PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

          

                   Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.Vanuit de Diaconie willen we graag de volgende oproep doen.
Het coronavirus houdt heel Nederland in de greep, dus ook Rockanje.
Als u hulp nodig heeft voor het halen van boodschappen en/of medicijnen en u heeft niemand in de buurt of buren die u kunnen helpen, neemt u dan contact op met Emmie (402579) of Carla (321789).
                                                                                -***********-
Wilt u een kaartje sturen naar de meest kwetsbare mensen in de “Stuifakkers”, “Leemgaarde” en andere verzorgings- en verpleeghuizen. Maar ook naar het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, degenen die daar moeten blijven, mogen bijna geen bezoek ontvangen. Dus is het erg fijn dat er toch aan hen gedacht wordt.


 

Paasgroet Stuifakkers,


Zoals al vele jaren, verzorgen we samen met de Welkomkerk als groet een prachtig, goed gevulde fruitmand in de Stuifakkers. Ook dit jaar is er voor iedere "Duinpan" een fruitmand gebracht. Deze zijn met "Gezegende Paasdagen" en een hartelijke groet  namens de beide Kerken in ontvangst genomen.
Plantjes voor onze senioren,


In deze bijzondere tijd en ondanks de beperkingen, zijn de Diaconieën van Westvoorne benaderd door de 'Boeren en Tuinders van Voorne-Putten' om de senioren onder ons te verblijden met een plant. 
Deze zijn door de diaconie met hulp van gemeenteleden rond gebracht en hebben allen goede paasdagen kunnen wensen. 
Bedankt voor jullie hulp.


Collecte bestemmingen mei.
Zondag 2 mei – Stichting Eleos (verplaatst van 18 april jl.)
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk geloof helpen met hun psychische problematiek. Wij geloven dat werken aan herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft, wordt daarom gewerkt aan persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in onze gesprekken.
Bij Eleos ben je welkom. Je mag zijn zoals je bent. We bieden een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen, zoals je geloof. Samen met je behandelaar en/of begeleider werk je aan het terugdringen of genezen van je psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk om die op te lossen. Maar binnen je mogelijkheden zoeken we samen naar nieuw perspectief in je leven. Je familie, vrienden en kerk kunnen actief worden betrokken in dit proces.Zondag 9 mei – Collecte voor het Werelddiaconaat - Noodhulp
Op de vlucht in Centraal-Afrika’


Een partner van de GZB steunt opgevangen vluchtelingen. Voor de hulp aan één familie - met maïs en bonen en een bijdrage voor levensonderhoud - is 32 euro nodig. Daarnaast helpt de partner mensen terug te keren naar hun dorpen. Ze moeten dan vaak helemaal opnieuw beginnen.
Om te kunnen opstarten ontvangen zij een pakket met tentzeil, een schoffel en zaaigoed. Hiervoor is 30 euro nodig.
De GZB werkt ook in andere gebieden met vluchtelingen, zoals in Zuid-Soedan. Via partners van de GZB krijgen vluchtelingen steun bij het leven in de kampen.


    
           

Hemelvaart donderdag 13 mei – plaatselijk jeugdwerk


Zondag 16 mei – Stichting Ontmoeting
Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.
Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.
Het verhaal achter het logo
De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren ons om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten wij niemand buiten en is íedereen bij ons van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde willen we als norm hanteren bij alles wat we doen.
Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliënten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kunnen we méér betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliënten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid.
Het resultaat? Intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. Wij blijven altijd dichtbij en toegankelijk. In verbinding met Christus, dichtbij elkaars hart, dichtbij elkaars huis en zichtbaar in de wijk.
Missie
Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden door Ontmoeting ondersteund.
In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften.
Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedreven door christelijke naastenliefde.
Drijfveer
Christelijke naastenliefde als drijfveer betekent dat medewerkers beseffen dat zij het voorbeeld van Jezus Christus willen volgen door God boven alles lief te hebben en de naaste als zichzelf.
Daarbij weten ze dat ieder mens kwetsbaar is en behoefte heeft aan ontmoetingen met anderen. Een dergelijke ontmoeting komt tot stand wanneer mensen presentievol er voor elkaar zijn.
Vanuit deze drijfveer willen we werken voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging/religie.


Zondag 23 mei- 1e Pinksterdag - Woord en Daad in Costa Rica.
Steeds meer kerken in Costa Rica ontdekken dat het uitdragen van Gods bevrijdende Boodschap samengaat met de praktijk. Ze weten dit echter nog niet altijd handen en voeten te geven. GZB-zendingswerker Kees Geluk geeft les aan het seminarium ESEPA en begeleidt lokale gemeenten om dienende missionaire kerken te worden. Zijn vrouw Claudia werkt bij organisaties die zich inzetten voor de armsten in de samenleving, zoals gehandicapten. Verschillende ESEPA-studenten lopen daar nu stage. Zo komen theorie en praktijk samen. Geef voor het uitdragen van Woord én daad in Costa Rica!


Zondag 30 mei – Wilde Ganzen – Cochabamba - Bolivia
In de arme buitenwijken van de Boliviaanse stad Cochabamba wonen veel kinderen in droge, stoffige straten. Het regent er maar een paar maanden per jaar en groen is er nauwelijks te vinden. De kale tuinen bij de huizen worden vaak gebruikt als opslagplaats voor kapotte dingen. Met stadslandbouw willen we mensen enthousiast krijgen voor een eigen moestuintje. De voordelen zijn legio.
“Mijn droom is dat straks zoveel mensen een eigen tuintje zijn begonnen, dat bezoekers zien dat het hier groener en leefbaarder is dan in andere wijken.” Arnold Brouwer woont en werkt in Bolivia en vertelt over dit stadslandbouwproject.
Hulp bij stadslandbouw
“Met onze organisatie Fundación Alerta Verde helpen we scholen en gezinnen in arme wijken bij het aanleggen en beheren van moestuinen. Het gaat om te beginnen om kleine tuinen van iets meer dan een vierkante meter. Wij leveren zaden en planten en leggen de deelnemers uit hoe ze zelf groente en fruit kunnen kweken om een goede oogst te krijgen.”
Groenten, kruiden en fruit
“De mensen planten vooral snelgroeiende groente, zoals sla, snijbiet, spinazie. Maar ook een grote variatie aan ui, tomaat, courgette, peterselie, selderij en verschillende andere kruiden. Daarnaast planten we appelbomen en bijvoorbeeld passiebloemen, die klimmen omhoog, geven al snel wat kleur aan de buurt en leveren passievruchten.”
Van eenzijdig naar gevarieerd voedsel
“In de arme buurten waar wij werken hebben de mensen nauwelijks geld om groente te kopen. Ze eten eenzijdig: aardappelen met rijst en soms met pasta erbij, veel koolhydraten. Broccoli is onbetaalbaar, net als vlees trouwens. Met gezonde en gevarieerde voeding verbeteren we de kwaliteit van leven van buurtbewoners.”
Vrij van pesticiden
“We hebben al in andere buurten moestuinen opgezet. Vaak beginnen we op scholen en richten we een verloren hoek van het schoolterrein als moestuin in. Kinderen vertellen thuis over dit project, waarna ouders ook interesse krijgen. Ik sprak een vrouw die graag sla wilde eten, maar dat niet meer durfde. Groente wordt in Bolivia geteeld met vervuild water en flink bespoten met pesticiden. Door het zelf te verbouwen weten mensen precies wat ze op tafel zetten.”


U kunt uw gift of collecte natuurlijk overmaken naar het banknummer van de diaconie: NL67 RABO 0355 7005 65 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rockanje De dienst in de Welkomkerk live meemaken klik      hier 
  

(     hier      )

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               

----------------------------------

  De liturgie voor de eredienst
  vindt u 
hier....


 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
               
               
Gaat niet door.


     
             
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
               

      Vakantieweek 
                          8-15 oktober         


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg gesloten

                     
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.