PKN
  » Activiteiten 
Hervormde Gemeente Rockanje
PCOB afdeling WestVoorne PCOB afdeling WestVoorne

PCOB afdeling Westvoorne

 

Algemene Ledenvergadering

 

Woensdag 12 februari 2020

 

In de koffiezaal van de Welkomkerk

 

Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

 

AGENDA

 

 1. Welkom, opening en mededelingen.

 2. Herdenken van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

 3. Financiëel jaarverslag en begroting.

  1. Verklaring kascontrolecommissie en voorstel
   decharge verlening.

  2. Exploitatierekening 2019

  3. Balans 2019

  4. Begroting 2020

  5. Vaststelling contributie 2020.

  6. Benoeming kascontrolecommissie 2020.

 

 1. Aftredende bestuursleden en verkiesbare leden zijn:

  • Cock van der Horst – van der Meer - niet herkiesbaar;

  • Joop Vermeer - herkiesbaar voor verlenging van 1 jaar;

  • Atie Heijndijk - Mackloet - herkiesbaar;

  • Jelle Woudstra – herkiesbaar;

  • Nico Hanemaayer – verkiesbaar als voorzitter.

  • Harry Luijendijk – aftredend en verkiesbaar voor tijdelijke invulling functie adjunct;

 

 1. Mededelingen over de geplande bijeenkomsten en reizen 2020 en de meerdaagse reis naar Odoorn

 

 1. Rondvraag en sluiting officiële deel.

 

PAUZE

 

Na de pauze willen we d.m.v. een powerpoint presentatie stil staan bij het wel en wee van ons verenigingsjaar 2019.

 

Het bestuur nodigt u van harte uit om er samen een fijne middag van te maken.

 

Vervoersproblemen… even bellen!

Het telefoonnummer van Henk Otten voor Oostvoorne is 483677 en voor Rockanje en Tinte is dat Harry Luijendijk, 401915.

 

N.B.: De jaarstukken worden op de bijeenkomst uitgedeeld, maar kunnen door de leden ook worden opgevraagd bij de penningmeester, tel.06 20599598 of per email .

 

Namens het bestuur PCOB afdeling Westvoorne,

Tineke Vriend, secretaris

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                      beluisteren...

      
   
         
        Geef voor je Kerk
 

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.