PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie DiaconieVAN DE DIACONIE

.
Zondag 28 april 2024, Diaconie algemeen


Zondag 5 mei 2024, Hulp aan vluchtelingen en gezinnen
Kwetsbare gezinnen en jongeren in Bourj Hammoud worden geholpen door middel van huisbezoeken, begeleiding, het uitdelen van noodhulp en andere sociale diensten. Door de crisis in Libanon is het aantal mensen dat aan de deur klopt met de vraag om hulp de afgelopen periode verdubbeld. Gezinnen worden geholpen met voedselpakketten, melk en luiers voor baby’s en ouderen, maar ook bij het betalen van schoolgeld of huur. Social workers richten zich bovendien specifiek op de extra behoeften van kinderen, zoals therapie en huiswerkbegeleiding.


Het verhaal van... Alaa
' Sinds we de oorlog in Syrië zijn ontvlucht, woon ik met mijn familie in Libanon. We hebben het niet makkelijk. Door onze financiële situatie lukt het ons niet om onze kinderen een stabiele basis te bieden. Mijn vrouw is met de kinderen terug geweest in Syrië op zoek naar een goedkoper leven, maar ik wil niet in het leger en kan daarom niet terug. Mijn vrouw redde het niet alleen en dus zijn we weer terug bij af. De huur en prijzen voor schoolgeld en voeding zijn hoog. We kloppen vaak aan bij de kerk. Ze hielpen ons aan een goedkoop appartement en soms helpen ze ons aan babyvoeding. Ook bidden ze met ons. Soms voel ik me wanhopig, maar door het steuntje in de rug krijg ik weer hoop. God heeft ons nog niet in de steek gelaten.'
https://www.gzb.nl/projecten/
https://www.gzb.nl/projecten/libanon-hulp-voor-vluchtelingen-en-kwetsbare-gezinnenZondag 12 mei 2024 – Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
Waarom zou je Messiasbelijdende Joden helpen?
Visie
Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.


Missie
Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.


Doelstelling

  • Het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.
  • Het bevorderen van contacten tussen christen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.


De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden geeft steun aan projecten voor Gemeenteopbouw, Diaconaal en Toerusting.
Deze collecte is bestemd voor het diaconale werk onder Bedoeïnen.


Yoyakim Figueras en zijn team ondersteunen vanuit de gemeente Hasdey Y eshua in Arad de Bedoeïenen. Bedoeïenen zijn oorspronkelijke Arabische nomadenvolken. Bedoeïenen hebben het niet makkelijk. Steeds meer krijgen ze een ‘vaste plek’ maar velen leven nog in kleine gemeenschappen in tenten of bouwvallen. Er is veel wantrouwen, armoede, werkloosheid en andere sociale problematiek. Relaties opbouwen met Bedoeïenen is complex, vraagt doorzettingsvermogen en veel liefde. Diaconale hulp gebeurt door middel van voedselpakketten, hulp bij formaliteiten, scholing van kinderen en eenvoudige cursussen. Steeds vaker komen er prachtige openingen om te getuigen van de Joodse Messias. Woord en daad gaan zo hand in hand. Dit project ontvangt geen overheidssteun en is voornamelijk afhankelijk van buitenlandse hulp. Bidt en helpt u mee zodat Yoyakim en zijn team kunnen blijven getuigen? Door uw gift kunnen nog meer Bedoeïenen bereikt worden met het evangelie.


https://messiasbelijdendejoden.nl/waarom-wij-dit-doen/
https://messiasbelijdendejoden.nl/projecten/bedoeienen/


Zondag 19 mei 2024 – In elk Thais dorp een kerk
Wat houdt het project in?
In elk dorp in Thailand vind je wel een boeddhistische tempel, maar kerken kom je nauwelijks tegen. Juist hier voelen Cobi & Thomas Roest en Annelies & Sijmen den Hartog zich geroepen om het Evangelie te delen. Samen met Thaise christenen gaan ze eropuit om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen.


Door de kracht van de Heilige Geest
Thomas en Cobi: “Wat ons drijft? Als Jezus de belangrijkste Bron van ons leven is, dan willen we toch dat iedereen van Hem gehoord heeft?” Voor de meeste mensen in Thailand is het verhaal van Jezus helemaal nieuw. “Vaak geven mensen die christen worden beetje bij beetje oude gewoonten op, zoals overmatig drankgebruik of gokverslaving. Het is mooi om samen de Bijbel te bestuderen en te zien dat door de kracht van de Heilige Geest levens veranderen. Maar we zien ook dat mensen terugvallen in oude gewoonten. Juist dan willen we trouw blijven en mensen wijzen op de liefdevolle God die hen niet opgeeft.”


Bijbelstudiegroepen
Sijmen en Annelies: “Wij zien er naar uit dat een groot aantal Thai de Heere Jezus gaat volgen en wordt toegerust om familie, vrienden, buren en collega’s te vertellen over hun Redder en hun God en Hem samen aanbidden.” Het is bemoedigend om te zien dat het evangelisatiewerk in Thailand vrucht draagt. Gods Geest werkt. Ook vandaag. Mensen komen tot geloof en op steeds meer plekken ontstaan Bijbelstudiegroepen. Wat zou het mooi zijn als deze groepen uitgroeien tot nieuwe gemeenten. Zodat er uiteindelijk in elk Thais dorp ook een kerk te vinden is.
https://www.gzb.nl/projecten/thailand-in-elk-thais-dorp-een-kerk


Zondag 26 mei 2024 – Open Doors, 365 miljoen vervolgde Christenen
Vervolgd worden omdat je christen bent? Het is voor ruim 365 miljoen christenen in de wereld realiteit. Op zondag naar de kerk kunnen is voor hen niet vanzelfsprekend. Samenkomen met andere christenen voor Bijbelstudie of in de boekwinkel een Bijbel kopen evenmin.  
Er zijn christenen die gevangen zitten, worden gemarteld of door hun familie verbannen zijn om hun geloof in Jezus Christus. Het aantal van 365 miljoen vervolgde christenen is een duizelingwekkend groot getal. Het betekent dat wereldwijd één op de zeven christenen heeft te maken met vervolging.


Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.’ (Johannes 15:20)


https://www.opendoors.nl/
Zondag 2 juni 2024 – Stichting Calando Middelharnis
Sinds januari van dit jaar zit Hospice Calando niet meer in Dirksland, maar in een gloednieuw pand aan de rand van Middelharnis.
Hospice Calando is een bekende naam op Goeree-Overflakkee. Het is dan ook niet vreemd dat het heel veel steun krijgt uit de maatschappij. “Dat blijkt wel uit de giften die we krijgen”, vertelt voorzitter John Kremers aan de bezoekende raadsleden. “Dat gaat van een tientje van de krantenjongen tot hele huizen die aan ons na worden gelaten. Dat is zo ontzettend hartverwarmend en het draagt ook bij aan ons bestaansrecht. Want niet alleen zou Calando niet bestaan zonder die giften, het geeft onze werknemers ook veel nieuwe energie om door te gaan.”


Toen Calando in 1998 werd opgericht was er plek voor vijf mensen. Op deze nieuwe locatie zijn er twaalf kamers beschikbaar waarvan acht voor reguliere hospicebewoners. De andere vier kamers zijn voor mensen met gedragsproblematiek die specifieke zorg nodig hebben.
Er is mogelijkheid voor familie en naasten om te blijven slapen bij Calando. Er staat zelfs een chalet op het terrein waar gebruik van gemaakt kan worden. Het is duidelijk dat huiselijkheid bovenaan staat bij Hospice Calando. Het is sfeervol ingericht, de kamers komen uit op een keukentje en woonkamer en er is een prachtig dakterras. Elke kamer heeft een balkon met prachtig uitzicht en er is een binnentuin om tot rust te komen. Het is luxe, maar ook zeker huiselijk.


Hospice Calando wil een thuis bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. De zorg die we daarbij verlenen is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. We hebben aandacht voor het welzijn van onze bewoners en hun naasten en ondersteunen hen bij de verwerking en beleving van de ziekte. In alles wat we doen, borgen we gastvrijheid, privacy, deskundigheid en kwaliteit van zorg. Dat zijn fundamentele pijlers van Calando. Bewoners benaderen we met liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid en respect. Iedereen heeft immers een unieke persoonlijkheid en een eigen levensgeschiedenis. We zien het als onze opdracht om daar in de fase van het levenseinde juist volledig oog voor te hebben. We hebben aandacht voor kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven en maken daarbij geen onderscheid. Iedereen is welkom bij ons. Ook mensen met bijvoorbeeld gedragsproblematiek, voor wie elders geen plaats is.
https://www.calando.nl/

Alle collectedoelen kunt u via de ‘link’ uitgebreid bekijken op onze web-site
https://www.hervormdegemeenterockanje.nl/


U kunt uw collecte of gift natuurlijk overmaken naar het banknummer van de diaconie, wilt u er de zondag of collectedoel bijzetten?
(NL67 RABO 0355 7005 65 t.n.v. Diaconie Herv.Gem.Rockanje)


Namens de diaconie, hartelijk dank voor al uw bijdragen.
 


ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK VAN PASEN TOT
PINKSTEREN 2024


De diaconieën van de Dorpskerk en de Welkomkerk willen graag artikelen in gaan zamelen voor de voedselbank
Voorne aan Zee.


Misschien denkt u, alweer een actie? We hebben net de boodschappenactie van de Plus achter de rug. Ja…..dat klopt en die was zeker de moeite waard en de mensen waren er erg blij mee!
Maar zoals u in de kranten hebt kunnen lezen zijn er, door de hoge onkosten, nog meer mensen afhankelijk geworden van de voedselbank.
Daarom aan u de vraag: wilt u meehelpen?


Wat gaan we doen?


 

  • Op 1e Paasdag wordt in de kerkdienst de actie geopend. U krijgt een boodschappenbriefje mee met de, door de voedselbank gewenste schaarse artikelen. We houden het graag alleen bij deze genoemde artikelen.
  • Er staat vanaf die dag een mand op de tafel in de hal klaar. Daar mag u de gewenste artikelen in leggen. Deze mand hopen we regelmatig te kunnen legen zodat hij weer aangevuld kan worden door u.
  • U kunt de artikelen meenemen op zondag naar de kerk maar u mag ook doordeweeks binnen lopen als de kerk open is.
  • We blijven verzamelen tot 1e pinksterdag.
  • Uiteraard mag u de artikelen kopen in de winkel maar kijkt u ook eens in uw eigen voorraadkast. Wie weet?
 
  • En….we zouden het fijn vinden als u probeert om mensen in uw omgeving te enthousiasmeren. Misschien willen zij ook wel een artikel doneren. Mond op mond reclame werkt!


Na de Pinksteren worden alle producten samengebracht door de Dorpskerk en de Welkomkerk.
Daarna hopen wij dat we veel producten kunnen afleveren bij de voedselbank.


Alvast hartelijk dank namens het diaconieteam,
PS…..voor mensen die niet kunnen wachten op het uitgedeelde boodschappenbriefje nu alvast het wensenlijstje:Wensenlijstje
wasmiddel
afwasmiddel
handwaszeep
shampoo
tandpasta en tandenborstel
closetpapier
maaltijdsoepen in blik
groente/fruit in blik of pot
vis of vlees in blik


Inzameling pakketzegels voor een Pluspakket.


Wat een prachtig resultaat : 73 pakketten stonden er afgelopen week in de Welkomkerk. Met elkaar hebben we zoveel pakketten bij elkaar gespaard. De pakketten zullen we verspreiden onder mensen die wel een extraatje of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Namens de diaconie van de Welkomkerk en de Dorpskerk : Hartelijk dank!


 

Gebed

Open mijn hart,

Maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik zien kan wie in nood leeft
dat ik de stem hoor van wie lijdt.
Help mij God mijn roeping te verstaan
op de plaats waar ik leef
Dat ik op elke plaats en n iedere periode van mijn leven
Of ik nu jong ben
In de kracht van mijn leven of oud
of ik nu gezond ben of ziek
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn
Zodat Uw Rijk van vrede en liefde,
van gerechtigheid en verzoening
gestalte krijgt onder de mensen.


Marinus van de Berg
Ingezonden door Mieke Koster.


 ROCKANJESCHOOL in GHANA

                                   

De Soos
De ouderensocieteit de Soos in de laagdrempelige Welkomkerk bestaat al 62 jaar .Met subsidie van de gemeente is de soos destijds opgericht door mevrouw Sipkes (o.a. raadslid/wethouder in de toenmalige gemeente Rockanje) Haar man was de bekende Sipkes (bioloog) waarna de Sipkesslag bij de Tenellaplas is vernoemd.
Om de week op maandagmiddag om 14.00 uur komen we bij elkaar. Omdat de leden steeds ouder worden en er dus ook meer wegvallen doen wij een beroep u, die misschien ook eenzaam, is om ook eens te komen kijken. Er worden allerlei spelletjes gedaan zoals rummikub en klaverjassen. Het is altijd gezellig en voor de kosten hoeft u het niet te laten € 2,00 per middag. We zouden het fijn vinden als we het werk van de pas overleden voorzitter kunnen voortzetten.
U bent van harte welkom op maandag 8 april en vervolgens om de 14 dagen dus 22 april etc. etc.
Met vriendelijke groet,
Mieke Koster-Voskamp


 


Hierbij willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot ons scholenproject in Ghana.


Met vriendelijke groet,
Bestuur Rockanjeschool.


Jaaroverzicht 2022:


Drie nieuwe klaslokalen
Aanleg schoolmuur, egalisatie en afwatering
Bouw keuken Mamponteng
Bezoek Stephanie Engels
Drie nieuwe klaslokalen
Drie extra klaslokalen van het Rockanje Presbyterian Educational Complex in Mamponteng zijn in 2022 gereed gekomen dit is mede mogelijk gemaakt met financiële hulp van de Stichting GNAP.


Daarnaast willen we ook al onze sponsors bedanken voor hun bijdragen en giften van het afgelopen jaar.


Aanleg schoolmuur, egalisatie en afwatering
Op de school in Mamponteng is men momenteel nog bezig het schoolterrein te verbeteren d.m.v. de aanleg van een muur, en egalisatie en afvoer van regenwater. De wens is om uiteindelijk ook het schoolplein te betegelen zodat stof in en om school wordt verminderd.Bouw keuken Mamponteng
Om de kinderen op de Mamponteng school dagelijks te kunnen voorzien van een maaltijd is er een grote behoefte aan een keuken bij de school. Dankzij de steun (€ 5.000) van het Hendrik van Dijk fonds te Gemert is het mogelijk om dit project uit te voeren.
Juli 2022 is de bouw van de keuken gestart.
In augustus was de fundatie gereed en tijdens de zomervakantie van de scholen in Ghana is de bouw doorgegaan.


Eind oktober 2022 was de bouw van de keuken voor 90% af en vanaf half februari 2023 kon de keuken in gebruik genomen worden.


Stephanie Engels 3 maanden in Ghana
Ik, Stephanie Engels, kleindochter van Mevr. Engels, heb van 9 september tot 8 december 3 maanden in Ghana doorgebracht. Ik wilde graag zelf zien wat mijn opa en oma daar hebben opgebouwd en besloot in mijn tussenjaar van school daar een kijkje te gaan nemen. De Rockanje school in Old Tafo heeft mij openhartig ontvangen en ik heb daar ook onderdak aangeboden gekregen van de dominee van de Presbyteriaanse kerk die bij de school hoort.

Ik heb een geweldige reis gehad en veel gezien van het land en haar mooie cultuur. Op de school zelf ben ik ook uitgebreid rondgeleid. Ik ben langs alle klassen geweest en heb ook de plannen voor uitbreiding gezien:


De hoeveelheid kinderen in de klassen is erg hoog (van soms 50 tot wel 70 kinderen per klas) en daarom wordt er gekeken naar mogelijkheden om een derde verdieping met lokalen op de school te bouwen. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan een extra gastverblijf in de school zelf, waar grotere groepen bezoekers zouden kunnen verblijven.


In Mamponteng wordt ook gewerkt aan uitbreiding. Hier kunnen al een heleboel kinderen naar school om de druk te verminderen op de school in Old Tafo, maar er moet nog wel veel gebeuren. De lokalen zijn netjes en de tafels en stoeltjes zijn nieuw, maar buiten de school moet nog veel gedaan worden.


Zo is het speelplein nog niet betegeld en is er geen goede toegangsweg. Wel zijn ze druk met de keuken af te bouwen. Daarnaast staat een eerste verdieping op de planning die hard nodig is om alle kinderen kwijt te kunnen die op de Rockanje Scholen les willen krijgen.


Verder heb ik mijn tijd doorgebracht door lessen te volgen en te geven op school. Vooral in de onderbouw was dit erg leuk en kon ik de kinderen echt boeien terwijl ik hun wiskunde of Engels gaf.


De kinderen zelf vonden het ook leuk en waren altijd enthousiast als hun docent vertelde dat de Nederlandse dame nu les kwam geven.


Naast de plannen voor uitbreiding is er ook onderhoud nodig aan de school in Old Tafo: De verf begint langzaam te verdwijnen van de schoolmuren waardoor het gebouw er wat verwaarloosd uitziet en ook het alfabet, dat in de kleuterklassen op de muren geschilderd is, is niet meer te lezen. Ook is het ook tijd voor nieuwe schoolbanken in Old Tafo want door de grote hoeveelheid kinderen die op één bankje gepropt zitten, begeven deze het en vallen ze van ellende uit elkaar.


De Rockanje scholen zijn goede scholen, waar de kinderen met plezier naar toe gaan en hoge cijfers halen. Maar om dit zo te behouden en het liefst uit te breiden blijft er nog wel werk aan de winkel.
Overzicht van onze projecten.
Uit te voeren project op de school in Old Tafo:
Renovatie van de keuken
Schilderwerkzaamheden

Uit te voeren project op de school in Mamponteng:
Schoolterrein en toegangsweg verbeteren


Wensenlijstje
Om de school in Mamponteng nog verder te verbeteren is het belangrijk:
Dat er computerlessen gegeven kunnen worden
Dat er een bibliotheek in de school komt
Dat er een schoolkliniek komt zodat zieke leerlingen eerste hulp kunnen krijgen
Dat er een kantoortje komt waar leraren kunnen vergaderen en lessen kunnen voorbereiden


Overige
Kent u iemand die ons zou willen helpen met het bouwen van een nieuwe website dan horen wij dat heel graag via info@rockanjeschool.com.
Word sponsor van de Rockanjeschool
In Ghana moeten kinderen zelf voor hun leermiddelen zorgen. Extra voorzieningen, zoals computercursussen, voeding en gezondheidszorg etc. worden door de school in rekening gebracht.
Veel ouders kunnen dit schoolgeld nauwelijks opbrengen. Soms spaart de hele familie om een kind naar school te laten gaan. Voor kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen is het schoolfonds opgericht.
Daarnaast hebben wij om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen ook zelf personeel in dienst:
Keukenpersoneel die elke dag een maaltijd voor de leerlingen bereiden
Een verpleegster in onze schoolkliniek om de zieke leerlingen te helpen
Twee leraren voor ons computercentrum
Twee chauffeurs voor onze schoolbus
Een wachter die de school beveiligd als er niemand aanwezig is
Een toiletman die ervoor zorgt dat de toiletten schoon blijven
Een coördinator voor de communicatie van en naar Nederland
Ook onderhoud aan de gebouwen, waterputten en medicijnen voor de kliniek zijn nodig om leerlingen goed onderwijs te bieden. Jaarlijks hebben we minimaal €12.000,- nodig. Deze gelden worden nu door onze schoolfonds sponsors, donaties van particulieren en bedrijven bijeengebracht. Dit is elk jaar weer gelukt maar het wordt steeds moeilijker om onze begroting sluitend te krijgen.


Wordt daarom ook sponsor van onze school: Voor maar €5,- per maand of €55,- per jaar. U helpt dan mee om ons project verder te continueren, ook uw donatie is van harte welkom. Al deze opbrengsten komen in zijn geheel ten goede aan onze Rockanjeschool in Ghana en middels deze nieuwsbrief blijven we u daarvan op de hoogte houden. Kijk voor meer informatie op onze website.


Tot ziens
De komende periode gaan wij vanzelfsprekend verder met de activiteiten voor beide “Rockanjescholen”. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u weer op de hoogte brengen van alle nieuwe ontwikkelingen! 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


  


        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
        Bidstond
       lees hier....

 


  
          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.