PKN
  » Activiteiten 
Hervormde Gemeente Rockanje
PCOB PCOB 

NOG STEEDS TE JONG???

Alhoewel het niet iedereen gegeven is om in gezondheid oud te worden, blijkt toch in de praktijk van alle dag en zoals we allemaal om ons heen zien gebeuren of zelfs zelf meemaken dat velen van ons steeds ouder worden. Mijn eigen oma overleed in de zestiger jaren op 74 jarige leeftijd en dat werd heel normaal gevonden. Een mooi leven gehad en ook nog eens een mooie leeftijd bereikt.
Nou, zo staan we er nu niet meer in. Degenen van ons die redelijk gezond en fit blijven, fietsen, wan- delen, kaarten en wat dan ook blijven doen, vinden zichzelf weliswaar op leeftijd, maar zeker niet oud. Dat wordt haast een besmet woord, een besmet begrip. Jong en actief, dat is het motto.
Met zo’n gedachten gang/ zo’n aanname in het achterhoofd, zeggen praktisch alle zestigers en ook zelfs zeventigers moeiteloos dat ze (veel) te jong zijn om bij de ouderen te behoren, laat staan dat ze lid zouden willen worden van een organisatie als het PCOB, oftewel de Protestants Christelijke Ouderen Bond (die overigens nauw, in feite steeds nauwer samenwerkt met haar katholieke zustervereniging KBO).
Wat een jammerlijk misverstand. Iedereen, onafhankelijk van iemands leeftijd, overigens ook stellen, hebben geregeld menselijk contact van node, het liefst van leeftijdsgenoten. En laat nu de PCOB een ideale club zijn om dat te bewerkstelligen! DE PCOB is beslist geen club die exclusief voor 80-plussers het een en ander organiseert, zodat die zielige oudjes toch nog wat vertier hebben. Niets daarvan, de activiteiten van de afdeling Westvoorne van de PCOB behelzen veel meer dan dat. Een korte kennismakings opsomming per seizoen:

  • We hebben momenteel rond de 180 leden uit Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Hellevoetsluis en Brielle en de gemiddelde leeftijd ligt zeker niet boven in de 80, eerder in tweede helft 70 en beginnend bij 60 plus.
  • Drie keer per jaar is er een themaonderwerp met een spreker.
  • Twee middagtochten per bus of boot, met interessante of leuke reisdoelen.
  • Een vakantieweek in een hotel ergens in Nederland in september/oktober, volledig verzorgd met mooie excursies.
  • Gezellige bijeenkomsten waar u andere leden ontmoet.
  • We houden een Openingsbijeenkomst met een lezing, een Nieuwjaarsbijeenkomst en een Kerst- en een Paasbijeenkomst met een overdenking. Deze bijeenkomsten sluiten we af met een heerlijke lunch.
  • Bij het lidmaatschap behoort 10x per jaar de eigen Nieuwsbrief en het KBO/PCOB Magazine.
  • Leden kunnen rekenen op landelijke belangenbehartiging en ledenvoordeel.
  • Het omzien naar en contact met de leden onderling is hartverwarmend .
Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat u, zestiger en/of zeventiger(s) wordt opgeroepen om van onze vereniging lid te worden. Eenmaal lid geworden is er nauwelijks of feitelijk nooit iemand die zegt : dat vond ik niets, ik stop er mee.
Mocht dit u nu wel aanspreken, dan kunt u nadere informatie krijgen bij Tineke Vriend, secr. PCOB Westvoorne. (tel. 0181-404434 of 06-2535 7858). Of misschien kent u wel iemand uit uw omgeving die al lid is en kunt u bij hem/haar informatie opvragen. U mag tenslotte altijd eerst eens komen sfeerproeven op een bijeenkomst. U bent van harte welkom!Nico Hanemaayer
VOOR U GELEZEN:
In de vorige EVB heeft de Jonge Theoloog des Vaderlands reeds het rapport van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) aangehaald. Hieronder een uitgebreid verslag.
'Nederland geen gelovig land meer', wat betekent dat voor ons wederzijds (on)begrip?
Nederland is geen gelovig land meer. Althans, dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit onderzoek waaruit naar voren komt dat ons land voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen telt. Die secularisering heeft positieve gevolgen, stelt het SCP, bijvoorbeeld voor hoe er wordt gedacht over seksuele diversiteit. Maar het kan ook leiden tot meer onbegrip en wrijving tussen gelovigen en niet-gelovigen. Bovendien kunnen jongeren een houvast missen.
De cijfers schommelen afhankelijk van de vraagstelling, maar volgens het SCP is een meerderheid van de Nederlandse bevolking atheïst of agnost: respectievelijk iemand die het bestaan van een god ontkent, en iemand die denkt dat de mens niet kan weten of er een god is. Dat percentage is ongeveer verdubbeld sinds eind jaren 70, schrijft het planbureau.
De hoofdmoot in Nederland is nu seculier, vat SCP-onderzoeker Willem Huijnk het onderzoek samen. "Met name in de rooms-katholieke gemeenschap wordt het geloof 'slechter' doorgegeven aan de kinderen."
Religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab maakt wel een kanttekening bij het "ongelovige Nederland" van het SCP. Er is zeker sprake van secularisering, maar dat Nederland geen gelovig land meer is, is volgens hem te kort door de bocht. "Er zijn nog steeds miljoenen mensen die ergens in geloven. En het betekent ook niet dat de geschiedenis van 2000 jaar christendom geen invloed meer heeft op de Nederlandse maatschappij."
In 2018 ging Nieuwsuur op bezoek bij de populaire kerk Mozaiëk0318 in Veenendaal:


1:32
Op bezoek bij Mozaiëk0318
De secularisering kan onbegrip tussen gelovigen en niet-gelovigen tot gevolg hebben, waarschuwt het SCP. Jongeren zijn, in verhouding tot babyboomers, vaker niet opgegroeid met het geloof, zegt Huijnk. "En ze zijn dus minder bekend met het geloof, wat leidt tot meer onbegrip."
De oudere generatie verzette zich tegen het geloof, vult Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands, aan. "Die wilden zich losmaken van de beklemmende structuren van religie en geloof. Nu zien we een jongere generatie die onwetend over religies opgroeit", zegt ze in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.
Het is niet zo dat Nederlanders decennia geleden per se veel toleranter waren dan nu.
Religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab
Een voorbeeld van dat onbegrip: de discussie rond het openblijven van gebedshuizen tijdens de lockdowns, zegt Huijnk. "Je zag onbegrip van seculieren over de behoefte van gelovigen om in de lockdown 'gewoon' nog naar de kerk of moskee te gaan. Mensen die niet gelovig zijn, begrijpen niet heel goed wat dat betekent voor mensen die gelovig zijn."
En een ander voorbeeld is het dragen van hoofddoeken in publieke functies. "Het is voor sommige niet-gelovigen niet goed voor te stellen wat het dragen of het afdoen van een hoofddoek betekent voor sommige moslima's."
Er zijn inderdaad nieuwe vormen van "religieuze intolerantie" in Nederland, zegt religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab. "Maar we moeten het wederzijdse begrip uit het verleden ook niet overdrijven", benadrukt hij. "Voor koningin Wilhelmina was het een vraag of de katholieken wel loyaal waren aan Nederland. Het is niet zo dat Nederlanders decennia geleden veel toleranter waren dan nu."
Volgens Huijnk ligt er een taak voor de overheid om wederzijdse wrijvingen en spanningen te verminderen, bijvoorbeeld via het onderwijs. "Er wordt natuurlijk aandacht besteed aan meer begrip voor seksuele en genderdiversiteit, maar er zou ook meer aandacht kunnen zijn voor religieuze verschillen tussen mensen." Begrip voor religie is inderdaad belangrijk voor het tegengaan van wrijvingen, beaamt Tamimi Arab. "Dat betekent: niet meteen oordelen maar de moeite nemen om anderen te begrijpen."
Zelf op zoek naar betekenisgeving
Een ander gevolg van de secularisering is dat meer mensen nu zelf op zoek gaan naar zingeving. "Wie betekenis wil geven aan het leven, kan zich minder op de oude religieuze instituties beroepen", zegt Tamimi Arab. En dat brengt problemen met zich mee, stelt hij.
"Bijvoorbeeld: als iemand overlijdt, wat moet je dan doen als je nergens in gelooft? Hoe moet je dat organiseren? We zijn daar constant mee bezig, om dat op nieuwe manieren uit te vinden." Volgens het SCP liggen mentale problemen, zoals burn-outs, daarmee op de loer.
"Ik zie dat jongeren op zoek zijn naar een plek waar ze thuis kunnen komen", zegt Van Krimpen. "Waar ze even niet hoeven te presteren of de perfecte zelf hoeven te zijn waar dat op sociale media wel soms het geval is. Naar een plek en het geloof in een God die zegt: 'Je bent goed zoals je bent'. En dat is een rebelse boodschap in deze tijd.

THEOLOGISCHE VORMING


T heologische Vorming
Geïnteresseerden Rotterdam

 

 

Werving en Publiciteit :

M. Bezemer-Rietveld

Constantijn Huygenslaan 209
3351 XB PAPENDRECHT
e-mail : tvgrotterdam@ziggo.nl


Persbericht

Naast de 3-jarige basiscursus geeft Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam korte cursussen van enkele dagdelen.Voor het komende seizoen zullen dat zijn:

"Dichters en gedichten over God":  dr. Jan de Bas op 6, 13 en 27 september 2022

"Spreken gaat voor denken": dr Otto Kroesen  op 4, 11 en 25 oktober 2022

"Heden en toekomst geduid in Daniël": drs Adri van der Wal op 8, 22 en 29 november 2022

"Psalmen en Liturgie":  drs. Adri van der Wal op 10, 24 en 31 januari 2023

"Dag Hammarskjöld": drs. Hermie Hummel  op 7 en 14 februari 2023

"Rabbijnse Midrasj - Aartsvaders":  drs  Elsebeth Schorer op 7, 14, 28 maart en 4 april 2023


Lokatie: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340 op dinsdagmorgens van 10.00 -12.30 uur.  Prijs 15 euro per dagdeel, voor de gehele cursus te voldoen.

Dit is een ruime en goed geventileerde zaal.

Voor uitgebreide info en opgaveformulier: https://tvgrotterdam.nl.

Voor telefonische informatie: Mw. M. Koole-Godeschalk  tel. 0167-536671

Desgewenst kan info op papier toegezonden worden. 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
      
      Komt er aan !!
      lees  meer ...

           Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.