is gevestigd in Driebergen. Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk die leeft van giften.

Wat is Alpha?

Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!
Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er meer dan 300.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, studenten, vluchtelingen, senioren en zelfs in gevangenissen.

Nog veel meer….

Alpha Nederland geeft naast Alpha ook de Marriage Course, Premarriage Course en Parenting Courses uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.
Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course en zetten we ons in om christenen en kerken te inspireren en toe te rusten om hun plaats in te nemen in de maatschappij. Je kunt Alpha in 169 landen vinden en in 112 verschillende talen.


Zondag 18 juli 2021 – Pl. Jeugdwerk
Zondag 25 juli 2021 – Stichting Dorcas

Wij zijn Dorcas

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.
We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.
Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

Wij zijn Dorcas - samen met jou!

Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt.
Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt het werk geen weg.
Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig.
Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.


Zondag 1 augustus 2021 – MAF
Wij geloven dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods liefde.

MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. Waarom kiezen zij voor MAF?

  •  BETROUWBAAR: Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie. Elk mensenleven telt!
  •  HAALBAAR: Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar.
  •  AFSTAND: Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud.
  •  TIJD: 45 Minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis.
  •  VEILIGHEID: De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.
  • Neem een kijkje op de website: www.maf.nl


Zondag 8 augustus 2021 – Mercy Ships
Visie
Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

Missie

We streven ernaar het model van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.

Kernwaarden

  • God liefhebben
  • Anderen liefhebben en dienen
  • Integer zijn
  • In alles streven naar uitmuntendheid
 

U kent ze wel, kijk op de website o.a. naar:

Het nieuwe schip Global Mercy doorstaat proefvaarten met succes.”Zondag 15 augustus 2021 –Theologische toerusting Indonesische kerk. (GZB)
Het is de droom van ds. Priyo Basuki uit Indonesië dat de kleine gemeenten van de Protestantse Kerk van Luwu groeien in geloof. En daarvan in woorden en daden getuigen in hun omgeving. Een omgeving waar de meeste mensen moslim zijn. Hij heeft daar veel voor over! Bijna elke week laat ds. Basuki zijn gezin voor een aantal dagen achter om met zendingswerker ds. Laurens Jan Vogelaar aan trainingsmateriaal te werken of om trainingen te geven. Alleen al om bij het synodekantoor in Palopo te komen, is hij drie uur onderweg. Dit alles naast zijn werk als gemeentepredikant. De gemeenten in geïsoleerd gebied, waar velen van de landbouw leven, hebben zijn hart. Naast een training over bijvoorbeeld preken, deelt hij ook zijn kennis over het verbeteren van de opbrengt van het land. Kennis opgedaan als predikant, die noodgedwongen ook boer is. Zijn drive? “Ik ben door God geroepen om te dienen.” Radicale islam Indonesië is een land met een veelbewogen geschiedenis. Een land waar het vuur van het christelijk geloof al jaren brandt. Tegelijk ook een land waar christen-zijn steeds meer onder druk komt te staan. Zeker nu binnen de islam het radicalisme groeit. De kerk maakt zich daar zorgen over. Ook jongeren op scholen en universiteiten hebben ermee te maken. Dat is echter geen reden voor de kerk in Indonesië om zich terug te trekken binnen de eigen kerkmuren. Via sociale activiteiten willen zij getuigen van de liefde van Jezus Christus. Groeien in geloof Zeker voor de kleine gemeenten in afgelegen gebieden, met veel gemeenteleden die laagopgeleid zijn, valt dat niet altijd mee. Daarom is er onder leiding van ds. Laurens Jan Vogelaar een toerustingsprogramma ontwikkeld. Er komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals preken, pastoraat, diaconaat, evangelisatie en geloofsopvoeding. Het doel is dat mensen groeien in geloof en dat er weer vitale gemeenten ontstaan. Gemeenten die het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus niet alleen voor zichzelf houden, maar dat ook willen delen met hun (moslim)naaste.
Zondag 22 augustus 2021 – Pl. Jeugdwerk


Zondag 29 augustus 2021 – The Bible league

Missie

Bible League ondersteunt wereldwijd lokale hulpbehoevende kerken door te voorzien in Bijbels, studiemateriaal en training zodat mensenlevens veranderen door Gods Woord.
Al meer dan 75 jaar helpt Bible League mensen om Gods Woord te lezen en begrijpen. Vandaag de dag werkt Bible League in zes regio’s: Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika. Bible League ondersteunt kerken met Bijbels en programma’s, zodat zij mensen kunnen bereiken met Gods Woord. Naast Project Filippus, het programma waarmee gelovigen anderen helpen de Bijbel te lezen en te begrijpen, biedt Bible League een alfabetiseringsprogramma aan en een Gemeentestichter Training. Met het alfabetiseringsprogramma leren mensen lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. De Gemeentestichter Training stelt deelnemers in staat om nieuwe kerken te stichten op plekken waar nog geen kerk is, om gelovigen zo de mogelijkheid te geven om naar de kerk te gaan. Het is ons verlangen dat mensen tot geloof in Jezus Christus komen. Bij Bible League kunnen we geen mensen tot geloof brengen, dat doet God Zelf door Zijn Woord en Geest. Maar we kunnen wel zorgen dat zoveel mogelijk mensen bereikt worden met het Woord van God.

Toegang tot de Bijbel, voor iedereen !

We ondersteunen wereldwijd de hulpbehoevende kerk door te voorzien in Bijbels, studiemateriaal en training zodat mensenlevens veranderen door Gods Woord.
Namens de diaconie. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.


 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               

----------------------------------

  De liturgie voor de eredienst
  vindt u 
hier....


 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
               
               
Gaat niet door.


     
             
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen
 
     Doorstart 
           
 lees snel !!!!
      
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

     Bericht van de 
                     Snuffellloods
       
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.