PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie


 

                   Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.


 

CollecteschemaZondag 4 juni – Open Doors
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.
Dit doen we door gebed en:
  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.
Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.
Kijk ook eens op: https://www.opendoors.nl/over-open-doors/wie-we-zijn/
Zondag 11 juni - Diaconie algemeenZondag 18 juni –Medische zorg in afgelegen Albanese dorpen
Geen medische voorziening in het dorp, geen geld om de arts te betalen of je niet gezien/gehoord voelen door de arts: allemaal redenen om lang te blijven tobben met eenvoudige gezondheidsklachten. In de Albanese dorpen is veel medische en psychosociale nood. Fokusi werkt samen met ABC Health Center (een christelijke kliniek in Tirana) om de kerken te ondersteunen bij hun diaconale taken.
Met teams, bestaande uit een arts, een verpleegkundige en een fysiotherapeut, trekt men naar de dorpen om een eenvoudige, medische check aan te bieden. Hiervoor wordt samengewerkt met de lokale kerk. Minstens zo belangrijk als de bloeddruk die gemeten wordt, is het luisterend oor, de bemoediging, het bidden met elkaar en het Evangelie dat gedeeld wordt. Op deze manier willen Fokusi en ABC handen en voeten geven aan de liefde die Jezus heeft voor mensen in nood.


Zendingswerker Wilma de Vries (uitgezonden sinds februari dit jaar) vertelt: “Zo vrolijk als ze eerst overkwam, zo onbedaarlijk huilt ze nu. De vrouw tegenover mij komt voor een eenvoudige medische check. Het meeste heeft ze last van hoofdpijn, waarvan de boosdoener al snel een torenhoge bloeddruk blijkt te zijn. De hoofdpijn is erg vervelend, maar toch geloven we niet dat dit haar zoveel verdriet geeft. We nemen de tijd, pakken haar hand vast en vragen zachtjes of ze iets met ons wil delen. Als ze zichzelf weer onder controle heeft, vertelt ze over het verlies van haar zoon. Met niemand kan ze erover praten, haar verdriet kent geen uitweg. We luisteren naar wat ze met ons deelt, in elk woord horen we een hartverscheurend verdriet. Voorzichtig vragen we door. Haar verdriet is zo hartverscheurend dat we denken dat haar zoon recent is overleden. De zwaarte van haar verdriet dringt pas echt tot ons door als ze zegt al 25 jaar te leven met het verlies van haar zoon. In al die 25 jaren moest ze doorleven om te overleven, was er geen luisterend oor, was er niemand die de naam van haar zoon nog noemde. Haar hoge bloeddruk konden we behandelen, maar het beste wat we haar konden bieden was een luisterend oor en haar vertellen dat er Één is die haar verdriet kent en bij Wie ze altijd welkom is met haar nood.”Albanië is een land dat sociaaleconomisch volop in ontwikkeling is. Zeker buiten de steden is veel laaggeschooldheid, werkloosheid en armoede. Medische zorg is voor velen onbereikbaar, dus mensen tobben meer en langer met hun gezondheid. Christenen proberen diaconaal van betekenis te zijn voor mensen om hen heen, ook op dit vlak.
De GZB wil dit belangrijke medische werk in de afgelegen en arme Albanese dorpen van harte ondersteunen. Helpt u ons mee bij deze missie?


Meer informatie kunt u vinden op: https://www.project1027.nl/albanie-medische-zorg-afgelegen-dorpen/
Zondag 25 juni – Stichting Calando Dirksland
Een hospice voor iedereen
Calando is een algemene instelling, een huis voor iedereen die ongeneeslijk ziek is en bij wie het sterven aanstaande is. Levensbeschouwing of geaardheid spelen geen rol bij het ontvangen van zorg. De persoonlijke betrokkenheid is doorslaggevend. En dat geldt ook voor de betrokkenheid richting familie of andere naasten en bezoekers. Calando zorgt ervoor dat de bewoner een naar omstandigheden zo aangenaam mogelijk verblijf krijgt. In een context die vertrouwd is en lijkt op de thuissituatie. Familie, vrienden en kennissen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Op dit punt heeft Calando haar bestaansrecht in de afgelopen jaren zeker bewezen.

Visie op zorg
Palliatieve zorg is totaalzorg, geboden door deskundige medewerkers: artsen, verpleegkundigen, een geestelijk verzorger en een maatschappelijk werker. Totaalzorg betekent dat er aandacht is voor lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. Wanneer iemand ongeneeslijk ziek is, dan is ook zijn familie aangedaan. In de palliatieve zorg staan dan ook de zieke en zijn naasten centraal. Zij zijn de leidende factor in het behandeltraject. De zorg is pro-actief (anticiperend). Er wordt dus niet gewacht tot er een probleem is, maar geprobeerd om het probleem te voorkomen. Calando is gespecialiseerd in symptoombestrijding. Het streven is om hinderlijke symptomen (klachten) optimaal te behandelen en het lijden zo draaglijk mogelijk te maken. Er zijn veel medische mogelijkheden om dat te bereiken. Maar ook de ruimte en de rust om problemen te bespreken maken het mogelijk om de laatste levensfase draaglijk te maken, zowel voor de zieke als voor de naasten. Met andere woorden: Calando streeft naar een optimale kwaliteit van leven.

Vragen rondom het levenseinde
In de palliatieve zorg is ruimte voor allerlei vragen rondom het levenseinde. In Calando wordt niet bewust levensverlengend of levensverkortend (euthanasie) gehandeld. Iemand met een euthanasieverklaring- of wens is welkom, maar de uitvoering vindt dan niet in Calando plaats.

Multidisciplinaire zorg
In Calando is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt. De medische begeleiding is in handen van vier artsen, drie internist-oncologen en een longarts die ook werkzaam zijn in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Zij zijn verantwoordelijk voor de medische zorg in Calando. Voor vragen van levensbeschouwelijke aard is een Geestelijk verzorger aan het hospice verbonden. Ook een maatschappelijk werker is lid van het multidisciplinaire team. Verder zijn er geschoolde vrijwilligers werkzaam in Calando. Samen met de verpleegkundigen voeren zij alle taken uit. Van verzorgende werkzaamheden tot het doen van boodschappen en het bijhouden van de tuin.


U kunt uw collecte of gift natuurlijk overmaken naar het banknummer van de diaconie, wilt u er de zondag of collectedoel bijzetten?


Namens de diaconie, hartelijk dank voor al uw bijdragen. 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

     Actuele activiteiten
.3 juni: Kerkfestijn op Voorne.
Zeven kerken openen van 10.00-
16.00uur gezamelijk hun deuren.
In iedere kerkis er 2x een presen-
tatie, voor de Dorpskerk Rockanje
is dit om 11.00 en 14.00 uur. Een 
presentatie in woord en beeld met
verbondenheid als centraal thema.

 


          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
             Struinen door de duinen
                
    nieuw......  Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.