PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
fam.Geluk fam.Geluk

           

  

Op 10 maart is de collecte voor het werk van de GZB in Rwanda.

Rwanda: Training kerkleiders in Kigali
 

Bijna 200 gemeenten en maar ruim 60 predikanten… heel veel gemeenten in Rwanda worden geleid door mensen zonder
theologische opleiding. Het doel van de afdeling Mission & Training binnen de Anglicaanse Kerk van Rwanda (Kigali Diocese) is om predikanten en andere leidinggevenden beter toe te rusten voor hun taak binnen de kerk.

Voorgangers hebben met veel uitdagingen te maken: armoede, ziekte, gebrek aan onderwijs. Bovendien hebben pastors en gemeenten te maken met steeds veranderende omstandigheden: modernisering en globalisering, economische groei, effecten van de genocide, toename van de islam. De voorganger speelt een grote rol als het om hulp en advies gaat.

Omdat het opleidingsniveau vaak laag is, is ondersteuning en training door de afdeling Mission & Training hard nodig. Daarbij worden gebruik gemaakt van de Kinyarwanda studiebijbel, die een paar jaar geleden onder leiding van ds. Ad Verwijs is uitgegeven.

Een ander doel van de afdeling is om christenen te helpen om te groeien in hun geloof. Hierin vervullen de bijbelstudiegroepen die de laatste jaren zijn ontstaan een belangrijke rol. De afdeling Mission & Training zorgt voor goed bijbelstudiemateriaal. In totaal zijn er bijna 800 groepen die wekelijks samenkomen. Een groot deel van deze bijbelstudiegroepen is ontstaan na een grote evangelisatieactie waarbij velen tot geloof zijn gekomen. Het mooie is dat uit sommige bijbelstudiegroepen ook weer nieuwe gemeenten ontstaan. Ook zorgen de bijbelstudiegroepen er voor dat mensen meer betrokken raken en zich actief willen inzetten binnen de kerk. Kortom: de bijbelstudiegroepen hebben een positieve impact.

Door onze bijdrage aan het werk van de afdeling Mission & Training investeren we in de kerk in Rwanda. Helpt u mee? 


     Op 17 maart is de collecte voor project 10 27.
 

Diaconale en pastorale hulp voor migranten (Evangelie & Moslims)

Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want de kerk is er voor iedereen. Veel migranten hebben zorgen en problemen in hun leven. Als de kerk hun nieuwe familie wordt, nemen ze die zorgen en problemen mee. Als ze uit de moslimgemeenschap komen, steunt die hen meestal niet meer als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk hen helpt op een nieuwe weg.

Financiële problemen vanwege werkeloosheid, schulden of illegaliteit zijn snel zichtbaar. Daar achter spelen vaak andere dingen zoals verstoorde familieverhoudingen, mislukte integratie of traumatische ervaringen.

Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente de problemen aan te pakken, belemmeringen te doorbreken en weer perspectief te vinden.

De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.

 

 


 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
         
zondag 09.45 uur             

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren...


    Zangdienst in Stuifakkers
              2 mei  2019    

     
              Jeugdclub
         
          
   Kijk hier  

 


            
           ??   kijk....  !


     
                
        6 april   mee doen....   Vrouwengesprekskring
   Iedereen is welkom

    


   
   Struinen door de duinen
   (opnieuw onder de
                            aandacht


 Kijk....   
  

            
               uitnodiging    


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.