PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie
Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.


Paasgroetactie 20200

     
 

In de gevangenis gemaakt

De kaarten worden onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen. In 2020 is het thema 'Sta op'. Het resultaat is een kruis van takken met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Nieuw in 2020

Vorige jaren stuurde u als gemeente(leden) zelf de paaskaarten naar de gevangenissen. Dat is dit jaar anders. Vanuit de penitentiaire inrichtingen kwam de vraag of dit niet anders georganiseerd kan worden. Waar de ene gevangenis overspoeld werd met kaarten, kreeg de andere er bijna geen. 

Wij kunnen als gemeente nu de paasgroetenkaarten, nadat gemeenteleden er een groet op hebben geschreven, verzamelen en in een envelop sturen naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk gedetineerden een paasgroet.

Eind februari of begin maart kunt u kaart(en) krijgen om er een tekst en/of een groet op te schrijven.

Wilt u er een persoonlijk bericht opschrijven, dan graag de kaart uiterlijk op zondag 29 maart a.s. weer inleveren. Zie de doos of envelop in de hal. Er is natuurlijk ook ruimte om het tijdens het koffiedrinken even te regelen 😉.


 

U doet toch ook mee !

 


 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

____
 8 maart gezamelijke dienst
      in de Welkomkerk

_____
  11 maart 19.30 Biddag

_____
     


          

    de Dienst direkt of later 
                      beluisteren...

      

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.