PKN
  » Welkom 
Hervormde Gemeente Rockanje
Van harte welkom Van harte welkom


Kerstnachtdienst 2019

Zoals elk jaar hopen we ook in 2019 weer een kerstnachtdienst te houden. Een dienst voorafgaande aan de kerstdagen, die is bestemd voor het hele dorp. Het is onze passie om het blijde evangelie bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen in ons dorp, en juist de kerstnachtdienst is daarvoor een prachtige gelegenheid. Daarom is het ook een dienst die een wat andere liturgie heeft. En daarom versieren we de kerk en geven zoveel mogelijk publiciteit. En u heeft daarin twee belangrijke taken:
1. Zelf komen! Waar de kerk vol is, komen er graag meer bij!
2. Erover praten met uw buren/vrienden die anders niet of nauwelijks naar de kerk gaan! En ze meenemen! Deze dienst is daarvoor bedoeld!

Dit jaar wordt aan de dienst meegewerkt door Free Choice, een prachtige vocal groep die we kennen van enige jaren geleden. En de dienst wordt geleid door onze eigen predikant, Ds. William Quak. Ook hij ziet dit als een geweldige kans om het evangelie dichter bij het hele dorp te brengen. Deze keer is het thema: “ANGST”. Een verrassend en intrigerend thema. Maar wat heeft dat met Kerst te maken? Het heeft wel met de wereld van vandaag te maken… Het lijkt wel of angst een drijfveer is voor heel veel wat er vandaag gebeurt; denk aan het milieu, financiële crises, geweld en discriminatie, oorlogen, vluchtelingen… En wat heeft Kerst ons dan te zeggen in een angstige wereld? Heeft het wel iets te zeggen? Heeft Hij nog iets te zeggen; de Zoon van God, wiens geboorte wij vieren? Reken maar dat het antwoord op die vragen tijdens de dienst wordt gegeven. Want Jezus biedt rust en vrede in een angstige wereld, voor mensen die Hem aannemen als hun Vredevorst.

Na de positieve reacties van vorig jaar, willen we de traditie die we toen hebben ingezet, voortzetten en na afloop van de dienst iedereen de gelegenheid bieden om nog even een winters drankje te drinken in de tent die daarvoor naast de kerk wordt neergezet. Dat geeft de kans om misschien nog even met de een of andere dorpsgenoot door te praten. We beseffen dat het dan al laat is, maar dat was vorig jaar ook geen bezwaar! En ook hiervoor geldt; hoe meer mensen iets gaan drinken, hoe groter de kans dat degenen die zelden of nooit in de kerk komen, de tent in lopen om met ons mee te doen. Dus we rekenen op u!

We hopen op een goed bezette en gezegende dienst!

Namens de kerkenraad,
Richard Oosterom


 


                                                        Hervormde Gemeente Rockanje   

 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis
                                                             


                                                          
 
 
    De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen
              is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het
              oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek
              bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige leng-
              temaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
              te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: 
              "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant 
              ds. Hector Claaz, sindsdien zijn vele predikanten voorgegaan in Rockanje,
              zoals deze ook worden vermeld op de predikantenborden, die aan de
              kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd.
              Zo werd in 1640 de toren gesloopt en vervangen door een houten
              daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het kerkschip gerestaureerd.
              Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit
              fraaie kerkgebouw plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden
              het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw
              van Rockanje het waard is om behouden te blijven!!  


 
 
lied lied
              

Een weet alles van ons leven:
God onze Heer.
Een slechts kan u vrede geven:
God onze Heer.
Een kent zelfs uw kleinste zorgen,
houdt u in Zijn Hand geborgen
Leidt u naar een eeuw'ge morgen:
God onze Heer.

Een kan niemand ooit begrijpen:
God onze Heer!
Daarom moet vertrouwen rijpen
in God De Heer.
Een kunnen wij biddend vragen
pijn en zorgen helpen dragen,
sterkt ons als wij zijn verslagen:
God onze Heer.

Een heeft al uw schuld vergeven:
God onze Heer.
Als ge in geloof wilt leven:
God onze Heer.
Een liet Jezus voor u sterven
om genade te verwerven.
eeuw'ge zaligheid te erven:
van God onze Heer.
 

 Uit blijde klanken.

 


 
 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren.

    
 
     
 

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
                

              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.