PKN
  » Activiteiten 
Hervormde Gemeente Rockanje
2024 2024
Uitnodiging Paasbijeenkomst op 20-03-2024
PCOB Westvoorne


Op woensdag, 20 maart houden we onze Paasbijeenkomst in de Welkomkerk.
Aanvang 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)


De meditatie zal verzorgd worden door de dames Koster en Monster en er zal door mevrouw Boukje Otten een Paasverhaal worden voorgelezen.


Rond 11.30 uur zal de viering afgelopen zijn en krijgt u een drankje aangeboden.
Daarna wordt de soep geserveerd met de broodjes.


Voor de onkosten laten wij het lief-en leedbusje rondgaan.


We hopen samen op een mooie paasbijeenkomst en zien u graag op 20 maart!


Namens het bestuur,
Tineke Vriend
 

    
Algemene Ledenvergadering

Woensdag 14 februari 2024. Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Agenda
 1. Welkom, opening en mededelingen
 2. Herdenken van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden
 3. Financieel jaarverslag en begroting
 1. Verklaring kascontrolecommissie en voorstel dechargeverlening
 2. Exploitatierekening 2023
 3. Balans 2023
 4. Begroting 2024
 5. Benoeming kascontrolecommissie 2024
 1. Aftredend bestuurslid en herkiesbaar lid: Tineke Vriend
 2. Mededelingen over de geplande bijeenkomsten en reizen 2024 en de midweek naar den Rijp
 3. Rondvraag en sluiting officiële deel
Pauze
Na de pauze willen we d.m.v. een powerpoint presentatie van foto’s stilstaan bij het afgelopen verenigingsjaar.
U wordt van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.
N.B. de jaarstukken worden op de bijeenkomst uitgedeeld, maar kunnen ook door de leden worden opgevraagd bij de penningmeester, tel. 06 20599598 of per email jelle@allied.nlNamens het bestuur PCOB Westvoorne,
Tineke Vriend

 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


  


         
       2024 komt eraaan

        

      De Dienst direct of later
      beluisteren klik  hier...               
                    

     
        Actuele Informatie

        kijk hier....
        Bidstond
       lees hier....

 


  
          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


  
             Struinen door de duinen
                
      Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.