PKN
 
Hervormde Gemeente Rockanje
Van harte welkom Van harte welkom


  

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Rockanje, behorende tot de Protestanse
kerk in Nederland (PKN). Hier vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

Rockanje, gelegen aan de Zuidwest kust van het eiland Voorne-Putten staat bekend als familie
badplaats en behoort tot de provincie Zuid Holland. Reeds in 1389 werd er in oude geschriften
en op kaarten melding gemaakt van Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft
intrigerend om te weten dat sindsdien inwoners van Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in
voor- en tegenspoed, rondom het woord van God : de geopende Bijbel . En ook nu geloven we
dat de kerk een boodschap heeft die van levensbelang is voor een ieder van ons.
De boodschap van heil en verzoening door Jezus Christus De Zoon van God . Zijn lijden,
sterven en opstanding uit de dood heeft ons met God verzoend. Door dat evangelie mogen we
geleid en geïnspireerd worden in onze erediensten en in ons dagelijks leven. Blader op uw
gemak door deze website en zie het als een eerste, uitnodigende kennismaking.Tegelijkertijd is
het een handleiding zowel voor onze kerkleden als voor en ieder die zich bij onze gemeente
betrokken voelt, dus ook voor zomergasten die onze badplaats bezoeken en voor
geïntresseerde inwoners uit deze regio. We hopen dat het u op weg helpt! Vanzelfsprekend
bent u allemaal van harte welkom tijdens onze wekelijkse samenkomsten en verdere
activiteiten waarin Christus centraal mag staan in verkondiging en lofprijzing.

 


        
 

 
Vanuit de Pastorie Vanuit de Pastorie


PASEN: EEN KWESTIE VAN ZIEN


Het staat zo treffend in het evangelie naar Marcus. De vrouwen die in alle vroegte in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf gaan en tegen elkaar zeggen: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen zij dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen’. Er kunnen nogal wat stenen zijn waaraan je je kan stoten of over kan struikelen, obstakels op je levensweg. Stenen die zwaar op je maag liggen, problemen waar je geen oplossing voor weet. Stress, slapeloze nachten, pijn in je maag, je hoofd of ergens anders, want stress zoekt altijd een uitweg. Wat is Pasen? Dat opkijken van die vrouwen. ‘Pasen betekent dat de steen is gelicht’, zo zei iemand eens. Wie opkijkt, ziet de dingen in een ander licht. Je blik letterlijk naar beneden gericht houden, blokkeert je in het zien van perspectieven.


Al die stenen in ons leven, geen enkele uitgezonderd, zelfs niet als het gaat om onze grafsteen, zou er vanuit die ene weggerolde steen geen ander licht op kunnen vallen? Al die stenen kunnen voor ons gevoel best heel groot zijn, maar als ze nu eens niet meer in de weg liggen, niet meer zwaar op je maag drukken, ja, als je er nu eens langs zou kunnen en een weg kan ontdekken om door te gaan? Een open graf, dat leeg blijkt te zijn, straks Jezus verschijningen…Wat zie je dan gebeuren? Mensen die in zak en as blijven zitten, omdat met de dood van Jezus alles over en uit was?Wij zouden geen evangelie hebben in viervoud, geen Handelingen der apostelen en brieven, als die grote steen nog steeds voor het graf had gelegen. Wij zouden van Jezus kruisdood niet meer hebben verstaan dan het tragische einde van een man die aan zijn leer en leven ten onder was gegaan. Wat wij belijden over de verzoening met God en de vergeving van al onze zonden, over een relatie met God die op Golgotha voor eens en voor altijd vast is gefundeerd, wij zouden er nooit toe zijn gekomen om het zó te zeggen. Dat niets of niemand ons kan scheiden van Gods liefde, die in Jezus Christus is; dat God aan ons mensen blijft vasthouden aan wie Jezus tot in de dood toe vasthield, zodat er ook altijd weer een nieuw begin mogelijk is, het zou in geen mensenhart zijn opgekomen. Spreken over een nieuw leven, een nieuwe bestaanswijze, over Gods nieuwe wereld en dus ook over hoop en toekomst, God, Die deze wereld niet afschrijft, Die Zijn schepping trouw blijft, Die werkzaam present is in deze wereld, ook al is het vaak in kleine dingen, en Die uiteindelijk, omdat Jezus de eerste is, alles door de dood en het verval zal heenhalen, nee, wij zouden er niet van hebben kunnen dromen.


Laat je dan niet van de wijs brengen door al die stenen die je in je leven kan tegenkomen. Er is meer. Er is het licht van het evangelie. De zon is opgegaan. Het grote keerpunt is aangebroken. Een dag waarop geen nacht meer volgt. Nee, ik kan niemand het paasgeloof geven. De Levende Zelf moet er aan te pas komen. Loop dan door tot Hem…zie, Hij nadert je al.


Met Hem leer je opgewekt te leven, blijmoedig, een leven ook dat past bij het nieuwe dat door Hem aan het licht is gebracht. Nee, het gaat allemaal niet vanzelf. Het is steeds opnieuw - en daarin moet je je leren oefenen- doorlopen tot Hem én opkijken, om zo te bemerken dat de steen voor het graf is weggerold, ja, dat Jezus Christus de Levende is. Deze zekerheid, die ik wetenschappelijk niet kan onderbouwen, is een zekerheid die het houdt, temidden van alles wat onzeker is. Deze zekerheid geeft een diepe troost, in het leven, maar ook als het sterven wordt. Pasen, het is inderdaad een kwestie van zien.


Wij hadden alle hoop verloren,
niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren
zo eenzaam zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven,
een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, die ons de toekomst bracht?God dank! De hemel heeft gesproken”
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen -
Waarlijk, de Heer is opgestaan!


Ds. William Quak


  

 
 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis

                                                                                                                       
 
 
    De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen
              is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het
              oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek
              bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige leng-
              temaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
              te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: 
              "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant 
              ds. Hector Claaz, sindsdien zijn vele predikanten voorgegaan in Rockanje,
              zoals deze ook worden vermeld op de predikantenborden, die aan de
              kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd.
              Zo werd in 1640 de toren gesloopt en vervangen door een houten
              daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het kerkschip gerestaureerd.
              Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit
              fraaie kerkgebouw plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden
              het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw
              van Rockanje het waard is om behouden te blijven!!  


 
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.