PKN
  » Activiteiten 
Hervormde Gemeente Rockanje
Uitnodiging PCOB Uitnodiging PCOB


 

NOG STEEDS TE JONG???

Alhoewel het niet iedereen gegeven is om in gezondheid oud te worden, blijkt toch in de praktijk van alle dag en zoals we allemaal om ons heen zien gebeuren of zelfs zelf meemaken dat velen van ons steeds ouder worden. Mijn eigen oma overleed in de zestiger jaren op 74 jarige leeftijd en dat werd heel normaal gevonden. Een mooi leven gehad en ook nog eens een mooie leeftijd bereikt.

Nou, zo staan we er nu niet meer in. Degenen van ons die redelijk gezond en fit blijven, fietsen, wan- delen, kaarten en wat dan ook blijven doen, vinden zichzelf weliswaar op leeftijd, maar zeker niet oud. Dat wordt haast een besmet woord, een besmet begrip. Jong en actief, dat is het motto.

Met zo’n gedachten gang/ zo’n aanname in het achterhoofd, zeggen praktisch alle zestigers en ook zelfs zeventigers moeiteloos dat ze (veel) te jong zijn om bij de ouderen te behoren, laat staan dat ze lid zouden willen worden van een organisatie als het PCOB, oftewel de Protestants Christelijke Ouderen Bond (die overigens nauw, in feite steeds nauwer samenwerkt met haar katholieke zustervereniging KBO).

Wat een jammerlijk misverstand. Iedereen, onafhankelijk van iemands leeftijd, overigens ook stellen, hebben geregeld menselijk contact van node, het liefst van leeftijdsgenoten. En laat nu de PCOB een ideale club zijn om dat te bewerkstelligen! DE PCOB is beslist geen club die exclusief voor 80-plussers het een en ander organiseert, zodat die zielige oudjes toch nog wat vertier hebben. Niets daarvan, de activiteiten van de afdeling Westvoorne van de PCOB behelzen veel meer dan dat. Een korte kennismakings opsomming per seizoen:

  • We hebben momenteel rond de 180 leden uit Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Hellevoetsluis en Brielle en de gemiddelde leeftijd ligt zeker niet boven in de 80, eerder in tweede helft 70 en beginnend bij 60 plus.

  • Drie keer per jaar is er een themaonderwerp met een spreker.

  • Twee middagtochten per bus of boot, met interessante of leuke reisdoelen.

  • Een vakantieweek in een hotel ergens in Nederland in september/oktober, volledig verzorgd met mooie excursies.

  • Gezellige bijeenkomsten waar u andere leden ontmoet.

  • We houden een Openingsbijeenkomst met een lezing, een Nieuwjaarsbijeenkomst en een Kerst- en een Paasbijeenkomst met een overdenking. Deze bijeenkomsten sluiten we af met een heerlijke lunch.

  • Bij het lidmaatschap behoort 10x per jaar de eigen Nieuwsbrief en het KBO/PCOB Magazine.

  • Leden kunnen rekenen op landelijke belangenbehartiging en ledenvoordeel.

  • Het omzien naar en contact met de leden onderling is hartverwarmend .

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat u, zestiger en/of zeventiger(s) wordt opgeroepen om van onze vereniging lid te worden. Eenmaal lid geworden is er nauwelijks of feitelijk nooit iemand die zegt : dat vond ik niets, ik stop er mee.

Mocht dit u nu wel aanspreken, dan kunt u nadere informatie krijgen bij Tineke Vriend, secr. PCOB Westvoorne. (tel. 0181-404434 of 06-2535 7858). Of misschien kent u wel iemand uit uw omgeving die al lid is en kunt u bij hem/haar informatie opvragen. U mag tenslotte altijd eerst eens komen sfeerproeven op een bijeenkomst. U bent van harte welkom!


 

Nico HanemaayerDagtocht Muiderslot en eiland Pampus
14 september 2022


Om 8.15u vertrekt de bus uit Rockanje en om 8.30u uit Oostvoorne.
Om 10.00u worden wij op het Muiderslot onthaald met koffie met gebak.
Daarna begint om 10.45u de rondleiding met een gids door het middeleeuwse kasteel, dat in 1285 is gebouwd. U kunt de Westertoren beklimmen, en de prachtige tuinen bezoeken waar vroeger kruiden en groentes werden geteeld. Bewonder de imposante roofvogels op het theaterbastion en volg de gids door de 17de -eeuws ingerichte kamers. Het Muiderslot is geschikt en goed toegankelijk voor rollator gebruikers en rolstoelgebruikers.


Om 12.00u is de rondleiding afgelopen en gaan we de lunch gebruiken in het park van het slot. Overigens is dit een lunch met een drankje die uzelf dient mee te nemen, want om de dagtocht betaalbaar te houden heeft het bestuur de kosten van een lunch geschrapt.
Dus zelf een lunchpakket en drinken meenemen!


Daarna lopen we ongeveer 100m naar de veerpont die ons naar het 400 jaar oude eiland Pampus brengt. De veerpont vertrekt om 13.30u.
De PCOB heeft eigen gidsen opgeleid die u informeren over de geschiedenis van Pampus. Daarna kunt u zelf het eiland verkennen. Dit kan via de Pampus X-perience. Dit is een multimediale presentatie waarbij het lijkt alsof de soldaten nog in levenden lijve aanwezig zijn. Doet u het liever rustig aan? Geniet dan van het prachtige uitzicht over het IJmeer.
De mooiste Hollandse luchten en schepen van de bruine vloot trekken als een permanent wisselend decor aan u voorbij.
In de loop van de middag biedt het bestuur u een verfrissing aan.
Om 16.00u vertrekt de veerpont terug naar het vaste land.
Daar wacht de bus die ons naar het restaurant brengt waar een gezellig en smaakvol
diner wacht. Overigens zijn de drankjes bij het diner niet inbegrepen in de prijs.
Omstreeks 18.30u sluiten we het diner af en vertrekken we met de bus naar Oostvoorne en Rockanje. Op dat tijdstip verwachten wij nauwelijks of geen files.
Waarschijnlijk zijn wij om 20.00u weer thuis.


Mocht u enthousiast zijn geworden over deze dagtocht, dan kunt u zich vóór 1 september opgeven bij Tineke Vriend per e-mail tmvriend@xs4all.nl of per telefoon 06-25357858.
Het bestuur heeft gepuzzeld om deze dagtocht betaalbaar te houden. Daarom zijn wij kritisch geweest met de invulling van het programma, en heeft het bestuur bovendien een financiële bijdrage uit de kas van onze PCOB Westvoorne gedoneerd.
De kosten bedragen € 76,- p.p. voor leden en € 94,- voor niet-leden.
Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 06 RABO 0355757729 t.n.v. de PCOB Westvoorne. Graag vermelden “Dagtocht Muiderslot”.
N.B. Deelnemers die in het bezit zijn van een Museumkaart of VriendenLoterij-pas worden vriendelijk gevraagd om deze mee te nemen. De entree-kosten voor het Muiderslot en Pampus zijn namelijk extreem hoog en zo kunnen wij als vereniging wat geld in kas houden.


VOOR U GELEZEN:
In de vorige EVB heeft de Jonge Theoloog des Vaderlands reeds het rapport van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) aangehaald. Hieronder een uitgebreid verslag.
'Nederland geen gelovig land meer', wat betekent dat voor ons wederzijds (on)begrip?
Nederland is geen gelovig land meer. Althans, dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit onderzoek waaruit naar voren komt dat ons land voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen telt. Die secularisering heeft positieve gevolgen, stelt het SCP, bijvoorbeeld voor hoe er wordt gedacht over seksuele diversiteit. Maar het kan ook leiden tot meer onbegrip en wrijving tussen gelovigen en niet-gelovigen. Bovendien kunnen jongeren een houvast missen.
De cijfers schommelen afhankelijk van de vraagstelling, maar volgens het SCP is een meerderheid van de Nederlandse bevolking atheïst of agnost: respectievelijk iemand die het bestaan van een god ontkent, en iemand die denkt dat de mens niet kan weten of er een god is. Dat percentage is ongeveer verdubbeld sinds eind jaren 70, schrijft het planbureau.
De hoofdmoot in Nederland is nu seculier, vat SCP-onderzoeker Willem Huijnk het onderzoek samen. "Met name in de rooms-katholieke gemeenschap wordt het geloof 'slechter' doorgegeven aan de kinderen."
Religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab maakt wel een kanttekening bij het "ongelovige Nederland" van het SCP. Er is zeker sprake van secularisering, maar dat Nederland geen gelovig land meer is, is volgens hem te kort door de bocht. "Er zijn nog steeds miljoenen mensen die ergens in geloven. En het betekent ook niet dat de geschiedenis van 2000 jaar christendom geen invloed meer heeft op de Nederlandse maatschappij."
In 2018 ging Nieuwsuur op bezoek bij de populaire kerk Mozaiëk0318 in Veenendaal:


1:32
Op bezoek bij Mozaiëk0318
De secularisering kan onbegrip tussen gelovigen en niet-gelovigen tot gevolg hebben, waarschuwt het SCP. Jongeren zijn, in verhouding tot babyboomers, vaker niet opgegroeid met het geloof, zegt Huijnk. "En ze zijn dus minder bekend met het geloof, wat leidt tot meer onbegrip."
De oudere generatie verzette zich tegen het geloof, vult Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands, aan. "Die wilden zich losmaken van de beklemmende structuren van religie en geloof. Nu zien we een jongere generatie die onwetend over religies opgroeit", zegt ze in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.
Het is niet zo dat Nederlanders decennia geleden per se veel toleranter waren dan nu.
Religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab
Een voorbeeld van dat onbegrip: de discussie rond het openblijven van gebedshuizen tijdens de lockdowns, zegt Huijnk. "Je zag onbegrip van seculieren over de behoefte van gelovigen om in de lockdown 'gewoon' nog naar de kerk of moskee te gaan. Mensen die niet gelovig zijn, begrijpen niet heel goed wat dat betekent voor mensen die gelovig zijn."
En een ander voorbeeld is het dragen van hoofddoeken in publieke functies. "Het is voor sommige niet-gelovigen niet goed voor te stellen wat het dragen of het afdoen van een hoofddoek betekent voor sommige moslima's."
Er zijn inderdaad nieuwe vormen van "religieuze intolerantie" in Nederland, zegt religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab. "Maar we moeten het wederzijdse begrip uit het verleden ook niet overdrijven", benadrukt hij. "Voor koningin Wilhelmina was het een vraag of de katholieken wel loyaal waren aan Nederland. Het is niet zo dat Nederlanders decennia geleden veel toleranter waren dan nu."
Volgens Huijnk ligt er een taak voor de overheid om wederzijdse wrijvingen en spanningen te verminderen, bijvoorbeeld via het onderwijs. "Er wordt natuurlijk aandacht besteed aan meer begrip voor seksuele en genderdiversiteit, maar er zou ook meer aandacht kunnen zijn voor religieuze verschillen tussen mensen." Begrip voor religie is inderdaad belangrijk voor het tegengaan van wrijvingen, beaamt Tamimi Arab. "Dat betekent: niet meteen oordelen maar de moeite nemen om anderen te begrijpen."
Zelf op zoek naar betekenisgeving
Een ander gevolg van de secularisering is dat meer mensen nu zelf op zoek gaan naar zingeving. "Wie betekenis wil geven aan het leven, kan zich minder op de oude religieuze instituties beroepen", zegt Tamimi Arab. En dat brengt problemen met zich mee, stelt hij.
"Bijvoorbeeld: als iemand overlijdt, wat moet je dan doen als je nergens in gelooft? Hoe moet je dat organiseren? We zijn daar constant mee bezig, om dat op nieuwe manieren uit te vinden." Volgens het SCP liggen mentale problemen, zoals burn-outs, daarmee op de loer.
"Ik zie dat jongeren op zoek zijn naar een plek waar ze thuis kunnen komen", zegt Van Krimpen. "Waar ze even niet hoeven te presteren of de perfecte zelf hoeven te zijn waar dat op sociale media wel soms het geval is. Naar een plek en het geloof in een God die zegt: 'Je bent goed zoals je bent'. En dat is een rebelse boodschap in deze tijd.
MAANDAGENDA


Geen activiteiten te melden.


THEOLOGISCHE VORMING


T heologische Vorming
Geïnteresseerden Rotterdam

 

 

Werving en Publiciteit :

M. Bezemer-Rietveld

Constantijn Huygenslaan 209
3351 XB PAPENDRECHT
e-mail : tvgrotterdam@ziggo.nl


Persbericht

Naast de 3-jarige basiscursus geeft Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam korte cursussen van enkele dagdelen.Voor het komende seizoen zullen dat zijn:

"Dichters en gedichten over God":  dr. Jan de Bas op 6, 13 en 27 september 2022

"Spreken gaat voor denken": dr Otto Kroesen  op 4, 11 en 25 oktober 2022

"Heden en toekomst geduid in Daniël": drs Adri van der Wal op 8, 22 en 29 november 2022

"Psalmen en Liturgie":  drs. Adri van der Wal op 10, 24 en 31 januari 2023

"Dag Hammarskjöld": drs. Hermie Hummel  op 7 en 14 februari 2023

"Rabbijnse Midrasj - Aartsvaders":  drs  Elsebeth Schorer op 7, 14, 28 maart en 4 april 2023


Lokatie: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340 op dinsdagmorgens van 10.00 -12.30 uur.  Prijs 15 euro per dagdeel, voor de gehele cursus te voldoen.

Dit is een ruime en goed geventileerde zaal.

Voor uitgebreide info en opgaveformulier: https://tvgrotterdam.nl.

Voor telefonische informatie: Mw. M. Koole-Godeschalk  tel. 0167-536671

Desgewenst kan info op papier toegezonden worden.V OORNE OP STAP:


Programma SEPTEMBER en OKTOBER 2022 in het kort:


zaterdagavond 3 september
Lampionoptocht Oostvoorne 100 jaar!!


dinsdag 6 september (10.00 – 16.00 uur)
Historyland museum en themapark te Hellevoetsluis, incl. koffie/thee en lunch en rondleiding door Arie v.d. Ban € 22,50


woensdag 7 september (12.00– 17.00 uur)
Rondvaart Maasvlakte 1 & 2 en bezoek FutureLand, incl. 2x koffie/thee en 1x koek/ gebak € 38,00


vrijdagavond 9 september (16.50 – 21.00 uur) zit-rit
Goereese Visweken, proef de lekkernijen uit de Noordzee tijdens een 3-gangen vismenu te Ouddorp,
incl. 2 consumpties € 55,00


woensdag 14 september (13.00 – 17.30 uur)
Gezellige feestmiddag officiële ingebruikname van Voornes Opstapbus in De Man toegang gratis, wel even aanmelden!!


donderdag 15 september (11.00 – 16.45 uur)
Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk, incl. vooraf luxe lunch bij Croissanterie Croissy € 36,50


zaterdag 17 september (08.20 – 14.30 uur) veel lopen
Klein Frankrijk gezellige Franse brocante en antiekmarkt met vintage, streekproducten en foodtrucks te Mijnsheerenland, excl. consumpties € 21,50


maandag 19 september (08.30 – 16.15 uur)
Fruitcorso Tiel tentoonstelling 18 praalwagens en fruitmozaïken, incl. koffie/thee, lunch in de binnenstad, bekijken standbeeld Flipje. Het leukste dagje (fr)uit! € 53,00


woensdagmiddag/avond 21 september (zit-rit)
3-gangen verrassingsmenu op de Euromast met vooraf een rondrit door Rotterdam, incl. entree, diner en drinken € 67,50


vrijdag 23 september (11.15 – 16.15 uur) zit-rit
High Tea bij cadeauwinkel/lunchroom Bij Tante Agaath te Rockanje + kleine activiteit: kaarsje maken € 29,90


zaterdag24 september (12.45 – 16.45 uur)
Burendag! Gezellig samen koffie/thee drinken tijdens bezoek aan musea De Koffieleut en In den Halven Maen, incl. 2x koffie/thee 1x appeltaart 1x koek € 16,00


dinsdag 27 september
Kinderdijk UNESCO Werelderfgoed, incl. entree, koffie/thee bij aankomst, met rondvaartboot bezoek aan 2 museum molens, lunch bij museummolen Blokweer en bezoek aan educatiecentrum € 62,50


woensdag 28 september (12.15 – 17.00)
Historisch museum Brielle, voorheen Trompmuseum, incl. koffie/thee met koek bij De Brielse Huiskamer en bezoek aan Catharijnekerk. Alles op loopafstand. € 9,50


donderdag29 september (12.15 – 17.15 uur) zit-rit
R ondrit langs natuur en bezienswaardigheden door toekomstige gemeente Voorne aan Zee, incl. koffie/thee Bij Tante Agaath en later een bolletje ijs bij De IJsboerin € 24,50dinsdag 4 oktober (08.30 – 16.15 uur) veel lopen
Bezoek Avifauna te Alphen aan den Rijn tijdens Dierendag. Hier zijn naast de vele soorten vogels ook andere dieren te zien. Zie talloze vogels in actie bij de vogeldemonstraties! Incl. entree, koffie/thee met koek, excl. lunch € 48,50


woensdag 5 oktober (tijden volgen) veel lopen
Rondvaart Delft en bezoek Nieuwe Kerk. Geniet van een prachtige rondvaart langs elke historische bezienswaardigheid en onder de eeuwen oude boogbruggen door. Incl. rondvaart, bezoek aan de Nieuwe Kerk en lunchen bij Brasserie ’t straatje van Vermeer € 49,50


donderdag 6 oktober (11.00 – 15.30 uur) zit-rit
Lunch bij Chinees-Kantonees restaurant Lotus te Brielle. Stel zelf uw keuzelunch samen van de lunchkaart met diverse gangen € 26,50


maandag 10 oktober (09.30 – 14.30 uur)
Bezoek de weekmarkt Brielle aan Turfkade en eventueel winkelen in de historische binnenstad incl. lunch bij lunchroom Chez André € 15,00


woensdag 12 oktober (12.00 – ?? uur) veel lopen
Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp. Het complete verhaal van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Incl. museumbezoek, koffie/thee met bolus, bezichtiging tentoonstelling en Bevrijdingspark. Onderweg naar huis stoppen we voor een eenvoudige maaltijd zodat u na het uitstapje thuis niet meer hoeft te koken. € 61,50 (MK € 50,00)


vrijdag 14 oktober (11.15 – 17.00 uur) zit-rit
High Tea bij Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht en bezoek aan Landwinkel De Mekkerstee, beiden in Ouddorp. High Tea is hip, leuk en bovenal gezellig! € 25,00


dinsdag 18 oktober (10.00 – 16.15 uur) veel lopen
Intratuin Rhoon bezoek aan grootste tuincentrum in de regio, incl. lunch in de Proeftuin aldaar € 25,00


donderdag 20 oktober (08.45 – 16.45 uur) veel lopen
Waternoodmuseum te Ouwerkerk (Zeeland). Stap in de geschiedenis van het water van '53 tot nu, incl. entree, koffie/thee met bolus en eenvoudige lunch € 53,50 (MK/vriendenloterij/rotterdampas € 43,50)


dinsdag 25 oktober (08.45 – 15.00 uur)
Museumwoning Back to the Sixties in Spijkenisse, een hoekappartement compleet ingericht in de stijl van de jaren zestig, incl. ontvangst met koffie/thee en taart, entree, rondleiding, uitgebreide lunch € 25,50


woensdag 26 oktober (12.00 – 17.15 uur) veel lopen
De Maeslantkering te Hoek van Holland. Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. U krijgt tijdens de instaprondleiding alles te horen over de hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en bezoekt met de gids het buitenterrein van de stormvloedkering. (Is alleen onder begeleiding toegankelijk) Incl. entree, rondleiding, bezoek Keringhuis, koffie/thee en appeltaart € 31,50


donderdag 27 oktober (12.15 – 17.00 uur) zit-rit
Rondrit Parel van Voorne, langs natuur en bezienswaardigheden van de 9 dorpskernen van onze toekomstige gemeente Voorne aan Zee, incl. koffie/thee Bij Tante Agaath en later een bolletje ijs bij De IJsboerin € 24,50


Alle uitstapjes zijn inclusief: vervoer aan huis, begeleider, consumpties en entree/gids (tenzij anders aangegeven).
Genoemde tijden zijn vanaf ophalen 1e deelnemer tot thuisbrengen laatste deelnemer.
Interesse? Meld u dan aan via het aanmeldformulier op onze website: www.voornesopstapbus.nl
of telefonisch: 06-181 182 62
bereikbaar: maandag tussen 12.00 – 13.00 uur
dinsdag en donderdag tussen 18.30 – 19.30 uur of spreek de voicemail in, dan wordt u later teruggebeld.
Hou onze website in de gaten voor het actuele aanbod en uitgebreidere informatie over de uitstapjes!

 


Spelletjesmiddag op 12 oktober 2022


Op woensdag, 12 oktober houden we weer onze traditionele spelletjesmiddag.
Zoals u in het verleden al van ons gewend was, is er weer van alles te doen. Om maar wat op te noemen: scrabble, rummikuppen, sjoelen, kaartspelen en natuurlijk BINGO. We proberen hiervoor weer leuke prijsjes voor u te verzamelen.


De inloop is vanaf 13.30 uur met koffie/thee
We beginnen dan om 14.00 uur.
De locatie is in de Welkomkerk.
Ook aspirant-leden zijn natuurlijk van harte welkom.
Als bijdrage in de kosten laten we het lief-en leedbusje rondgaan.


Vervoersproblemen?
Nico Hanemaayer tel. 06-53206265 (voor Rockanje en Tinte)
Henk Otten, tel. 483677 (voor Oostvoorne)
Hopelijk tot ziens op 12 oktober!

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
    


 update

       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.