PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

   

OOG VOOR KWETSBARE MENSEN IN COLOMBIA

 

Op zondag 11 augustus a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving van Colombia.

 

De christelijke gemeenten in Colombia staan midden in het leven en hebben oog voor de meest kwetsbaren. Een aantal van hen zijn kleine projecten begonnen om hun naasten te helpen: activiteiten voor kinderen, de allerarmsten en zwervers.

 

Colombia werd jarenlang geteisterd door interne conflicten. De kerk ziet dat er in de samenleving nog steeds van alles aan de hand is. Er zijn problemen als armoede, werkeloosheid, conflictsituaties, vluchtelingen, onveiligheid, enz.

De kerk probeert ‘present’ te zijn en heeft zo’n 30 diaconale projecten, zoals naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek, douches en persoonlijke aandacht voor daklozen, een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen.

 

Hulpverleners gaan de straat op met douchecabines om mensen die op straat leven de mogelijkheid te bieden zich te douchen. Ook wordt voor zwervers kleding ingezameld. Een van hen kreeg daardoor zo’n positieve impuls dat hij weer naar zijn gezin is teruggekeerd.

Deze mensen kunnen uw en jouw steun goed gebruiken.

                                     

 

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27 o.v.v. CO.1.106 – Voedselprogramma Rwanda. Hartelijk dank!

 

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/project/ colombia-kwetsbare-mensen.


 

 

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

 


  

Collecte 21 juli 

Wat doen we?

 

Met lede ogen zien onze lokale medewerkers aan hoe de armen armer worden en de rijken rijker. Ondanks de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie kampen deze landen net als Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Oekraïne en Albanië nog altijd met grote armoede.

 

Hulp aan kansarme gezinnen, kinderen en ouderen blijft onverminderd hard nodig. Onze lokale coördinatoren kijken samen met de mensen in nood welke hulp zij nodig hebben en helpen hen op weg naar een ander bestaan.

 

Zending over Grenzen helpt met voeding, gezondheid, onderwijs en geloofstoerusting.

 

Lees op de website meer over onze hulpprogramma’s.          https://www.zendingovergrenzen.nl/wie-zijn-we/        

 


Collecte 14 juli 

Doelstelling en Grondslag

 

Stichting China is een interkerkelijke organisatie die vanaf 1989 in China werkzaam is om christenen in de Chinese huisgemeenten te ondersteunen. Bijna een kwart eeuw aan ervaring resulteert in contact met tal van relaties binnen de niet-geregistreerde huisgemeenten.

 

De doelstelling

 

Doelstelling van Stichting China is het laten vertalen, drukken en verspreiden van reformatorische lectuur, opleiding en toerusting van voorgangers, steun aan Bijbelscholen, verwerkelijking van schoolprojecten, hulp aan straatkinderen, steun bij kerkbouw en het steunen of opzetten van diaconale projecten.

 

De grondslag

 

Grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en de drie formulieren van Enigheid.

 

Stichting China wil christenen in Nederland bewust maken van de nood in China, wil daadwerkelijk helpen en hoopt tegelijk dat de vervolgde kerk wordt opgedragen in het gebed.

 

Donateurs - zowel privé, kerkelijk als bedrijfsleven- maken het mogelijk dat de verspreiding van de bijbel, kinderbijbel en geestelijke lectuur alsmede de hulp aan de allerarmsten voortgang kan vinden om zo het evangelie te verbreiden en de geestelijke en materiële honger te stillen.

 

Uw gebed en gift blijven B(b)roodnodig.

  

Nieuws van de familie Geluk

 

 

Stap voor stap

 

In het afgelopen jaar heeft Matthijs het landelijk bestuur van de Presbyteriaanse Kerk in Peru mogen begeleiden bij het ontwikkelen van twee belangrijke plannen voor de toekomst van de kerk: kerkplanting en educatie.

 

In het ‘Project Kerkplanting’ willen we bestaande kerkplanters en evangelisten bijeenbrengen, begeleiden en trainingen geven. Dat is belangrijk, omdat veel van deze werkers praktisch alleen opereren, zonder duidelijke steun van de landelijke kerk of andere organisaties.

 

Daarnaast willen we komen tot vijf nieuwe kerkplantingen in de komende jaren. Binnen het ‘Project Educatie’ proberen we zoveel mogelijk al het onderwijs binnen de kerk aan te pakken. Het gaat dan om het selecteren van goede catechese-methoden en het trainen van catecheten; om de toerusting van leiders en ambtsdragers in de gemeenten en tot slot de opleiding en nascholing van predikanten.
 

Al met al hebben we (voor Peruaanse begrippen) ambitieuze plannen ontwikkeld. Dit is gebeurd in nauw overleg met de GZB, zodat er nu een plan ligt dat écht door beide organisaties gedragen wordt. Hoewel… in het geheel van de kerk wist men er nog niet veel van. Om aan de bekendheid en aan het draagvlak te werken, hebben we er voor gekozen om de eerste maanden van het jaar te besteden aan het presenteren van de plannen aan de verschillende classes (regionale kerkverbanden).

 

Dat is belangrijk, omdat eind juni een nieuw bestuur zal worden gekozen. Zij moeten in juli meteen aan de slag kunnen, met steun van de gemeenten. Nu gaat het werk in de kerk altijd wat langzamer dan je zou willen. Maar als je je daarop instelt, kan je ook blij worden van elke stap vooruit.

            


 

Op de bijeenkomsten waar we de plannen presenteren vinden we veel bijval van zowel predikanten als gemeenteleden. Veel mensen hebben het gevoel dat ze in hun eigen gemeente zelf het wiel moeten uitvinden. Daarom zijn ze ontzettend blij met het initiatief van het landelijk bestuur. Behalve de positieve kanten die we in het werk zien, merken we dat de realiteit ook weerbarstig kan zijn. In de nieuwe gemeente in Chiclayo moesten we enkele tegenslagen incasseren. Er waren onvoldoende inkomsten om de huur van het kerklokaal te betalen. Daarom werden de zondagse diensten weer naar de huiskamer verplaatst.

 

Daarbij ervaarden we spanning in de relatie met onze Peruaanse collega-predikant in het project dat eind van dit jaar afloopt. We hebben daarom besloten ons wat terug te trekken om hem meer ruimte te geven in de werkzaamheden van de gemeente. Dat geeft ons tegelijkertijd meer tijd om ons te richten op het toerustingswerk richting deze collega en de andere predikanten in het noorden van Peru.

 

Maar het nemen van dit soort beslissingen is niet makkelijk. Je moet namelijk omgaan met teleurstelling, verwachtingen bijstellen en je bezinnen op je eigen rol als zendeling. Toch geloven we dat juist ook de moeizame kanten van het werk ons helpen om onszelf en anderen te leren kennen – en dat we juist zo de Peruaanse cultuur beter leren begrijpen. Door alles heen geloven we dat God weet wat het beste is voor Zijn kerk en zijn we blij met de nieuwe plannen voor de toekomst.

 

Bezoek uit Nederland

 

De Nederlandse meivakantie was ook in Peru een bijzonder moment, want we hadden maar liefst twee bezoeken uit Nederland! De broer en schoonzus van Matthijs, samen met hun vijf kinderen, waren op bezoek en maakten tien dagen van het leven in Chiclayo mee. Het oudste nichtje en neefje mochten zelfs met Joas en Elena mee op schoolreisje.

                                     

 

In dezelfde tijd was Timon Saman op bezoek. Timon is een vriend van ons uit Nieuwegein, die sinds kort ook deel uitmaakt van onze ThuisFrontCommissie. Van dichtbij kon hij iets zien van het leven en werken in Peru. Voor iedereen was de ontmoeting een bijzonder feest, waarin we iets van ons leven konden delen en goede gesprekken konden hebben. En het feest houdt nog niet op, want de laatste twee weken van mei komt ook (o)ma Geluk nog op bezoek!

 

Gebed gevraagd

 

De mens wikt, maar God beschikt.” Dat klinkt als een versleten waarheid, maar in het zendingswerk leer je steeds meer te beseffen dat je daar niet omheen kunt. Wij maken plannen, en dat is goed, maar uiteindelijk is het God die Zijn weg gaat met Zijn kerk. Voor de komende jaren presenteren we nieuwe plannen en we geloven dat we daarmee een goede weg zijn ingeslagen. Maar we kunnen die weg alleen gaan als God daar Zijn zegen over geeft. Daarom kunnen we deze weg alleen maar biddend gaan. Bidt u mee?

 

 Dank voor de goede overleggen die er zijn geweest met het bestuur van de Presbyteriaanse Kerk, met de verschillende classes en met de kerkplanters. Bid met ons mee dat er steeds meer eenheid zal ontstaan in de kerk om de plannen die ontwikkeld zijn te ondersteunen. Bid dat er in de kerk nieuw elan zal ontstaan om in vrijmoedigheid door te gaan met het uitdragen van het Evangelie.

 

 Dank met ons voor het bemoedigende bezoek dat we kregen vanuit Nederland, zowel van familie als van de TFC. Het samenzijn en de goede gesprekken hebben ons heel goedgedaan!
 

 Bid voor de gemeente in Chiclayo, die verschillende tegenslagen moest incasseren. Bid voor dominee Mitchell, die de leiding heeft over de gemeente, om wegen te vinden om de gemeente verder op te bouwen.

 

 Eind juni zal er een nieuw bestuur worden gekozen voor de Presbyteriaanse Kerk. Bid dat er goede mensen gekozen zullen worden, die met overtuiging en daadkracht mee zullen werken aan de plannen die we ontwikkeld hebben.

Hartelijk dank voor uw gebed!

 

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
      aanvang van de Dienst
  
                  09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren.
  


           
    

 
   
     Vakantie bijbelclubdagen
                laugh yes

           terug-kijkje

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
                

              en meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


      We gaan weer zingen
        in de Stuifakkers
          16 oktober 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.