PKN
 
Hervormde Gemeente Rockanje
Van harte welkom Van harte welkom            
   
 
Het was een kostbaar moment om na zo lange tijd weer samen het Avondmaal te kunnen vieren .

 *  Zingen tijdens de eredienst:

Door de aanscherping van de coronamaatregelen per oktober kunnen we niet meer als gemeente zingen.
De kerkenraad heeft besloten om gebruik te maken van voorzangers ( 3 of 4 per dienst)
Indien u hiervoor interesse heeft dan kunt u zich opgeven bij de scriba van de kerk, bij voorbaat dank.
De kerkenraad.
 

Kerkdiensten na 1 juli 2020 / Gebruiksplan in uitvoering

 

Nu per 1 juli kerkdiensten met maximaal 100 toehoorders door de versoepeling van de coronaregels weer mogelijk zijn heeft de kerkenraad een gebruiksplan specifiek voor onze Dorpskerk vastgesteld.

Uitgangspunt zijn de RIVM richtlijnen : 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, regelmatig handenwassen en thuisblijven als je verkouden of anderszins ziek bent, er wordt niet gezongen tijdens de dienst. Geen sociale ontmoetingen na afloop van de dienst, geen koffiedrinken.

Naast een algemeen kader dat met name is gekoppeld aan de RIVM richtlijnen en het protocol van onze landelijke kerk (PKN) stelde de kerkenraad het volgende specifieke gebruiksplan op :

 

Gebruiksplan specifiek in uitvoering (Dorpskerk Rockanje)per 1 juli 2020

 

Algemeen: Gezien de grootte van onze gemeente is aanmelden via een contactpersoon niet nodig. Er zijn voldoende zitplaatsen ( zeker 60), ook als er 10 gasten zijn.

Alle liedbundels worden verwijderd ter voorkoming van besmetting.

Specifiek:- 1 coördinator bij het hek aan de W de Waalstraat om te wijzen

op de 1,5 meter afstand en naar de gezondheid te vragen, –

1 coördinator bij de ingang om te wijzen op desinfectie, te wijzen op

de liturgie ( inclusief de liederen met tekst)

1 coördinator binnen die de mensen een plaats wijst

Beide gangpaden kunnen zo als looproute gebruikt worden.

Er zijn gels voor desinfectie bij de ingang, bij het toilet en boven

Er zijn ook doekjes met 70% alcohol voor incidentele ontsmetting.

Deuren bij ingang open houden .

De zitplaatsen zijn bij de binnencoördinator bekend en er is een

logica in de toewijzing volgens een vaste formule .

Ook voor de kerkenraadsleden is er een vaste plaatsaanduiding.

De predikant gaat bij binnenkomst direct naar de kansel en verzorgt

zelf zijn glas met water.

Na afloop van de dienst is er een collecteschaal bij de uitgang waar

men op onderlinge afstand langs zal lopen.

Na de zegen verlaten de mensen de kerk van achter naar voren op

aanwijzen van de coördinato.

 


 

Vanuit de Diaconie willen we graag de volgende oproep doen.

Het coronavirus houdt heel Nederland in de greep, dus ook Rockanje.

Als u hulp nodig heeft voor het halen van boodschappen en/of medicijnen en u heeft niemand in de buurt of buren die u kunnen helpen, neemt u dan contact op met Emmie (402579) of Carla (321789).

-***********-

Wilt u een kaartje sturen naar de meest kwetsbare mensen in de “Stuifakkers”, “Leemgaarde” en andere verzorgings- en verpleeghuizen. Maar ook naar het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, degenen die daar moeten blijven, mogen bijna geen bezoek ontvangen. Dus is het erg fijn dat er toch aan hen gedacht wordt.

 

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Rockanje, behorende tot de Protestanse Kerk in
Nederland (PKN). Hier vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

Rockanje, gelegen aan de zuidwest kust van het eiland Voorne-Putten staat bekend als familie badplaats 
en behoort tot de provincie Zuid Holland. Reeds in 1389 werd er in oude geschriften en op kaarten 
melding gemaakt an Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft intrigerend om te weten dat
sindsdien inwoners van Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in voor- en tegenspoed, rondom het
woord van God: de geopende Bijbel. En ook nu geloven we dat de kerk een boodschap heeft die van
levensbelang is voor een ieder van ons.
De boodschap van heil en verzoening door Jezus Christus De Zoon van God.
Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood heeft ons met God verzoend. Door dat evangelie mogen
we geleid en geïnspireerd worden in onze erediensten en in ons dagelijks leven. Blader op uw gemak
door deze website en zie het als een eerste, uitnodigende kennismaking.
Tegelijkertijd is het een handleiding zowel voor onze kerkleden als voor een ieder die zich bij onze 
gemeente betrokken voelt, dus ook voor de zomergasten die onze badplaats bezoeken en voor 
geïntresseerde inwoners uit deze regio. We hopen dat het u op weg helpt!
Vanzelfsprekend bent u allemaal van harte welkom tijdens onze wekelijkse samenkomsten en verdere
activiteiten waarin Christus centraal mag staan in verkondiging en lofprijzing.

 
 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis

                                                                                                                       
 
 
    De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen
              is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het
              oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek
              bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige leng-
              temaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
              te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: 
              "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant 
              ds. Hector Claaz, sindsdien zijn vele predikanten voorgegaan in Rockanje,
              zoals deze ook worden vermeld op de predikantenborden, die aan de
              kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd.
              Zo werd in 1640 de toren gesloopt en vervangen door een houten
              daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het kerkschip gerestaureerd.
              Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit
              fraaie kerkgebouw plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden
              het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw
              van Rockanje het waard is om behouden te blijven!!  


 
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 

       Elke  zondag  09.45uur   
       aanvang van de Dienst.

       
     


       

    De Dienst direkt of later
                          beluisteren

      

           
    

 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
                Gaat niet door.


     
              
               
 
  
     
             
  ( update )       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
               
 

uitnodiging
         

 


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg 
                       gesloten !

  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.