PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

          

                   Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.


 

COLLECTEROOSTER

Zondag 2 oktober 2022 – Christenen voor Israël
Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk.
Om vorm te geven aan deze missie, geven we betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël. Wij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. We gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.
Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit ons kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International.


Zondag 9 oktober 2022 – Noodhulp in Pakistan


33 miljoen mensen zijn getroffen door overstromingen
De verwoestende overstromingen in Pakistan hebben al meer dan 1.200 mensen het leven gekost. 33 Miljoenen mensen hebben dringend hulp nodig.

Verwoestende overstromingen                      

Sinds juni heeft Pakistan te maken met een aanhoudende moesson die voor extreem veel regen en overstromingen zorgt. Een derde van het volledige grondgebied van Pakistan staat onder water. Er wordt dan ook gesproken over de ergste moesson in meer dan tien jaar tijd. Meer dan 1.200 mensen zijn om het leven gekomen en ongeveer een miljoen huizen zijn verwoest. Boeren zijn zowel hun gewassen als vee verloren.
Er is dringend behoefte aan voedsel, onderdak en veilig drinkwater. De lokale partners van Tearfund – waaronder de kerk in Pakistan – zijn al actief in verschillende regio’s en kunnen de meest kwetsbaren rechtstreeks van hulp voorzien.

Wanhoop

Overstromingen zijn een bekend fenomeen in Pakistan, maar deze zijn anders. De lokale bevolking is overvallen door de enorme schade toegebracht door de grote hoeveelheid water. In veel districten is het nog niet duidelijk wat de precieze schade is, aangezien niet alle gebieden meer bereikbaar zijn.
Een gouverneur uit één van de districten noemt de situatie ‘een catastrofe op het gebied van klimaatverandering.’ Door de klimaatcrisis komt extreem weer als dit vaker voor en het zijn de armste gemeenschappen die het hardst getroffen worden.
Tearfunds partner beschrijft hoe in de buurt van de stad Larkana duizenden huizen onder water zijn komen te staan. Het enige dat zichtbaar is, zijn de boomtoppen. Kinderen proberen elkaar te helpen om in veiligheid te komen en dragen elkaar door het water.


 

Dit doet Tearfund

Samen met onze lokale partners ondersteunt Tearfund in:
  • Het bieden van voedselhulp
  • Het beschikbaar stellen van schoon (drink)water
  • Het bieden van tijdelijk onderkomen
  • Het bieden van medische hulp (voorzien in medicatie en ondersteunen van basisgezondheidszorg)
  • Het bieden van bescherming aan de meest kwetsbaren
  • Het beschikbaar stellen van warme kleding en beddengoed ter voorbereiding op het winterseizoen


Zondag 16 oktober 2021 – Old Tafo
De doelstelling is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefsituatie en opvoeding van de kansarme jeugd in de wijken Old Tafo en Mamponteng van de stad Kumasi te Ghana in samenwerking met de Presbyteriaanse kerk aldaar, kinderen in deze wijk de mogelijkheid geven tot het volgen van kleuter- basis- en vervolgonderwijs op de Rockanjeschool. Door het volgen van een beroepsopleiding in het Oostvoorne Technisch Jeugdcentrum, de jeugd een kans te bieden in de maatschappij te overleven. Tezamen met de Presbyteriaanse kerk en schoolbestuur, door het oprichten van kleine particuliere bedrijfjes, mogelijkheden creëren, om dit scholenproject in Old Tafo, in de toekomst financieel onafhankelijk te maken van Nederland. De samenwerking en vriendschapsband tussen de bevolking (en de Rockanje school) van de wijk Old Tafo -Kumasi en de bewoners (en de scholen) van de gemeente Westvoorne en omgeving te bevorderen, door middel van informatie, voorlichting, lessen en correspondentie.
Zondag 23 oktober 2021 – WerelddiaconaatRwanda – Voedselprogramma voor ondervoede kinderen
Op D.V. zondag 23 oktober wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor een voedselprogramma voor ondervoede kinderen in Rwanda.


Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te zorgen.
De Anglicaanse Kerk ziet het als haar taak om kwetsbare mensen te helpen op weg naar een betere ontwikkeling. Op verschillende plekken zijn daarom voedingsprogramma’s opgezet. Twee keer per week krijgen vooral jonge kinderen, maar soms ook volwassenen een gezonde maaltijd of een beker voedzame pap aangeboden. Ook worden moeders getraind hoe ze beter voor hun gezin kunnen zorgen. Er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding, verbouwen van groenten, dagelijks hygiëne en de omgang met kinderen. Na drie maanden worden de deelnemers gewogen. Als kinderen in de groene zone zitten, kan een ander kind weer deelnemen aan het programma.
De lokale kerk voert het programma uit. De dominee is meestal aanwezig en bidt voor de mensen. Gemeenteleden helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. Het Evangelie wordt op een praktische manier uitgelegd en voorgeleefd. Dat maakt het voedingsprogramma van de kerk bijzonder; de liefde van God wordt concreet zichtbaar en het verandert de samenleving.
De GZB wil de kerk in Rwanda ondersteunen, zodat niemand meer honger hoeft te lijden. Helpt u ons mee bij deze missie?


Zondag 31 oktober 2021 – Diaconie 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
    


 update

       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.