PKN
  » Welkom 
Hervormde Gemeente Rockanje
Israel 75 jaar Israel 75 jaarZondag 14 mei is het 75 jaar geleden dat in 1948 de staat Israël is opgericht.
Reden voor blijdschap. Het bewijs dat God nog steeds naar Zijn volk omkijkt en dat Hij is begonnen Zijn volk na tweeduizend jaar verstrooiing terug te brengen.
Naar het land dat Hij in Genesis 12:1-3 aan Abraham heeft gewezen met de belofte dat in zijn nageslacht alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden.
God zweert aan Abraham in Genesis 17:7 en 8 dat Hij een eeuwig verbond met hem zal sluiten, en ook met zijn nageslacht, alle generaties na hem. De inhoud van dit verbond is dat God aan Abraham en aan zijn nageslacht heel het land Kanaän zal geven, als een eeuwig bezit, en dat Hij hen tot een God zal zijn.Waarom verkiest God nu juist Israël? Is het omdat zij iets speciaals zijn? Welnee, het is een daad van God en Hij geeft er zelf de reden voor in Deuteronomium 7:6; omdat de Heere hen liefhad en de eed hield die Hij aan hun vaderen gezworen had. Er wordt niet gerekend met Israëls trouw aan God en dat is maar gelukkig.
De profeet Jesaja moet in zijn dagen de tweede, definitieve, terugkeer naar het land aanzeggen. In Jesaja 11:11 staat dat God voor de tweede keer zijn hand zal opheffen om de overgeblevenen van zijn volk te verlossen. De eerste keer was de terugkeer uit de ballingschap naar Babel; de tweede keer is nu aan de gang.
In het Nieuwe Testament zegt Paulus in de brief aan de Romeinen dat de Joden tot jaloersheid gewekt moeten worden door de christenen uit de heidenen. Er staat niet dat de christenen jaloers moeten zijn op de liefde die God dat Joodse volk steeds blijft toedragen. Het is immers genade van God en die verdienen de Joden niet, maar ook de heiden-christenen niet. Genade is gratis, zonder enige verdienste onzerzijds. Door genade staan ook de niet-Joden in de rechte houding ten opzichte van God. Zij hebben nu deel aan alle beloften van Israël omdat zij dichtbij gekomen zijn.
Wat een heerlijke toekomst wacht Israël en ons! De Heer zal als Koning weerkomen, Hij zal genade voor recht laten gelden en wij zullen zijn gemeente zijn. Een onverdiende maar zekere toekomst gaan we tegemoet. Hij zal heel Israël de ogen openen en zij zullen de Messias Jezus kunnen zien. Dan zal het worden als een leven uit de doden, zegt Paulus. Verblijd u met Israël over zo'n trouwe God aan zo'n ontrouwe wereld!
Joop Fonteijne 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

     Actuele activiteiten
.3 juni: Kerkfestijn op Voorne.
Zeven kerken openen van 10.00-
16.00uur gezamelijk hun deuren.
In iedere kerkis er 2x een presen-
tatie, voor de Dorpskerk Rockanje
is dit om 11.00 en 14.00 uur. Een 
presentatie in woord en beeld met
verbondenheid als centraal thema.

 


          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
             Struinen door de duinen
                
    nieuw......  Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.