PKN
  » Welkom 
Hervormde Gemeente Rockanje
Lied Lied

 

DIE UIT DE MOND VAN KINDEREN…’

Waar is God?’ Een man, die atheïst was, stond voor een groepje kinderen te wapperen met een briefje van tien euro. ‘Wie mij kan vertellen waar God is, krijgt dit briefje van me’. Een jongen stond op en zei: ‘Ik heb geen tien euro, maar wel vijftig eurocent, die kunt u van mij krijgen als u mij een plaats kunt laten zien waar God niet is’.


Kosie, hoe stel jij je God voor?’ Kosie is een jongen uit Zuid-Afrika. Hij heeft het Syndroom van Down. Wanneer Kosie bidt, doet hij dat kinderlijk eenvoudig, vol van geloof. Zou de vraag hoe hij zich God voorstelt misschien te moeilijk voor hem zijn? Nee! Kosie springt op. Zijn ogen beginnen te schitteren. ‘Weet u hoe ik mij God voorstel? Als een schaduw!’ En Kosie stapt weg, springt, rent en steeds wijst hij op zijn schaduw…’Kijk, zie je wel, Hij is er altijd.’


Veel volwassenen weten niet hoe ze moeten bidden. Toen hij acht jaar was, woonde een jochie een keer een gebedsbijeenkomst bij. Er werd ondermeer gebeden voor de armen. Dat God de armen toch maar mocht zegenen en dat zij van Hem hulp mochten ondervinden. Op een gegeven moment zei het jochie: ’Papa, waarom hebt u nog niets aan de armen gegeven?’


Een leerkracht op school vroeg in de klas: ‘Wie van jullie kan mij iets over Jezus vertellen?’ Even bleef het stil, toen ging er aarzelend een vinger omhoog. ‘Ja, zeg het maar’… ‘Meester, ik ben te klein om iets groots over Hem te zeggen.’


Een domineesgezin zit aan de middagmaaltijd. Lang geleden was er regen gevallen, er heerste een ernstige droogte. Toen de maaltijd afgelopen was en de dominee wilde bidden en danken, zei zijn dochtertje: ‘Wilt u aan God vragen of Hij regen wil geven? Zo gezegd, zo gedaan. De dominee stond na het gebed op, liep naar de voordeur en zei: ‘Tot vanavond allemaal’. ‘Papa, vergeet u niet iets?’ ‘Nee hoor, ik zou niet weten wat.’ ‘Maar u hebt toch aan God gevraagd of het mocht gaan regenen, waarom neemt u uw paraplu dan niet mee?’

 

Die uit de mond van kinderen een sterkte bouwt’ (Ps.8:3a, vertaling Huub Oosterhuis).

 ds. William Quak
 


Hervormde Gemeente Rockanje
 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

____
 8 maart gezamelijke dienst
      in de Welkomkerk

_____
  11 maart 19.30 Biddag

_____
     


          

    de Dienst direkt of later 
                      beluisteren...

      

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.