PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie
Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.
Collecte: 6 oktober

Voedselhulp

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. (…) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”Matteüs 25: 35, 40:

De nood

  In Israël leeft tussen de 20 en 25 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Voor kinderen is dit percentage nog hoger.

  Veel werkenden verdienen zelfs met twee salarissen minder dan het bestaansminimum.

  Bevolkingsgroepen waaronder de armoede extra hoog is: kinderen, ultraorthodoxe Joden, Arabieren en ouderen, met name overlevenden van de Holocaust.

  Armoede in Israël betekent onder andere: Kinderen die alleen op school een maaltijd krijgen; bejaarden die de vuilnisbakken doorzoeken op zoek naar iets eetbaars; soep in blik of diepvrieskip kunnen de mensen in Israël niet bereiden omdat hun woning niet meer is aangesloten op de nutsvoorzieningen..

Benjamin Philip in de gaarkeuken van Hineni. | Foto: Hineni

De hulp

  Wij helpen met maaltijden via gaarkeukens, met maaltijden op scholen en in opvanghuizen, en met voedselpakketten.

  Wij ondersteunen het Jaffa Instituut en het Hineni Centrum in Israël. Wij helpen met voedselpakketten in Oekraïne.

De kosten

  Een warme maaltijd in de gaarkeuken van Hineni kost € 5,00

  Een voedselpakket in Oekraïne kost € 10,00
 


3 november: Najaarscollecte-Een nieuwe generatie, een nieuw begin.

GZB-Najaarscollecte: Een nieuw begin in Colombia. July’s familie heeft een dubieuze rol gespeeld tijdens de burgeroorlog in Colombia. Daar lijdt het gezin nog steeds onder. Gelukkig is er bij God een nieuw begin mogelijk. Dit goede nieuws wil July graag met anderen delen. Het is haar droom om God te dienen en zich actief in te zetten voor de kerk. Dankzij een beurs van de GZB studeert ze nu theologie en kan ze haar droom verwezenlijken. Helpt u mee? Zodat July andere toekomstige leiders van de kerk in Colombia goed voorbereid zijn voor hun taak binnen de kerk?


 

6 november Dankdag:

Waar staan we voor

Missie
De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Visie
De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

10 november: Red een kind

Voorkomen van kindhuwelijken in Malawi

In Malawi komen kindhuwelijken veel voor. Ouders weten vaak niet waarom het zo schadelijk is om hun kind te laten trouwen. Voor hen betekent een huwelijk extra inkomsten door de bruidsschat en daarnaast een mond minder te voeden. Maar de risico’s voor de jonge meiden zijn groot: ze worden zwanger en hun man laat hen in de steek of ze sterven in het kraambed omdat ze te jong zijn om een kind te krijgen. In samenwerking met christelijke, lokale partnerorganisatie gaat Red een Kind de strijdt aan tegen kindhuwelijken. Onder andere door kinderbeschermingcomités op te richten, in gesprek te gaan met lokale leiders en ouders bewust te maken van de schadelijke effecten van kindhuwelijken.De Diaconi

 

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren.

    
 
     
 

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
                

              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.