PKN
 
Hervormde Gemeente Rockanje
Van harte welkom Van harte welkom


 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Rockanje, behorend tot de Protestanse Kerk in Nederland
(PKN). Hier vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

Rockanje, gelegen aan de zuidwest kust van het eiland Voorne-Putten staat bekend als familiebadplaats en be-
hoort tot de provincie Zuid-Holland. Reeds in 1389 werd er in oude geschriften en op kaarten melding gemaakt
van Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft intrigerend om te weten dat sindsdien inwoners van
Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in voor- en tegenspoed, rondom het woord van God: de geopende Bijbel.
En ook nu geloven we dat de kerk een boodschap heeft die van levensbelang is voor een ieder van ons.

De boodschap van heil en verzoening door Jezus Christus De Zoon van God.
Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood heeft ons met God verzoend. Door dat Evangelie mogen
we geleid en geinspireerd worden in onze erediensten en in ons dagelijks leven. Blader op uw gemak
door deze website en zie het als een eerste , uitnodigende kennismaking.
Tegelijkertijd is het een handleiding zowel voor onze kerkleden als voor een ieder die zich bij onze
gemeente betrokken voelt, dus ook voor de zomergasten die onze badplaats bezoeken en voor
geïnteresseerde inwoners uit deze regio. We hopen dat het u op weg helpt!
Vanzelfsprekend bent u allemaal van harte welkom tijdens onze wekelijkse samenkomsten en verdere
activiteiten waarin Christus centraal mag staan in verkondiging en lofprijzing. 

 

 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis

                                                                                                                       
 
 
    De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen
              is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het
              oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek
              bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige leng-
              temaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
              te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: 
              "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant 
              ds. Hector Claaz, sindsdien zijn vele predikanten voorgegaan in Rockanje,
              zoals deze ook worden vermeld op de predikantenborden, die aan de
              kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd.
              Zo werd in 1640 de toren gesloopt en vervangen door een houten
              daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het kerkschip gerestaureerd.
              Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit
              fraaie kerkgebouw plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden
              het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw
              van Rockanje het waard is om behouden te blijven!!  


 
 
Lied Lied

 

DIE UIT DE MOND VAN KINDEREN…’

Waar is God?’ Een man, die atheïst was, stond voor een groepje kinderen te wapperen met een briefje van tien euro. ‘Wie mij kan vertellen waar God is, krijgt dit briefje van me’. Een jongen stond op en zei: ‘Ik heb geen tien euro, maar wel vijftig eurocent, die kunt u van mij krijgen als u mij een plaats kunt laten zien waar God niet is’.


Kosie, hoe stel jij je God voor?’ Kosie is een jongen uit Zuid-Afrika. Hij heeft het Syndroom van Down. Wanneer Kosie bidt, doet hij dat kinderlijk eenvoudig, vol van geloof. Zou de vraag hoe hij zich God voorstelt misschien te moeilijk voor hem zijn? Nee! Kosie springt op. Zijn ogen beginnen te schitteren. ‘Weet u hoe ik mij God voorstel? Als een schaduw!’ En Kosie stapt weg, springt, rent en steeds wijst hij op zijn schaduw…’Kijk, zie je wel, Hij is er altijd.’


Veel volwassenen weten niet hoe ze moeten bidden. Toen hij acht jaar was, woonde een jochie een keer een gebedsbijeenkomst bij. Er werd ondermeer gebeden voor de armen. Dat God de armen toch maar mocht zegenen en dat zij van Hem hulp mochten ondervinden. Op een gegeven moment zei het jochie: ’Papa, waarom hebt u nog niets aan de armen gegeven?’


Een leerkracht op school vroeg in de klas: ‘Wie van jullie kan mij iets over Jezus vertellen?’ Even bleef het stil, toen ging er aarzelend een vinger omhoog. ‘Ja, zeg het maar’… ‘Meester, ik ben te klein om iets groots over Hem te zeggen.’


Een domineesgezin zit aan de middagmaaltijd. Lang geleden was er regen gevallen, er heerste een ernstige droogte. Toen de maaltijd afgelopen was en de dominee wilde bidden en danken, zei zijn dochtertje: ‘Wilt u aan God vragen of Hij regen wil geven? Zo gezegd, zo gedaan. De dominee stond na het gebed op, liep naar de voordeur en zei: ‘Tot vanavond allemaal’. ‘Papa, vergeet u niet iets?’ ‘Nee hoor, ik zou niet weten wat.’ ‘Maar u hebt toch aan God gevraagd of het mocht gaan regenen, waarom neemt u uw paraplu dan niet mee?’

 

Die uit de mond van kinderen een sterkte bouwt’ (Ps.8:3a, vertaling Huub Oosterhuis).

 ds. William Quak
 


Hervormde Gemeente Rockanje
 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                      beluisteren...

      
   
         
        Geef voor je Kerk
 

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.