PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie DiaconieVAN DE DIACONIE

Goede Vrijdag 29 maart 2024
Zondag 31 maart 2024, 1e Paasdag – Stichting Vrienden van de Hoop

De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel.
De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.
Kerken en De Hoop
De Hoop en kerken zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit voert terug naar het ontstaan van onze organisatie. In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Dat werd De Hoop. Veel kerken zijn ook nog steeds dicht betrokken bij De Hoop. Dit doen zij door bijvoorbeeld biddend en financieel achter het werk te staan. Ook zijn ze betrokken bij cliënten die een gemeente zoeken nadat ze bij De Hoop in behandeling zijn geweest. Tegelijkertijd mogen wij onze inhoudelijke kennis delen, zodat kerken kunnen herkennen wanneer iemand hulp nodig heeft. Vanuit het KICG bieden we regelmatig cursusavonden aan voor pastoraal betrokkenen in kerken en gemeenten.
(KICG staat voor KennisInstituutChristelijkeGgz, een initiatief van DE Hoop ggz en Eleos.)

https://dehoop.org/Zondag 7 april 2024 – Stichting Exodus
Stichting Exodus verleent hulp tijdens en na detentie Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Als Exodus staan wij aan hun zijde en helpen hen vooruit. Gedetineerde,
ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn bij ons welkom, want we moeten het samendoen.
Op verschillende manieren biedt Exodus ondersteuning aan (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving. Exodus biedt een “begeleid wonen”-traject in de Exodushuizen verspreid over het land, of biedt steun met, ambulante, hulpverlening. Daarnaast richt Exodus zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-)gedetineerden. Dit doet Exodus bijvoorbeeld met het “Ouders, Kinderen Detentieprogramma” of de training “Mijn kind en ik. Naast deze programma’s kunnen gedetineerden al in de Penitentiaire Inrichting via Exodus in contact komen met lotgenoten, met wie zij hun verhaal kunnen delen en terecht kunnen met vragen.
Iedereen verdient een extra kans.


De naam Exodus 
Exodus is het Bijbelverhaal dat vertelt over de zwerftocht van het Hebreeuwse volk. Zij willen ontsnappen aan hun gevangenschap en slavernij in Egypte en beginnen, onder leiding van Mozes, een tocht naar het Beloofde Land. Een barre tocht die zo'n 40 jaar in beslag neemt. Het rondtrekkende volk moet veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerde deelnemers van Exodus die ook een tocht afleggen om uit een ongewilde situatie te komen. Het is een lastige tocht, maar de tocht kan succesvol eindigen. En dat is precies waar Exodus voor gaat. Met aandacht en ondersteuning willen wij de kansen van gemotiveerde (ex-)gedetineerden vergroten zodat zij criminaliteit de rug toekeren.
Wil je lezen hoe het allemaal is begonnen, lees dan ons ontstaansverhaal?
https://exodus.nl/nieuws/ontstaansverhaal
https://exodus.nl/over-exodus/organisatie


Zondag 14 april 2024 – Bible League bestaat 30 jaar!
Jubileumproject, Project Filippus, In drie jaar tijd 150 onbereikte dorpen bereiken met Gods Woord
In Tanzania heeft dominee Nicodemus Kitto, directeur van Bible League Tanzania, een inspirerende missie: samen met lokale kerken wil hij via “Project Filippus” in drie jaar tijd 150 onbereikte dorpen bereiken met Gods Woord. In dit jubileumjaar, waarin Bible League Nederland 30 jaar bestaat, vragen we jouw speciale aandacht en steun voor dit werk in Tanzania. Doe je mee?


Dominee Nicodemus Kitto, waarom is Bijbelverspreiding in Tanzania zo hard nodig?
De vraag naar Bijbels en Bijbelstudiemateriaal is hier enorm. Mensen komen van heinde en ver naar ons toe om te vragen of we bij hen in de omgeving willen starten met Project Filippus. Laatst kwam er een man op de fiets uit een dorp zo’n 70 kilometer verderop vragen of we alsjeblieft ook in hun dorp Bijbelstudie wilden komen geven. Veel van de mensen hier leven in armoede en kunnen zelf geen Bijbel of studiemateriaal aanschaffen. Juist hen willen we via Project Filippus bereiken!”


U heeft een bijzondere missie. Wat wilt u precies bereiken?
De komende drie jaar willen we 150 onbereikte dorpen bekend maken met het Evangelie, en zo 180.000 mensen kennis laten maken met Gods Woord.”


Waarom doet u dat via Project Filippus?
Project Filippus helpt om mensen van verschillende achtergronden te bereiken. De manier waarop we een boer bereiken is anders dan een zakenman. Het materiaal van Project Filippus is eenvoudig, duidelijk en goed te begrijpen. Als ik het zelf lees, neemt mijn kennis ook weer toe. Ik vind het materiaal echt geweldig!”


Wat zijn de grootste uitdagingen in jullie werk?
Tanzania is gelukkig een veilig land, en we zijn hier vrij zijn om ons werk te doen. De grootste uitdaging is transport. We werken veel in afgelegen gebieden die vaak moeilijk te bereiken zijn. Veel wegen zijn onverhard, wanneer het regent wordt het één grote modderpoel. Dan kunnen we niet met de auto en moeten we met een motor. Wanneer we aankomen zijn we dan vaak onherkenbaar door alle modder, haha.”


Waarom werken jullie vooral in afgelegen gebieden?
In vergelijking met stedelijke gebieden is het platteland erg arm. Veel mensen kunnen zich geen Bijbel veroorloven. En er zijn veel afgodenaanbidders in de landelijke gebieden. Daarom is het zo belangrijk juist daar te werken.”


Hoe bereiken jullie mensen in nieuwe gebieden?
Wanneer we gebieden bezoeken waar we nog niet werken, spreken we met leiders van kerken die al in die regio aanwezig zijn of daar willen gaan werken. Vervolgens trainen we mensen om Project Filippus te leiden en kunnen zij aan de slag. Zij trainen weer nieuwe Filippussen en zo bereiken we steeds meer mensen.”


Is er iets wat u mensen in Nederland mee wilt geven?
We zijn enorm dankbaar voor wat donateurs doen. Zij zitten in Nederland en kunnen niet zien wat hier gebeurt. Maar ik ben er getuige van, ik kan ze verzekeren dat velen hier tot geloof komen dankzij de Bijbelstudies. Mensen die het werk van Bible League ondersteunen, geven niet zomaar geld, ze investeren in het Koninkrijk van God.
Dus blijf het werk alstublieft steunen, want uw offers dragen veelvoudig vrucht! Mensen in afgelegen gebieden vieren nu dat ze Gods Woord kennen, mede dankzij alle steun. En de vraag naar Bijbels is nog steeds erg groot.”
https://bibleleague.nl/Zondag 21 april 2024 – Stichting Eleos
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk geloof helpen met hun psychische problematiek. Wij geloven dat werken aan herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft, wordt daarom gewerkt aan persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in onze gesprekken.

Bij Eleos ben je welkom. Je mag zijn zoals je bent. We bieden een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen, zoals je geloof. Samen met je behandelaar en/of begeleider werk je aan het terugdringen of genezen van je psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk om die op te lossen. Maar binnen je mogelijkheden zoeken we samen naar nieuw perspectief in je leven. Je familie, vrienden en kerk kunnen actief worden betrokken in dit proces.

Zondag 28 april 2024, Diaconie algemeen


Zondag 5 mei 2024, Hulp aan vluchtelingen en gezinnen
Kwetsbare gezinnen en jongeren in Bourj Hammoud worden geholpen door middel van huisbezoeken, begeleiding, het uitdelen van noodhulp en andere sociale diensten. Door de crisis in Libanon is het aantal mensen dat aan de deur klopt met de vraag om hulp de afgelopen periode verdubbeld. Gezinnen worden geholpen met voedselpakketten, melk en luiers voor baby’s en ouderen, maar ook bij het betalen van schoolgeld of huur. Social workers richten zich bovendien specifiek op de extra behoeften van kinderen, zoals therapie en huiswerkbegeleiding.


Het verhaal van... Alaa
' Sinds we de oorlog in Syrië zijn ontvlucht, woon ik met mijn familie in Libanon. We hebben het niet makkelijk. Door onze financiële situatie lukt het ons niet om onze kinderen een stabiele basis te bieden. Mijn vrouw is met de kinderen terug geweest in Syrië op zoek naar een goedkoper leven, maar ik wil niet in het leger en kan daarom niet terug. Mijn vrouw redde het niet alleen en dus zijn we weer terug bij af. De huur en prijzen voor schoolgeld en voeding zijn hoog. We kloppen vaak aan bij de kerk. Ze hielpen ons aan een goedkoop appartement en soms helpen ze ons aan babyvoeding. Ook bidden ze met ons. Soms voel ik me wanhopig, maar door het steuntje in de rug krijg ik weer hoop. God heeft ons nog niet in de steek gelaten.'
https://www.gzb.nl/projecten/
https://www.gzb.nl/projecten/libanon-hulp-voor-vluchtelingen-en-kwetsbare-gezinnen


Alle collectedoelen kunt u via de ‘link’ uitgebreid bekijken op onze website

U kunt uw collecte of gift natuurlijk ook overmaken naar het banknummer van de diaconie, wilt u er de zondag of collectedoel bijzetten?
(NL67 RABO 0355 7005 65 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rockanje)


Namens de diaconie, hartelijk dank voor al uw bijdragen.


(RABObank: NL67 RABO 0355 7005 65 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rockanje). ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK VAN PASEN TOT
PINKSTEREN 2024


De diaconieën van de Dorpskerk en de Welkomkerk willen graag artikelen in gaan zamelen voor de voedselbank
Voorne aan Zee.


Misschien denkt u, alweer een actie? We hebben net de boodschappenactie van de Plus achter de rug. Ja…..dat klopt en die was zeker de moeite waard en de mensen waren er erg blij mee!
Maar zoals u in de kranten hebt kunnen lezen zijn er, door de hoge onkosten, nog meer mensen afhankelijk geworden van de voedselbank.
Daarom aan u de vraag: wilt u meehelpen?


Wat gaan we doen?


 

  • Op 1e Paasdag wordt in de kerkdienst de actie geopend. U krijgt een boodschappenbriefje mee met de, door de voedselbank gewenste schaarse artikelen. We houden het graag alleen bij deze genoemde artikelen.
  • Er staat vanaf die dag een mand op de tafel in de hal klaar. Daar mag u de gewenste artikelen in leggen. Deze mand hopen we regelmatig te kunnen legen zodat hij weer aangevuld kan worden door u.
  • U kunt de artikelen meenemen op zondag naar de kerk maar u mag ook doordeweeks binnen lopen als de kerk open is.
  • We blijven verzamelen tot 1e pinksterdag.
  • Uiteraard mag u de artikelen kopen in de winkel maar kijkt u ook eens in uw eigen voorraadkast. Wie weet?
 
  • En….we zouden het fijn vinden als u probeert om mensen in uw omgeving te enthousiasmeren. Misschien willen zij ook wel een artikel doneren. Mond op mond reclame werkt!


Na de Pinksteren worden alle producten samengebracht door de Dorpskerk en de Welkomkerk.
Daarna hopen wij dat we veel producten kunnen afleveren bij de voedselbank.


Alvast hartelijk dank namens het diaconieteam,
PS…..voor mensen die niet kunnen wachten op het uitgedeelde boodschappenbriefje nu alvast het wensenlijstje:Wensenlijstje
wasmiddel
afwasmiddel
handwaszeep
shampoo
tandpasta en tandenborstel
closetpapier
maaltijdsoepen in blik
groente/fruit in blik of pot
vis of vlees in blik


Inzameling pakketzegels voor een Pluspakket.


Wat een prachtig resultaat : 73 pakketten stonden er afgelopen week in de Welkomkerk. Met elkaar hebben we zoveel pakketten bij elkaar gespaard. De pakketten zullen we verspreiden onder mensen die wel een extraatje of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Namens de diaconie van de Welkomkerk en de Dorpskerk : Hartelijk dank!


 

Gebed

Open mijn hart,

Maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik zien kan wie in nood leeft
dat ik de stem hoor van wie lijdt.
Help mij God mijn roeping te verstaan
op de plaats waar ik leef
Dat ik op elke plaats en n iedere periode van mijn leven
Of ik nu jong ben
In de kracht van mijn leven of oud
of ik nu gezond ben of ziek
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn
Zodat Uw Rijk van vrede en liefde,
van gerechtigheid en verzoening
gestalte krijgt onder de mensen.


Marinus van de Berg
Ingezonden door Mieke Koster.


 


De Soos
De ouderensocieteit de Soos in de laagdrempelige Welkomkerk bestaat al 62 jaar .Met subsidie van de gemeente is de soos destijds opgericht door mevrouw Sipkes (o.a. raadslid/wethouder in de toenmalige gemeente Rockanje) Haar man was de bekende Sipkes (bioloog) waarna de Sipkesslag bij de Tenellaplas is vernoemd.
Om de week op maandagmiddag om 14.00 uur komen we bij elkaar. Omdat de leden steeds ouder worden en er dus ook meer wegvallen doen wij een beroep u, die misschien ook eenzaam, is om ook eens te komen kijken. Er worden allerlei spelletjes gedaan zoals rummikub en klaverjassen. Het is altijd gezellig en voor de kosten hoeft u het niet te laten € 2,00 per middag. We zouden het fijn vinden als we het werk van de pas overleden voorzitter kunnen voortzetten.
U bent van harte welkom op maandag 8 april en vervolgens om de 14 dagen dus 22 april etc. etc.
Met vriendelijke groet,
Mieke Koster-Voskamp

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


  


        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
        Bidstond
       lees hier....

 


  
          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.