PKN
  » Activiteiten » Jeugd clubwerk 
Hervormde Gemeente Rockanje
Jeugdrubriek Jeugdrubriek

Veertigdagentijd  

Vanaf 10 maart gaan we met de kinderen op de zondagsschool praten over de 40 dagentijd. De tijd dat we ons voorbereiden op Pasen. We doen dat door een aantal verhalen uit het evangelie van Lucas te vertellen. De laatste gebeurtenissen voor dat Jezus ging sterven en weer zou opstaan.

Een van die verhalen gaat over het brood en de wijn die Jezus deelt met zijn leerlingen. Het verhaal staat in Lucas 22.
Het is nu donderdagavond, twee dagen later. Jezus en zijn 12 apostelen zijn in deze grote bovenzaal gekomen om het Pascha maal te eten. De man die daar weggaat, is Judas Iskáriot. Hij gaat de priesters vertellen hoe zij Jezus te pakken kunnen krijgen.
De vorige dag was Judas bij hen geweest en had hun gevraagd: ’Wat krijg ik als ik jullie help Jezus te grijpen?’ Zij zeiden: ’Dertig zilverstukken.’ Judas gaat nu dus naar hen toe om hen bij Jezus te brengen. Verschrikkelijk, hè?
Het Pascha maal is geëindigd. Maar nu begint Jezus aan een andere betekenisvolle maaltijd. Hij geeft zijn apostelen een brood en zegt: ’Eet ervan, want dit betekent mijn lichaam, dat voor jullie wordt gegeven.’ Dan geeft hij hun een beker wijn en zegt: ’Drink, want dit betekent mijn bloed, dat voor jullie wordt vergoten.’ De bijbel noemt dit het Avondmaal des Heren.
De Israëlieten aten het Pascha om te herdenken dat Gods engel in Egypte hun huizen ’passeerde’, maar de eerstgeborenen van de Egyptenaren doodde. Maar nu wil Jezus dat zijn volgelingen aan hem blijven denken en zeker niet vergeten dat hij zijn leven voor hen gaf. Daarom zegt hij dat zij elk jaar dit bijzondere maal moeten vieren.
Na het Avondmaal moedigt Jezus zijn apostelen aan sterk te zijn in het geloof. Zij zingen liederen voor God en gaan dan weg. Het is laat.

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
         
zondag 09.45 uur             

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren...


    Zangdienst in Stuifakkers
              2 mei  2019    

     
              Jeugdclub
         
          
   Kijk hier  

 


            
           ??   kijk....  !


     
                
        6 april   mee doen....   Vrouwengesprekskring
   Iedereen is welkom

    


   
   Struinen door de duinen
   (opnieuw onder de
                            aandacht


 Kijk....   
  

            
               uitnodiging    


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.