PKN
  » Welkom 
Hervormde Gemeente Rockanje
Van harte welkom Van harte welkom


  

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Rockanje, behorende tot de Protestanse
kerk in Nederland (PKN). Hier vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

Rockanje, gelegen aan de Zuidwest kust van het eiland Voorne-Putten staat bekend als familie
badplaats en behoort tot de provincie Zuid Holland. Reeds in 1389 werd er in oude geschriften
en op kaarten melding gemaakt van Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft
intrigerend om te weten dat sindsdien inwoners van Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in
voor- en tegenspoed, rondom het woord van God : de geopende Bijbel . En ook nu geloven we
dat de kerk een boodschap heeft die van levensbelang is voor een ieder van ons.
De boodschap van heil en verzoening door Jezus Christus De Zoon van God . Zijn lijden,
sterven en opstanding uit de dood heeft ons met God verzoend. Door dat evangelie mogen we
geleid en geïnspireerd worden in onze erediensten en in ons dagelijks leven. Blader op uw
gemak door deze website en zie het als een eerste, uitnodigende kennismaking.Tegelijkertijd is
het een handleiding zowel voor onze kerkleden als voor en ieder die zich bij onze gemeente
betrokken voelt, dus ook voor zomergasten die onze badplaats bezoeken en voor
geïntresseerde inwoners uit deze regio. We hopen dat het u op weg helpt! Vanzelfsprekend
bent u allemaal van harte welkom tijdens onze wekelijkse samenkomsten en verdere
activiteiten waarin Christus centraal mag staan in verkondiging en lofprijzing.

 


        
 

 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis

                                                                                                                       
 
 
    De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen
              is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het
              oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek
              bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige leng-
              temaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
              te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: 
              "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant 
              ds. Hector Claaz, sindsdien zijn vele predikanten voorgegaan in Rockanje,
              zoals deze ook worden vermeld op de predikantenborden, die aan de
              kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd.
              Zo werd in 1640 de toren gesloopt en vervangen door een houten
              daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het kerkschip gerestaureerd.
              Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit
              fraaie kerkgebouw plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden
              het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw
              van Rockanje het waard is om behouden te blijven!!  


 
 
ds.W.Quak ds.W.Quak


MEDITATIE
GELUKKIG MAAR…


In Jes.40 staat een prachtige tekst over Gods wijsheid die niet te doorgronden valt:
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwig God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden (vs.28).


Inzicht, zo staat er in de bovenstaande Nieuwe Bijbelvertaling. Andere vertalingen spreken over verstand.
Dat zal wel, zo hoor ik iemand zeggen, God heeft een ander verstand dan wij. Wil dat nu echter zeggen dat je er nooit achter kan komen waar je met God aan toe bent? Is het niet geweldig dat God niet te doorgronden valt? Wanneer de profeet Jesaja deze woorden laat klinken, wil hij duidelijk maken dat je van God dingen kan verwachten waar wij met ons verstand nooit op zouden komen.


Neem nu de situatie waarin Jesaja’s woorden klinken. Het volk Israël verkeert in ballingschap. De sfeer onder het volk wordt prachtig weergegeven in Ps.137:
Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. Aan de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied, daar vroegen onze beulen: ‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion’.


Hoe zouden wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond?’
De ballingschap in Babel wordt beleefd als een uitzichtloze situatie. Zullen ze ooit Jeruzalem nog zien? Komt er nog een nieuwe toekomst voor Jeruzalem, nu de stad in puin ligt? Naar menselijke maatstaven gerekend, ziet het er hopeloos uit. Wat valt er nog van hun God te verwachten? Zijn de goden van Babel niet machtiger gebleken?
Maar dan dat verrassende: Gods inzicht, Zijn verstand, blijkt niet te doorgronden. Als wij geen kant meer uit kunnen, is er een eeuwig God, die de schepper is van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput.


Het is een prachtig hoofdstuk waarin vers 28 staat. U zou dit hoofdstuk eens helemaal moeten lezen. Je raakt onder de indruk van de grootheid van God. Niet voor niets lezen wij een aantal keer: ‘
Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen?’
Het is een bemoedigend hoofdstuk, juist ook in onze tijd. Wij mogen grote verwachtingen hebben van God! Stel je voor dat Zijn verstand wel te doorgronden was, zou dat geen regelrechte ramp betekenen? God is verrassend anders dan wie dan ook. Gelukkig maar!


Ds. William Quak


 
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
    


 update

       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.