PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie


 

                   Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.


 

COLLECTE ROOSTER
Zondag 5 februari | Collecte voor het WerelddiaconaatInvesteren in huwelijken in Malawi


Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Gebrek aan kennis en literatuur over onderwerpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. Dit vraagt om een actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken aan een gezonde relatie.
De opbrengst van de collecte in onze gemeente op D.V. zondag 5 februari is bestemd voor dit doel van Project 10:27.
Predikanten in Noord-Malawi binnen de CCAP (Church of Central Africa Presbytarian) worden getraind om echtparen toe te rusten op het gebied van thema’s als conflictbeheersing, trouw, vergeving en seksualiteit. Meer dan eens gaat het op dit vlak namelijk mis binnen de band van het huwelijk, met alle gevolgen van dien.
Door deze ‘Marriage Course’ krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie. Het biedt namelijk goede handreikingen om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Ook de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie bij hun ouders. Dit wordt opgemerkt door de omgeving en heeft een positieve uitstraling op de gemeenschap.

Echtparen getuigen dat hun huwelijk een impuls gekregen heeft door deze cursus:


Ons huwelijk is verdiept met meer liefde, zorg en aandacht voor elkaar!”
De GZB wil investeren in groeiende liefde in Malawi. Helpt u ons daarbij?


Zondag 12 februari - Stichting 3xM
Visie:
Inspiratie voor onze missie vinden wij in de opdracht van Jezus: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen  dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Mattheüs 28:19.
Onze droom, ambitie, verlangen en commitment is 1.000.000 mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk thuisbrengen voor 2030. 
Waarom is dit relevant? 3 miljard mensen hebben nog niet van het Evangelie van Jezus Christus gehoord. Wij verlangen er naar dat mensen behouden worden en Gods Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Dit motiveert ons om in navolging van Jezus Christus zoveel mogelijk van hen discipel te maken.
Onze werkwijze: Het maken van discipelen (naar aanleiding van Mattheüs 28:19) door samen met lokale partners visuele programma’s te maken die passen bij de lokale cultuur, taal en uitdagen tot reageren. Via social media, internet en televisie vertellen wij inspirerende verhalen zoals Jezus Christus dat onder meer deed in gelijkenissen. Dat doen wij in landen die moeilijk bereikbaar zijn in het 10/40 window: de landen tussen de 10e en 40e breedtegraad op het noordelijk halfrond: Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Somalië, Thailand, Japan en landen in Centraal-Azië en West-Afrika. Landen waar zeer weinig mensen christen zijn, en waar in sommige gevallen de doodstraf staat op het belijden van het christelijk geloof.
Wij willen dáár actief zijn waar nog geen christelijke televisie/social media is. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 15:20: “ Maar ik heb er een eer in gesteld het Evangelie niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen.” Het unieke aan het werk van 3xM is de samenwerking met lokale partners in de landen waar we werken. Met hen kiezen wij belangrijke sociale onderwerpen die we in de programma’s centraal stellen. Via onze programma’s en nazorg rusten wij onze kijkers verder toe in het navolgen van Jezus Christus en het vinden van een geestelijk thuis bij een lokale kerk of digitale gemeenschap. In ons werk vinden wij het bevorderen van eenheid belangrijk. Dat baseren wij op het gebed van Jezus Christus in Johannes 17:21-22: “Dat zij allen één zijn …. opdat de wereld zal geloven.” De eenheid dient dus iets, namelijk mensen tot geloof brengen en dat is wat wij zien gebeuren. In landen waar wij met christelijke televisie werken brengen we kerkleiders samen om in gezamenlijkheid dit project aan te gaan en uit te voeren. Dat geeft een betere representatie naar het televisiestation en de overheid toe – en heeft vaak deuren geopend die anders gesloten bleven. Voor social media is dat een minder urgente reden, maar spannen we ons in om eenheid te bevorderen. Een ander aspect is dat wij zo breed kunnen samenwerken voor nazorg en Discipelschap.
Kijk voor verdere informatie op de website: 3xm


Zondag 19 februari - Stichting Beschermde Wieg


Stichting Beschermde Wieg, Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis slaan de handen ineen voor de bouw van de Beschermde Wiegkamer in het Maasstad Ziekenhuis en vragen uw hulp.

Beschermde Wiegkamer

Niet alle kinderen in Rotterdam-Zuid worden geboren in een omgeving zonder problemen. Bij een op de acht kinderen zijn er zoveel problemen dat de moeder besluit om haar baby weg te geven. De Beschermde Wiegkamer is een kamer waar een moeder heen kan gaan als ze (anoniem) hulp of een veilige plek zoekt voor haar pasgeboren baby.

Samenwerking Ikazia, Maasstad en Stichting Beschermde Wieg

Stichting Beschermde Wieg, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en meer dan 25 verloskundigenpraktijken in de omgeving willen duidelijk maken dat het belangrijk is dat deze kamer er komt. Zij zien elke dag kwetsbare zwangere vrouwen die niet-gepland en niet-gewenst zwanger zijn. 
Er zijn ook vrouwen die geen hulp durven te zoeken tijdens de zwangerschap of bevalling. Vaak zijn ze bang voor hun eigen leven of dat van hun ongeboren kind. 
Deze kamer geeft de moeder in nood de kans om haar kind in een veilige omgeving achter te laten waar meteen (medische) hulp beschikbaar is.

Helpt u ons deze kamer mogelijk te maken? Alle beetjes helpen.Zondag 26 februari - Diaconie
Alvast bedankt voor uw bijdrage
Kerstviering december 2022


Beste mensen,
Als u deze VB heeft ontvangen, is het alweer eind januari, begin februari 2023.
De kopie van de VB voor januari was al bij de drukker toen wij met elkaar de kerstouderenmiddag hebben gehouden.
Wat een opkomst dit jaar, het was weer fijn om elkaar weer te ontmoeten. Na 2 x te moeten overslaan ivm de pandemie is het een mooie middag geweest met begeleiding van Katincka (zang) en Atelma (orgel). Het kerstevangelie, de meditatie door ds. Quak, het verhaal dat door Truus voorgedragen werd, was het een gezegende middag om op terug te kijken.
De koffie, thee en het lekkers was prima verzorgd door de dames Ina en Anne.
Alle medewerkers en u die erbij was, bedankt voor deze gezellige en fijne tijd.
De koffiepot had een goede opbrengst van € 123,30 en is overgemaakt naar Kinderen in de knel.
Graag tot de volgende keer.
 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.