PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

Met deze actie werden schoenendozen door u gevuld met speelgoed, schoolspullen, zeepjes en tandenborstel/ tandpasta voor kansarme kinderen in o.a. Sri Lanka, Irak of Ghana.

2,5

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.Vanuit de Diaconie willen we graag de volgende oproep doen.
Het coronavirus houdt heel Nederland in de greep, dus ook Rockanje.
Als u hulp nodig heeft voor het halen van boodschappen en/of medicijnen en u heeft niemand in de buurt of buren die u kunnen helpen, neemt u dan contact op met Emmie (402579) of Carla (321789).
                                                                                -***********-
Wilt u een kaartje sturen naar de meest kwetsbare mensen in de “Stuifakkers”, “Leemgaarde” en andere verzorgings- en verpleeghuizen. Maar ook naar het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, degenen die daar moeten blijven, mogen bijna geen bezoek ontvangen. Dus is het erg fijn dat er toch aan hen gedacht wordt.


 

Actie schoenendoos    

                   

                                           


Miljoen kinderen zijn de afgelopen jaren verrast met zo’n schat.

Voor kinderen die een schoenendoos krijgen, is het een enorm feest. De kinderen zijn ongelooflijk blij met zo’n cadeau:een pen, een schrift, een kladblok. Daarmee kunnen ze, soms voor het eerst, echt meedoen op school

Aan de door de diaconie gestarte actie Schoenendoos werd door de zondagschool hard meegewerkt om de dozen te vullen en leuk te verpakken.

In de gezamenlijke dienst van

1 november is de actie afgesloten.

 

Namens de diaconie heel hartelijk dank

---------------------------------


            

         Dit jaar 65  schoenendozen   ! TOP !

  

Collecte 1 november 2020: Najaarscollecte GZB: (www.gzb.nl)

Juist nu! Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getrokken India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee! Evangelisten in India krijgen geen salaris. Met onze steun krijgen ze een toelage van 30 euro per maand. Voor 50 euro kunnen ze een training krijgen. Bid voor de kerk in het hindoeïstische India. Bid dat zij, ondanks alle weerstand in de samenleving, verder mag groeien; niet alleen in aantal maar ook in diepte. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Zo steunt u het GZB-werk:

 

Collecte 8 november 2020: Stichting Voedselbank Brielle

De voedselbank Brielle is een uitdeelpost van Nissewaard. Vanuit de uitgiftelocatie ’t Woud, worden elke vrijdag de pakketten uitgedeeld. Voedselbank Brielle draagt daarbij zorg voor de cliënten in Brielle, Oostvoorne en Rockanje. Ze zijn afhankelijk van giften.

Gezien dat het covid-19 virus in alle hevigheid rond gaat, zullen er meer mensen afhankelijk worden van deze stichting. Je zal je baan of je bedrijf maar verliezen. Dan ben je blij dat de voedselbank je kan helpen.

 

Collecte 15 november 2020:

Project 1027-Met open armen-Nieuwegein.(www.project1027.nl)

Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Het is een warme, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Kenmerkend voor deze jonge kerk is dat ze houden van lekker eten, ze zijn gastvrij en een plek willen zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Een belangrijk deel van het werk van CCN is diaconale hulp. In eerste instantie bleek dit nodig om dat de mensen die zich aansloten bij de geloofsgemeenschap veelal te kampen hadden met diverse problemen in hun leven. Hulp aan de leden van de gemeenschap werd een vanzelfsprekend onderdeel van het gemeenteleven. In een nieuwe fase van deze pioniersplek kiest men er voor om deze ervaring breder in te zetten en als geloofsgemeenschap diaconaal present te zijn in Nieuwegein.

De oorspronkelijke doelgroep van CCN werd gevormd door de ca. 25% van de Nieuwegeinse bevolking die een migratieachtergrond had. Hoewel deze zeer brede doelgroep belangrijk is geweest, is de aandacht de afgelopen jaren in het bijzonder gericht geweest op de statushouders die vanaf 2015 gefaseerd werden ondergebracht in Nieuwegein. Deze groep kwetsbare mensen wil CCN nog steeds blijven betrekken in ons werk. Daarnaast willen ze ook manieren vinden om christenen die al langer in Nieuwegein wonen maar nog steeds in een bepaald isolement verkeren te bereiken. Het zijn juist deze migranten die om allerlei redenen sneller afstand nemen van een groep mensen. “Zo horen we regelmatig van mensen die vanwege een taalachterstand geen vieringen bezoeken waardoor het genoemde isolement ontstaat. Ook merken we dat dit isolement soms versterkt wordt door een moeizame integratie en door eerder opgelopen trauma’s. Juist deze vrij moeilijk bereikbare groep willen we een thuis bieden”.

In de afgelopen jaren het besef gegroeid dat we ook voor onze stad Nieuwegein van betekenis zijn. Juist omdat we met veel mensen in contact komen die zich aan de rafelranden van de maatschappij bevinden, zien we het als onze roeping om diaconaal bewust aanwezig te zijn in onze stad. Daarbij richten we ons vooral op de oorspronkelijke doelgroep: mensen met een migratieachtergrond. Enerzijds is er voor hen in onze stad geen christelijk alternatief; anderzijds blijkt juist onder deze doelgroep de diaconale nood hoog te zijn. Juist deze groep kent specifieke uitdagingen. Daarom heeft CCN de kernwaarde diaconale presentie toegevoegd aan de kernwaarden. De uitbouw van juist deze waarde zien ze als een belangrijk onderdeel in de komende jaren.

We spreken met Hossein, een olijke Iraniër. Hij prijst zich gelukkig dat hij Cross Culture Nieuwegein heeft gevonden. ‘Hier zijn we gastvrij, hier wordt niet naar je etiketje gekeken. Je mag komen zoals je bent, ongeacht je afkomst, je geloof, je status. Als deze kerk niet bestond zou ik hem hebben kunnen uitvinden. Als bezoeker van het eerste uur heeft Hossein Cross Culture Nieuwegein langzaam maar zeker zien uitgroeien. ‘Er is meer structuur, het is beter georganiseerd. Ik hoop dat er uiteindelijk zoveel mensen komen, dat we geen rust zullen kennen.’ Cornelis van Dis, die is aangeschoven bij de maaltijd, zou het zo beamen, al heeft hij als diaken uit Hervormd Vreeswijk nu al heel wat werk aan de bezoekers. Veel bezoekers hebben het niet breed.


 

Collecte 22 november 2020: Plaatselijk jeugdwerk.

 

Collecte 29 november 2020: Stichting Gave, (www.gave.nl)

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Visie

Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen.

Missie

Christenen en kerken helpen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap.

Strategie

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen. Daarnaast verbindt Gave christenen die hierin betrokken zijn. Verder is Gave een kenniscentrum omtrent vluchtelingen en komt op voor de rechten van christen-asielzoekers. Ook organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen.


De Diacinie

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 

       Elke  zondag  09.45uur   
       aanvang van de Dienst.

       
     


       

    De Dienst direkt of later
                          beluisteren

   

           
    

 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
                Gaat niet door.


     
              
               
 
  
     
             
  ( update )       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
               
 

uitnodiging
         

 


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg 
                       gesloten !

  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.