PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

          

                   Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.


 

Collecterooster Diaconie.
Collecte zondag 3 juli 2022 – Onderwijs – India
India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen.


Collecte zondag 10 juli 2022 - Dorcas
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.
Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.
Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.
Collecte zondag 17 juli 2022 - Stichting Zending over Grenzen

Visie - missie

Ons verlangen is dat levens veranderen van generatie op generatie en dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst.
Zending over Grenzen is een internationaal netwerk van christenen, dat mensen die buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen. Daarbij delen we de hoop die we vinden in Jezus Christus.
Wat doen we?
de rijken rijker. Ondanks de toetreding van Roemenië en Bulgarije Met lede ogen zien onze lokale medewerkers aan hoe de armen armer worden en tot de Europese Unie kampen deze landen net als Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Oekraïne en Albanië nog altijd met grote armoede. 
Hulp aan kansarme gezinnen, kinderen en ouderen blijft onverminderd hard nodig. Onze lokale coördinatoren kijken samen met de mensen in nood welke hulp zij nodig hebben en helpen hen op weg naar een ander bestaan.
Zending over Grenzen helpt met voedinggezondheidonderwijs en geloofstoerusting.


Collecte zondag 31 juli 2022 – MERCY Ships
Medische zorg voor ieder mens!
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.
Op dit moment hebben we twee ziekenhuisschepen in de vaart – de Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.
L
Collecte zondag 7 augustus 2022 - Children left behind:


Een project, welk is opgezet door Jan, Ineke en hun dochter Marjolein Dalm.
Vanuit het niets en met behulp van sponsoren hebben zij een school gebouwd en bieden zijn arme (wees)kinderen in Kenia een toekomst.
Zij offeren hun vakanties op om te bouwen, te helpen, te sturen, les te geven, mensen te begeleiden enz. Zelfs KLM waar Jan werkzaam is, helpt waar het kan om goederen vanuit Nederland naar Kenia te vervoeren.
Wilt u nadere kennis maken met dit project, kijkt u dan bij:
Thechildrenleftbehind.com.


Collecte zondag 14 augustus 2022 - Hulp voor kwetsbare kerk in Bulgarije 
In zuidoostelijk Bulgarije zijn in tien dorpen kleine huisgemeenten en Bijbelstudiegroepen ontstaan. Dat gebeurde door het evangelisatiewerk en de diaconale inzet van een groep gelovige vrouwen. Deze groep, ‘De Samaritaanse vrouwen’ geheten, werkt ook aan betere relaties tussen Bulgaren, Roma en islamitische Turken. De kleine gemeenten verlangen naar meer Bijbelkennis en theologische toerusting. De GZB zond daarom Foka van de Beek uit om deze ondersteuning te geven. Steunt u ook dit belangrijke werk.


Collecte zondag 28 augustus 2022 – MAF
“Alom bekend in onze gemeente”
Wist u dat met de opbrengst van één collecte MAF al een levensreddende ambulancevlucht kan uitvoeren? Maar ook een zendeling of hulpverlener kan meevliegen naar één van de meest onherbergzame gebieden van de wereld. 
Levensreddende collectes
We krijgen regelmatig dankwoorden uit verschillende landen voor de steun die uit Nederland wordt gegeven. Collectes en giften van diaconieën hebben wereldwijd impact. Want met een collecte geeft u concreet aan het werk van MAF. 

MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. Waarom kiezen zij voor MAF?

  •  BETROUWBAAR: Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie. Elk mensenleven telt!
  •  HAALBAAR: Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar.
  •  AFSTAND: Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud.
  •  TIJD: 45 Minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis.
  •  VEILIGHEID: De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.


De collecten dragen wij van harte bij u aan.
 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     
      
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.